ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter en rekke tilbakeslag i Øst-Ukraina kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en TV-tale i går, delvis mobilisering av Russlands reserviststyrker, for å øke krigsinnsatsen i Ukraina, hvilket forsvarsanalytikere forkaster som en begrenset innvirkning på frontlinjen i konflikten, men heller som ett spill i kulissene for det russiske folk og de som presidenten oppfatter som dennes allierte.

 

President Putin hevdet at dennes mobilisering skal beskytte nasjonen, dennes suverenitet og territoriale integritet, dessuten sikre de okkuperte russiske områder av Ukraina som i stadig større grad gjenerobres av ukrainske styrker.

 

Vesten er fienden

Vestlige våpen

Russland motsetter seg et angrep fra Vesten, som kun har til målsetning et ønske om å svekke, splitte og ødelegge Russland.

Uttrykket «spesiell militæroperasjon» som var russernes innlednings-frase, er nå byttet ut med forsvar mot trussel mot fedrelandet. Nå er det Vestens kollektive krig mot fedrelandet, hvilket berettiger full mobilisering. Foreløpig partielt, med kun involvering av et begrenset antall omfattet 300.000 reservister, alle visstnok med en tidligere grad av kamptrening.

 

25 millioner reservister

Russiske soldater

Kort tid etter Putins tale kompletterte den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu talen, med upresis informasjon om at denne selv kunne sende ett ubegrenset antallet tropper som denne mente måtte trenges på fronten.

I teorien kan Russland mobilisere opp til fem og tyve millioner menn. To millioner menn som har tjenestegjort de siste fem årene kan imidlertid vurderes blant de som kan være kvalifisert for mobilisering. Resten av millionene, eller sågar visstnok hele 25 millioner reservister på listen som fortsatt er i en alder for å tjene ved fronten, har ingen krigserfaring. Putin ønsker å vise verden at han kommanderer en hær med nok reservister til å fortsette å kjempe i det uendelige og er i stand til å motstå den ukrainske framrykningen.

I løpet av de siste ukene har den ukrainske hæren presset russiske styrker fra Kharkiv-regionen og områder av Luhansk i Donbas. Russiske troppe-forsyninger til dekning av ytterligere 300.000 mann er nødvendig for å framholde krigen.

 

Kanonføde

Bodybags

Utrenede soldater på slagmarken vil rimeligvis skape større kanonføde. Dessuten vil det uansett gå måneder før de tvangssendte soldatene, som har valget mellom fengselsstraffer opp til 15 år eller å reise til fronten med stor mulighet for å vende tilbake i en «bodybag», er disponible for kampsituasjon.

Putin oppfordrer russerne til å forsvare «отечество» – fedrelandet, fra Vestens angripere, for å stimulere til patriotisk glød. Protester mot mobiliseringskunngjøringen har brutt ut i hele Russland, medførende tusentalls av arrestasjoner, meldt av uavhengige overvåkingsgrupper og mengder av russere skal ha blitt observert i forsøk på å forlate sitt land straks de strenge straffene for de som nekter å gripe til våpen ble annonsert. Fly til utlandet er så langt fullbooket, men det er vel likevel et spørsmål om passasjerene slipper om bord.

 

Vi er flere – vi vinner

Generalsekretær Josef Stalin

Generalsekretær Josef Stalin skal ha sagt «vi vinner krigen ettersom vi er flere». Soldater som viste feighet, ble henrettet. Det er vel i henhold til denne gamle doktrinen president Putin resonnerer, men som rimeligvis vil medføre at han mister grepet, blir avsatt eller rett og slett massakrert gjennom et attentat. Dette om han ikke har utviklet et spindelvevnett som sikrer at han raskt kan eliminere eventuelle opponenter etter hvert som disse avdekkes når noen roper «Kongen har jo ingen klær».

Stalins doktrine fungerte i Georgia i 2008 og for så vidt mot Ukraina i 2014 da Krim ble annektert. Spørsmålet er derfor om det igjen vil fungere mot Ukraina, denne gang bevæpnet med moderne vestlige våpen og ledet av vestlige strateger. 300.000 tropper utstyrt med utdaterte våpen vil vise seg ineffektive mot ny-teknologiske våpen Ukraina jevnlig tilføres. President Putins varsler om å øke våpenproduksjonen «er ikke gjort over natta», det tar tid.

 

Atomvåpen

Hydrogenbomben Tsar

Det vendes tilbake til en tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «China’s opinion on Nato meetings» – link: https://www.em24.uk/chinas-opinion-on-nato-meetings/ i hvilken det innledningsvis beskrives oppfattelse av president Putins tankegang – sitat «Videre hvordan Nato skal svare på Russland-Ukraina-konflikten og den mulige spredningen av denne også mot andre land. Dette kan bli et aktuelt tema dersom den tidligere rottefangeren, president Vladimir Putin, som vokste opp i fattigdom og har berettet om sin egen kompetanse, herunder også om sin spesielle evne til å fange rotter. Vil rottefangeren angripe Polen. Putin lærte i oppveksten at rotter er «kloke dyr».

 

«En rotte som trenges inn i et hjørne vil angripe»

Cruise missile

Russland har verdens største arsenal av atomvåpen, som ikke engang overgås med hensyn til Natos samlede atomarsenal inkludert USA, med tillegg av Frankrike og Storbritannias offisielle bevæpning i den grad dette har noen betydning, idet begge parter likevel er store nok til å ruinere globen.

Rotta har i løpet av de seneste decennium utviklet effektive Cruise missiles som kan benyttes i lokal krigføring selv om også en sådan kan ha slagkraft som en Hiroshima bombe. Man bør nok derfor være oppmerksom på president Putins eget utsagn «En rotte som trenges inn i et hjørne vil angripe».

Slik situasjonen beror i øyeblikket, vil Russland aldri kunne vinne eller for den del, aldri kunne tillates å vinne en konvensjonell krig, da kan situasjonen for Øst-Europa raskt kunne endre seg til tiden før 1981 og Putin vil for ettertiden kunne leses om i historiebøkene som mannen som gjenreiste Sovjetunionen, hvilket kan være dennes faktiske langsiktige ambisjon.

 

Featured image: Soldater på Den røde plass, Moskva

23/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!