USAs utenriksminister Mike Pompeo sa fredag at USA ikke lenger utpeker den kinesiske uigurske separatistbevegelsen som terrororganisasjon.

 

Selv i disse urolige valgtider i USA, har landets utenrikspolitikk fungert under ledelse av utenriksminister Pompeo. Nåværende president er fortsatt fungerende president inntil den 20. januar 2021, selv om det kan se ut som at denne har tapt valget for kommende periode til Joe Biden.

Mike Pompeo

Den østlig turkestanske, islamske bevegelsen – ETIM, er således fjernet fra USAs føderale register over terror organisasjoner. Kineserne har begrunnet sine stadige angrep mot det muslimske flertallet i regionen Xinjiang med at disse er terrorister. Dette uten at det foreligger noen reelle, konfirmerende bevis derom, i løpet av mer enn et decennium, for at ETIM-gruppen fortsatt eksisterer. Beijing fordømmer ikke overraskende, skarpt USAs beslutning. Det refereres til artikkel i www.em24.uk «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/

 

Kineserne angriper

Kinesisk angrep på sivilbefolkning

Beijing har regelmessig benyttet den nærmest å betrakte, historiske ETIM-gruppen for å rettferdiggjøre sine angrep mot det muslimske flertallet, som også blir benevnt Turkestan Islamic Party, i Xinjiang-regionen. Kina ha gjort dette uten å kunne ha presentert de minste bevis for at ETIM fortsatt er en organisert gruppe eller at den står bak noe angrep i den avsidesliggende regionen som separatistene selv refererer til som Øst-Turkestan.

ETIM-gruppen ble lagt til den amerikanske terrorlisten i 2004, da den tidligere amerikanske presidenten George W. Bush prøvde å få Kina inkludert som en alliert i den USA-ledede «krigen mot terror». ETIM ble oppført på den amerikanske listen som en terrororganisasjon og hindret blant annet dennes medlemmer og tilhengere å komme inn i USA.

 

Opprør i Urumqi 2009

Kineserne på sin side refererer til et knivangrep i 2014, som drepte 31 mennesker på en jernbanestasjon i den sørvestlige byen Kunming, samt at hundrevis av Kinas Han-kinesere ble drept i 2009, da det brøt ut opprør i Urumqi i Xinjiang, som er hovedstaden i regionen.

 

 

 

Senatets Uyghur Human Rights Policy Act

fornøyd folkemengde

I mai i år vedtok det amerikanske Senatet et lovforslag om å sanksjonere de kinesiske myndighetspersoner som var ansvarlige for tvangsarbeidsleire i regionen Xinjiang, til hvilket det refereres til i artikkelen «Uyghur Human Rights Policy Act – proposisjon vedtatt av USA’s Senat» – link: https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

 

Det Washington-baserte Uyghur Human Rights Project sa at Pompeos ovennevnte avgjørelse tok for lang tid og derfor lot Kinas utnyttelse, med skadelige effekter grunnet den innbilte ETIM-trusselen, reelt pågå i 20 år med statlig terror rettet mot uigurer. Over 1 million uigurer i Kinas nordvestlige Xinjiang-region er blitt tvunget inn i arbeidsleirer som kineserne selv benevner som yrkessentre. Disse tvungne arbeidsleirene er et ledd i kinesernes forsøk på å utrydde samfunnets islamske arv.

 

 

 

Featured image:
Kina har klandret den separatistiske øst-turkestanske islamske bevegelsen for angrep i Xinjiang-regionen, der mange muslimske uigurer ergrer seg over tilstedeværelsen av
Han-kinesere

 

07/11/2020