ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Fra den 1. januar til og med den 15. oktober hadde Spanias innenriksdepartement registrert samlet ankommet 23.537 migranter som har benyttet den farligste emigrantveien til Europa, via Kanariøyene. Dette er det største antallet hittil av illegale afrikanere siden 2006, en økning på 80 prosent fra fjoråret.

 

Hertil kommer de 1.457 som ankom i løpet av seneste helg, fra fredag kveld til søndag morgen. Dette er høyeste antall som er registrert ankommet på én enkelt helg. På søndag kom det for øvrig av disse, 320 personer i én overlastet båt til den lille, sydligste øya El Hierro. Dette er det meste som noen gang er registrert i ett enkelt fartøy siden denne reiseruten startet i 1994. Forut hadde rekorden vært 280. Alle registrerte migranter hittil i år kommer fra steder som ligger sør for Sahara.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «5-dobling av patera-flyktninger på verdens farligste fluktrute» – link: https://www.em24.uk/5-dobling-av-patera-flyktninger-pa-verdens-farligste-fluktrute/, «24 immigranter funnet døde 500 km sydvest for Kanariøyene» – link: https://www.em24.uk/24-immigranter-funnet-dode-500-km-syd-for-kanarioyene/ og «Afrikanere forulykker på vei til Kanariøyene» – link: https://www.em24.uk/afrikanere-forulykker-pa-vei-til-kanarioyene/

 

Migranter etter ankomst på Kanariøyene

 

De første to ukene i oktober kunne 8.561 slitne og trøtte båt-passasjerer for første gang sette sine føtter på spansk jord, på Kanariøyene, etter en temmelig usikker reise i en liten båt over åpent hav. En ferd som disse ikke med sikkerhet kunne vite ville føre fram. Dette selv om de kriminelle menneskesmuglerne som laster opp de desperate migrantene i de skrøpelige farkostene, opptil 1.000 kilometer unna i Gambia, Mauritania og Senegal, har bedyret passasjerenes fulle sikkerhet over åpent hav, for å få lurt fra de reisepengene. Migrantene vet nok lite eller intet om risikoen der disse optimistisk går om bord i de knapt sjødyktige fartøyene. Disse er derimot blitt informert om at kontrollen ved alternativ reise via Middelhavet til lykkens Europa, har blitt betydelig skjerpet.

Det antas at minst 1.000 mennesker har omkommet hittil i år på denne reiseruten, ifølge en av veldedighetsorganisasjonene som prøver å få oversikt. Det finnes imidlertid ingen helt pålitelig oversikt som innhentes fra mulige overlevende fra båter som har sunket, hos migranters gjenværende familier, migrantmiljøer og sosiale instanser. Røde Kors har opplyst at de fleste som har lykkes med å gjennomføre reisen er yngre voksne menn. Imidlertid har ankomstene også omfattet en del kvinner og barn.

Militærkuppene og de ustabile tilstandene de siste årene i landene Burkina Faso, Gabon, Guinea, Mali, Niger, Sudan og Tsjad, kan rimeligvis ha påvirket migrasjonen. Spanias fungerende migrasjonsminister kunngjorde torsdag i forrige uke at 50 millioner euro er innvilget for å bistå de lokale myndigheter med den registrert økte strømmen av migranter.

 

Featured image: Cayuco-båt med migranter til El Hierro

25/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!