ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina oppfordrer i sin statspresse, USA til å følge sitt ett-Kina-prinsipp og kutte understøttelsen til Taiwans forsvar. Amerika er imidlertid tilsynelatende konstant fornøyd med status quo i Taiwan-spørsmålet, med øyas beroende forhold til Kina, men vurderer likevel strategisk, som om Kina vil forsøke å invadere øya innen 2027, fra hvilket Kina frarådes.

Kina oppfordrer USA til stadighet å slutte – sitat; «å blåse opp konfliktens flammer», og i stedet iverksette konkrete tiltak for å overholde dennes «ett-Kina-prinsipp» og bestemmelsene i de tre felles kommunikéer mellom Kina og USA, og gjøre USAs angivelig uttalte motstand mot «Taiwans uavhengighet» til virkelighet.

Det vises til titalls av tidligere artikler tilknyttet Taiwan i EM24 EuropMedia www.em24.uk, «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/, «Taiwan has started counter military exercises to China’s» – link: https://www.em24.uk/taiwan-has-started-counter-military-exercises-to-chinas/, «President Biden konfirmerer forpliktelsen til Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-konfirmerer-forpliktelsen-til-taiwan/ og «No changes in relations between the US and China despite more diplomatic language» – link: https://www.em24.uk/no-changes-in-relations-between-the-us-and-china-despite-more-diplomatic-language/

 

Invasjon innen 2027

Admiral John C. Aquilino

 

Sjefen for USAs Indo-Stillehavskommando, admiral John Aquilino skal, ifølge diverse medieoppslag, for kort tid siden ha uttalt at han tror at «det kinesiske fastlandets militære forbereder seg på å invadere Taiwan innen 2027», i relasjon til Biden-administrasjonens nettopp godkjente, ytterligere 300 millioner dollar i subsidier til øyas finansiering av sitt forsvar.

 

Taiwan Affairs Office of the State Council

Direktør Chen Binhua

 

Direktør Chen Binhua, talsperson for informasjonsbyrået til Taiwan Affairs Office of the State Council, sa på en pressekonferanse onsdag at «amerikanerne har klare intensjoner med hele tiden å produsere tidslinjer for fastlandets trussel mot Taiwan, og på dette vis skape en atmosfære for en kontinuerlig pågående krig over Taiwanstredet».

Direktør Chen fortsatte med å understreke, «Admiral John Aquilinos uttalelse er bare en unnskyldning for å blande seg inn i Taiwan-spørsmålet, dessuten et middel for det amerikanske forsvars-industrielle komplekset å gjøre profitt. Dersom den amerikanske regjeringen virkelig ønsker å opprettholde fred og stabilitet over Taiwanstredet, bør den slutte med å blåse opp flammene og i stedet iverksette konkrete tiltak for å overholde ett-Kina-prinsippet og bestemmelsene i de tre felles kommunikéene mellom Kina og USA og heller vende opposisjonen mot Taiwans uavhengighet til virkelighet

Direktøren mente tilsynelatende at amerikanerne utnytter Taiwan for å begrense Kinas fastland og omdanne øya til en festning, en reell kruttønne, og presser øya mot en farlig situasjon med fare for krig som vil medføre at livene og velferden til folket på øya bli ofret. Taiwan-spørsmålet er Kinas interne anliggende og det tolereres ingen utenlandsk innblanding.

«Å løse Taiwan-spørsmålet og oppnå fullstendig gjenforening av moderlandet er en felles ambisjon for alle kinesere og et hellig oppdrag i et rettferdigforhold. Herunder når og hvordan man skal løse spørsmålet», sa Chen og presiserte at amerikanerne må slutte å bevæpne Taiwan og sende øya signaler om uavhengighet, hvilket er dømt til å mislykkes.

Det vises til avsnittet «USAs erkjennelse tilknyttet Taiwans forhold til fastlands Kina» i artikkelen «Kissinger visiting president Xi» – link: https://www.em24.uk/kissinger-visiting-president-xi/

 

Besøket som endret verdenshistorien

Tidligere utenriksminister Henry Kissinger

 

Det er korrekt å si at utenriksminister i president Richard Nixons regjering, Henry Kissingers hemmelige Kina-reise sommeren 1971, for å samtale med sin kinesiske kollega Zhou Enlai, hvilket senere ble oppfulgt av presidentens egen tilsvarende Kina-reise på nyåret i 1972, omformet Kina.

Det fattige, utsultede landet, men store og globens mest folkerike, kunne i årene deretter utvikle seg til å bli en stormakt som må hensyntas. Landet med sin store folkemengde og billige arbeidskraft, utviklet seg etter besøkene til «verdens fabrikk» tilknyttet i det vesentlige forbrukerprodukter, dog på bekostning av jordens klima som Vesten forut nesten hadde vært alene om å destruere, i tiden etter dennes egen industrielle revolusjon.

Kina truer nå ikke bare sine naboland med vannkanoner for å få herredømmet over Sørkina-havet, men verdensfreden med kopi av avanserte våpen opprinnelig utviklet i Vesten.

Det vises til artikkelen «China’s security re US hegemony in the East and South China Seas» – link: https://www.em24.uk/chinas-security-re-us-hegemony-in-the-east-and-south-china-seas/

Dersom Kina får kontroll med Sørkina-havet vil landet også kontrollere en stor andel av verdenshandelen som befraktes gjennom dette havet. Dette er forhold som direktør Chen ikke gjerne taler om.

Det vises til artiklene «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/ og «China is unjustifiably terrorizing its neighbours» – link: https://www.em24.uk/china-is-unjustifiably-terrorizing-its-neighbours/

 

Mindre lønnsom investering

Fra kinesisk fabrikk

 

Den store framgangen på kort tid må ha gjort at kineserne må tro at verdens øvrige befolkning er mindre aktpågivende. Det er derfor liten tro på at Kina vil oppnå sitt ønske om å legge Taiwan under fastlands-Kinas kontroll, men det kan risikeres krig om ikke kineserne forstår hele problemstillingen, slik at det vil nok ikke være så lønnsomt å foreta investeringer i Kina. Det må nok påregnes at amerikanerne vil sanksjonere de selskap som heretter foretar sådanne investeringer, uansett hvem som vinner valget i USA til høsten.

 

Taiwan-spørsmålet mer omfattende

Kart over Sør-Kina-havet

 

Kontroll over øya Taiwan er i denne forbindelse essensiell. USA beskytter reelt ikke bare øya for at dennes innbyggere skal opprettholde sin frihet, men også alle land i regionen, herunder blant annet Japan, Sør-Korea og Filippinene, som alle er motivert til å være med på å bekjempe Kina dersom denne angriper Taiwan.

Det vises eksempelvis til artiklene «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/, «Japan modifying its defense policy» – link: https://www.em24.uk/japan-modifying-its-defense-policy/, «The Philippines and Japan strengthen joint defense» – link: https://www.em24.uk/the-philippines-and-japan-strengthen-joint-defense/ og «The Philippines is bracing itself against China on the Taiwan issue» – link: https://www.em24.uk/the-philippines-is-bracing-itself-against-china-on-the-taiwan-issue/

 

Featured image:  Illustrasjonsbilde av kinesisk landgang på Taiwan

27/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!