ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Egypts militære stabssjef Mohamed Farid møtte den 2. mars sin sudanske kollega Mohamed Othman al-Hussein i et møte i den egyptisk-sudanske militærkomiteen i Sudans hovedstad Khartoum.

 

Egypts stabssjef Mohamed Farid og Sudans stabssjef Mohamed Othman al-Hussein

Etiopia skal skremmes til å forsinke fyllingen av The Grand Ethiopian Renaissance Dam i den Blå Nilen. Militærsjefene i de nevnte land sier at flyøvelsene ikke retter seg mot noen bestemt fiende. Det er imidlertid bare at Egypt og Sudan for tiden betrakter Etiopias fylling av demningen som et fiendtlig tiltak og krever trenering av oppfyllingen.

Hensikten med flyøvelsen er å få Etiopia til å forstå at eventuell strategisk bombing av demningen enkelt vil medføre forsinket fylling av dammen. Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk – «Etiopia vil fullføre vannkraftverk og demning ved Nilen» – link: https://www.em24.uk/etiopia-vil-fullfore-vannkraftverk-og-demning-ved-nilen/ – «Etiopia, Egypt og Sudan enige om Nilens vann» – link: https://www.em24.uk/etiopia-egypt-og-sudan-enige-om-nilens-vann/ – «Sudan og Egypt i kamp mot Etiopia om Nilens vann» link: https://www.em24.uk/sudan-og-egypt-i-kamp-mot-etiopia-om-nilens-vann/.

 

Landene nedstrøms vil rammes ulikt
Dammen, som består av flere seksjoner, vil ramme landene nedstrøms Sudan og Egypt, ulikt. Sudan, hvis grense beror mindre enn 20 km fra demningen, vil imidlertid tjene på demningens oppstart, både ved mottak av elektrisitet fra denne og ved regulering av vannmengden i elveløpet for å unngå årlig flom. Sudan er tilsynelatende mest interessert i å skvise mest mulig ut av sin nabo Etiopia, og påberoper sin interesse beroende på sin lokalitet med Nilen rennende gjennom sitt territorium mellom Etiopia og Egypt.

 

Egypt er i en desperat situasjon
Ørkenlandet Egypt er imidlertid desperat avhengig av Nilens vann, som dekker 97 prosent av landets ferskvannsbehov. I henhold til beregninger foretatt av FN, vil Egypt med den befolkningsutvikling som er i landet og med Nilens nåværende vannføring, få vannmangel i 2025. Landets innbyggertall øker med én million hvert halvår. Egypt krever derfor at fylling av GERD skal skje over minst 12 år, for at elvens reduserte vannføring ikke skal medføre uoverkommelige problemer for landet. Fylling av dammen eksempelvis over 4 år, med 3 ganger større reduksjon av vannføringen den tiden oppfyllingen skjer, skaper uløselige problemer for Egypt.

Det er totalavhengigheten av vannet i nedstrømslandene som vil tenne gnisten i en åpen konflikt. Både Egypt og Sudan har begge tidligere antydet at de vil benytte militære tiltak for å beskytte sine interesser. Egypt ville selvfølgelig straks ha benyttet enkleste strategi og bombet dammen. Sudan har reelt intet annet valg enn å følge sin sterkere nabo.

 

Etiopia som økonomisk dynamo

Statsminister Abiy Ahmed

Etter decennium med økonomisk tilbakegang og politisk turbulens, sikter landets ledere mot rask igangkjøring av GERD, som dammen benevnes. Etiopia skal bli Øst-Afrikas økonomiske dynamo. GERD skal ikke bare forsyne Etiopias 65 millioner innbyggere, som mangler eller ikke har funksjonell strøm, men også at 5.000 megawatt strøm skal kunne eksporteres til land omfattet Djibouti, Kenya og Sudan og etablere kraftlinjer til Sør- Sudan, Uganda, Rwanda, Tanzania og til og med Jemen, på den andre siden av Rødehavet om det blir fredeligere forhold der. For tiden eksporterer Etiopia 223 megawatt. Til tross for at denne for tiden selv ikke har funksjonell elektrisitetskapasitet, kan Etiopias potensielle produksjonskapasitet, omfattet vannkraft så vel som geotermisk, vind- og solenergi, være mer enn 60.000 megawatt ifølge offisielle anslag. Til sammenligning er 1.000 megawatt strøm nok for å drive én million husstander i Europa.

 

Flyøvelsen, som startet sist onsdag, involverte utvikling av felles luftoperasjonsferdigheter, gjennomføring av luftangrep mot bestemte mål, dessuten beskyttelse av egne sensitive installasjoner. Øvelsen falt sammen med lanseringen av en ny forhandlingsrunde mellom de to landene og Etiopia, om oppfylling av damprosjektet GERD, som har medført årelang spenning. Egypt, Sudan og Etiopia har forhandlet siden 2011 om å komme til enighet om fylling av dammen. Etiopia håper demningen vil gjøre den til Afrikas største vannkraftleverandør, men Egypt og Sudan frykter at den vil redusere vannandelen betydelig og påvirke utviklingsutsiktene.

Den egyptiske hæren står side om side med Sudans hær, for å forsvare felles egen framtid ved å beskytte ressursene. Både første og andre utgave av luftøvelsene «Nile Eagles 1» og «Nile Eagles 2», fikk en positiv utvikling i alle faser med hensyn til forberedelser, planlegging og implementering. Al-Hussein understreket at de felles luftøvelsene med Egypt hadde som mål å styrke de bilaterale forholdene mellom de to landene og integrere deres nasjonale sikkerhet.

 

 

Featured image: Samlebilde av enkelt dammer i The Grand Ethiopian Renaissance Dam

06/04/2021