ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Siden 2017 har Australia måttet opptre som David ovenfor Kina som Goliat, men likevel avvist kinesisk press om å ta i bruk Huawei-teknologi, hvilket Canberra selvfølgelig nektet slik som dennes allierte. Derfor blokkerte Beijing blant annet australsk kull- og vinimport, men det ble totalt brudd mellom landene da tidligere statsminister Scott Morrison krevde undersøkelse av Covid-19s opprinnelse.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Beskylder Kina andre land for opphavet til Covid -19?» – link: https://www.em24.uk/beskylder-kina-andre-land-for-opphavet-til-covid-19/, samt til avsnittet «Tilsluttet USAs handelskrig» i artikkelen «Kina saboterer fortsatt handelen med Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-saboterer-fortsatt-handelen-med-australia/ og til avsnittet «Australia hevder coronaviruset er menneskeskapt» i artikkelen «Nye brudd mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/

 

Terrorbalanse

Terrorbalanse

 

Regjeringer trenger ikke å like hverandre for å gjøre forretninger sammen, Kina og Australia er nettopp et bevis på dette. Mens Beijing legger opp til en angrepskrig mot Australia bedriver Canberra, sammen med sine allierte som til sammen representerer verdens suverent sterkeste militærmakt, et stadig mer omfattende forsvar mot Beijing som vil kunne raderer denne byen fra jordas overflate bare i løpet av et lite øyeblikk.

Det samme kan muligens kineserne gjøre vedrørende Canberra. Derfor foreligger således en terrorbalanse mellom de to partnere. Ingen vil kunne tjene på en tvist. Da må man bite i det sure eplet og samarbeide til felles interesse. Dessuten har tvisten mellom landene delvis ligget på det personlige plan og lands ledere kommer og går.

 

Skifte i Australias ledelse

Anthony Albanese og Scott Morrison

 

I Australia ble statsminister Scott Morrison, lederen for Liberal Party of Australia, som ledet en koalisjonsregjering, knepent kastet ved valget i mai i fjor, etter nesten et decennium ved makten. Lederen for Australian Labor Party, Anthony Albanese, kunne derfor danne en marginal flertallsregjering for Australian Labor Party. Det vises til artikkelen «Albanese succeeds Morrison as Prime Minister of Australia» – link: https://www.em24.uk/albanese-succeeds-morrison-as-prime-minister-of-australia/

Australia er imidlertid avhengig av Kina for å bli kvitt sin store produksjon av landets aldeles utmerkede vin og sine enorme kullreserver. Mens kineserne trenger å vedlikeholde handel med alle land, ettersom disse etter hvert har oppfattet at de er i ferd med å bli utestengt fra mye av verdenshandelen. Hvordan ville statsministerskiftet bli oppfattet av Kina? Det vises til artikkelen «What does China think about the change of Government in Australia? » – link: https://www.em24.uk/what-does-china-think-about-the-change-of-government-in-australia/

 

Kinas ønske om å tyrannisere

Dragen og Australias ledere

 

Handel mellom Australia og Kina har utviklet seg gradvis siden Australia inngikk diplomatiske forbindelser med Kina i 1972. I 2022 var Kina Australias suverent største handelspartner. Handelen med Kina var større enn handelen med Japan, USA og Sør-Korea sammenlagt. Rimeligvis mente derfor kineserne grunnet denne åpenbare avhengigheten til Kina, at det var et riktig tidspunkt å stramme til skruen vedrørende Australia, for å få dominerende innflytelse over landets framtidig politikk, en klassisk, kinesisk metodisk handlemåte, mest sett tilknyttet landets dribling av handelspartnere inn i gjeldskriser.

Kinesiske analytikere påsto nemlig at den australske regjeringen har vist et manglende engasjement i å utvikle samarbeidet mellom de to landene tilfredsstillende. Frihandelsavtalen Kina – Australia (ChAFTA), som trådte i kraft i desember 2015, skulle virkelig legge til rette for neste fase av Australias økonomiske forhold til Kina. Avtalen skulle frigjøre betydelige muligheter for Australia i Kina, som er Australias største eksportmarked for varer og tjenester og står for nesten en tredjedel av den totale eksport. Det vises til artikkelen «Handelen mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/handelen-mellom-australia-og-kina/

 

Skremselspolitikk

Kina skremte

 

Kina påbegynte det som EM24 EuropMedia i sin tid benevnte skremselspolitikk mot Australia. Det vises til artikkelen «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/

Beijing har innført restriksjoner på mer enn et dusin australske eksportartikler siden april 2021. Herunder blant annet kull, bygg, storfekjøtt og vin. Kineserne påførte herunder enorme tollsatser blant annet på australsk vin, av hvilket kineserne også var blitt Australias suverent største avtager. Dette slik at de australske vinene ikke lot seg selge på det kinesiske markedet.

Kina trenerte ellers fortolling av australske varer. Omkring 60 ulossede, australske bulkskip med kull, ble blant annet liggende ulosset utenfor kinesiske havner og mer enn 300 australske tørrbulk-fraktskip med forskjellige varer, ventet på å bli losset i Kina. Hvoretter det negative forholdet eskalerte med henvisning til artikkelen «Nye brudd mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/

 

Diskriminering av kinesiske selskap

Huawei

 

I april i år besluttet Australia å forby den kinesiske sosiale media appen TikTok, slik som landets allierte, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA forut hadde gjort, slik som for øvrig også EU-kommisjonen, Frankrike, Nederland og blant annet Norge, hadde besluttet. Det vises til artikkelen «Australia bans TikTok on public devices» – link: https://www.em24.uk/australia-bans-tiktok-on-public-devices/

Beijing betraktet selvfølgelig forbudet som diskriminering av kinesiske selskap, i tillegg til forbud mot et annet av Kinas formodede cyber-spionmetodikker, omfattet 5G-nett fra den kinesiske telegiganten Huawei.

