ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Joe Biden har signert for en donasjon eller la oss kalle det en gave omfattet 80 millioner dollar til Taiwan, innbefattet amerikansk militærutstyr. Kina har protestert mot godkjennelse av gaven.

 

Kongressen var varslet om at denne donasjonen ville styrke Taiwans selvforsvarsevner og forbedre maritim domenebevissthet og sikkerhetsevne. Det er visstnok forventet at gaven vil omfatte luft- og kystforsvarssystem, pansrede kjøretøy, infanterikampkjøretøy, droner, ballistiske missil- og cyberforsvar, samt avansert kommunikasjonsutstyr.

 

Utenlandsk militær finansiering – FMF-program

Tidligere general Charles Hooper

 

Donasjonen var ikke stor, eksempelvis mindre enn prisen for et enkelt moderne jagerfly. Det bemerkes at Taiwan for tiden allerede har under bestilling kjøp av amerikansk militærutstyr for mer enn 14 milliarder dollar.

Donasjonen av de 80 millioner dollarene er altså ikke et lån, men en gave som er subsidiert av amerikanske skattebetalere. Bevilgningen til Taiwan skjer under Foreign Military Financing – FMF-programmet. Det samme programmet som er benyttet for å støtte Ukraina med hittil 4 milliarder dollar. Det har ellers blant annet også blitt benyttet til understøttelse av Egypt, Irak og Israel.

Det er imidlertid første gang på mer enn 40 år, at USA gir våpen vederlagsfritt til en mottager som ikke er offisielt godkjent som en selvstendig nasjon. Bare én gang tidligere har USA gitt bistand med unntak fra denne reglen, til Den afrikanske union av suverene stater i sin tid tilknyttet Etiopia.

 

Mer gratis våpen dersom eskalering

Taiwans forsvar styrkes

 

Kongressen hadde sågar i forkant godkjent 2 milliarder dollar innen FMF-programmet for Taiwan, men ventede implikasjoner med kineserne, som notorisk protesterer høylytt mot alle amerikanske våpensalg til den selvstyrte Taiwan-øya, ettersom øya ikke er offisielt godkjent som noen selvstendig nasjon og kineserne hevder at øya er en del av Kina.

Det er derfor foreløpig altså bare gitt støtte for kun 80 millioner. USA har imidlertid ellers meddelt at denne godkjenner ytterligere donasjoner for 500 millioner dollar som umiddelbart vil bli til gitt Taiwan dersom den kinesiske aggresjonen intensiveres. Dette kan vel kalles en skjult straff, på norsk kalles dette ris bak speilet.

I tillegg til utstyr kan tildelinger i henhold til FMF-programmet også benyttes til trening av taiwanske militærstyrker, sikkert gjerne med amerikanske instruktører.

Ordinært våpensalg til Taiwan er imidlertid tidligere blitt godkjent under andre US-myndigheter enn undergitt Kongressen. FMF-finansiering til Taiwan denne gang endret ikke USAs Kina-politikk, i hvilket kineserne er sterkt uenige.

 

Taiwan Relations Act

Tidligere utenriksminister Henry Kissinger

 

Etter at USA byttet diplomatisk anerkjennelse fra Taiwan til Kina i 1979, fortsatte landet å selge våpen til øya under vilkårene i Taiwan Relations Act. Hensikten var å selge nettopp så mye våpen at Taiwan ville kunne forsvare seg mot mulig angrep fra Kina, men ikke så mye at de ville kunne destabilisere forholdet mellom Washington og Beijing, mens Washington forble Taiwans allierte. Denne strategiske balansen for at amerikanerne kunne gjøre forretninger med Kina og for så vidt taiwanerne også kunne handle fritt og betryggende med den samme. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kissinger visiting president XI» – link: https://www.em24.uk/kissinger-visiting-president-xi/

 

Featured image: Taiwans president Tsai Ing-wen taler til sine soldater

07/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!