 

Australia og Kina nærmer seg hverandre igjen

President XI Jinping og tidligere statsminister Scott Morrison

 

Australia og Kina beror tusenvis av mil fra hverandre. Det foreligger ingen forhistorie med territorielle tvister eller historiske anklager mellom de to landene.

I løpet av det meste av de siste 50 årene av deres diplomatiske forbindelser, har hverken ideologiske forskjeller eller geopolitiske tvister påvirket de normale, gjensidig fordelaktige utvekslingene mellom de to landene, selv om det i de seneste år har oppstått en politisk skjerpet tilstand. Dette forårsaket av det tidligere fattige, urbane utviklingslandet Kina, hvor folk for ikke lenge siden sultet i hjel.

I løpet av de senere decennium har tilsynelatende dette fattige, men geografisk store landet Kina vokst ut av skoene og fått ambisjoner om å bli en enerådig verdensmakt med diktatorisk myndighet. Dette etter å ha blitt verdens fabrikk grunnet billig og mye arbeidskraft, slik at landet har kunnet øke sin internasjonale handel og fått et jevnt stigende BNP inkludert en stigende intern velstand, hvilket det nå må kjempes for å beholde.

Samtidig har Kina, som helt til den siste tiden har vært verdens mest folkerike land, fått råd og tid til å bygge opp en konvensjonell militærmakt, i tillegg til å ha skaffet seg atomvåpen. Landet har kunnet begynne å true verdens eneste gjenværende supermakt, USA og dennes allierte, hvilke fortsatt styrer mesteparten av verden med sindig ro, til tross for Kinas forstyrrelser som har ført til at verden er tilbake i etterkrigstidens terrorbalanse med kald krig.

Kina har som målsetning å ta over den økonomiske styringen fra den regjerende supermakten og dennes allierte, men har i Asia rivalen India, fortsatt med ungdom som har blitt mer folkerik enn Kina, som selv sitter tilbake med pensjonister grunnet sine mangeårige restriktive fødselsbegrensninger. Begrensninger som stanset tilskuddet av neste generasjoner som skulle drive landet videre og fylle fabrikkene med arbeidskraft.

I tillegg har landet lagt seg på en politikk som vil gjøre investeringer fra seriøse investorer nærmest umulig. Det henvises til artikkelen «China encourages counter-espionage without witch-hunting of foreigners» – link: https://www.em24.uk/china-encourages-counter-espionage-without-witch-hunting-of-foreigners/, med i artikkelen underliggende andre anviste artikler.

Statsminister Anthony Albanese landet i Kina lørdag den 4. november, som den første australske statsministeren som besøkte landet på 7 år, på sitt 4-dagers besøk. Besøket var med hensikt å forsone med president Xi Jinping og dennes land som handelspartner.

Dette som et lite skritt tilbake til økonomisk og diplomatisk stabilitet mellom nasjonene som vedvarte fram til samarbeidet totalt skar seg etter en periode med stor mistillit. Tilsynelatende grunnet dragens store hunger for å utnytte sin posisjon som Australias største handelspartner, samt det forhold at Australias tidligere også utmerkede statsminister Morrison, var litt for firkantet i sin retorikk. Han kalte nemlig en spade for en spade.

 

Nye koster overtok

Nye krefter etter valget

 

Australias retorikk endret seg etter statsminister Albanese overtok roret på det store kontinentet midt i Stillehavet. Den stressede situasjonen ble myket opp. Det vises til artikkelen «China’s trade with Australia is picking up again» – link: https://www.em24.uk/chinas-trade-with-australia-is-picking-up-again/

Dog med sikkerhetsbekymringer, med hensyn til Kina som nok fortsatt vil vedvare. Det må i framtiden tas hensyn til det eskalerende uvennskapet som har utspilt seg de siste årene, ved alle avtaler med handelsparten Kina. Begge parter, både kineserne og australierne, har dog vært forsiktige i innledningen til helgens besøk og unngått å referere til termologier som tilbakestilling til fordel for ny stabilisering og lignende.

Det er således relativt ubetydelige innrømmelser som har ført partene tilbake til et mer normalisert diplomati, etter flere år uten å være på rimelig talefot. Det kan derfor ikke påregnes at entusiasmen i den tidligere regelmessig handel og dialog vil kunne gjenopprettes som den en gang var.

Kina vil nok fortsatt oppfattes i Australia som den store stygge dragen som sluker alle som kommer den for nær. Imidlertid kan Australia relativt enkelt bli kvitt til Kina sin vin og ellers sine landbruksprodukter, kull og mineraler, som ikke må prioriteres for verden for øvrig. Dette for å unngå dragens umettelige gap og dennes utnyttelse av denne som enerådende på visse produkter som framtiden er avhengig av, slik som eksempelvis sjeldne jordarter.

 

Featured image: Statsminister Anthony Albanese og president Xi Jinping

08/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!