ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Wagner-gruppen av leiesoldater ledet av Yevgeny Prigozhin på vei mot Moskva, snudde bare få kilometer fra byen etter at de hadde rykket fram overvåket av Russlands bestående autoriteter. Prigozhin sa at denne hadde endret planene og avslutter opprøret for å unngå blodsytelser, etter forhandlinger med den belarusiske autoritære presidenten Alexander Lukasjenko.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Wagner-boss claims control of Rostov-on-Don’s military facility» – link: https://www.em24.uk/wagner-boss-claims-control-of-rostov-on-dons-military-facility/

 

Putin truer opprørerne

President Vladimir Putin

Tidligere lørdag hadde Putin bedyret avgjørende innsats for å stanse det han beskrev som et forrædersk, væpnet opprør fra Wagner-gruppen, hvilket hadde truet med å avslutte Putins 24-årige styre. Prigozhin hadde imidlertid sverget på «å gå hele veien» til Moskva for å velte Russlands militære ledelse.

Wagner-gruppen, som er Prigozhins private militærgruppe hovedsakelig bestående av tidligere innsatte, hadde kjempet sammen med den russiske regulære føderale hæren i Ukraina, men spenningen rundt hvordan krigen ble utkjempet har bygget seg opp i flere måneder.

 

Russiske styrker angriper Wagner-gruppen

Yevgeny Prigozhin foran grav

Fredag anklaget Prigozhin Moskva for å sette i gang et dødelig militærangrep mot sin gruppes tropper. Lørdag krysset derfor Prigozhins styrker inn i Russland fra Ukraina, til Rostov-on-Don hvor Russlands militære hovedkvarter for den sørlige regionen som fører tilsyn med kampene i Ukraina berodde.

Prigozhin hevdet deretter at hans gruppes styrker hadde kontroll over alle de russiske militære fasiliteter i byen, for øvrig også omfattet luftområdet. Videoer lagt ut på sosiale media viste militære kjøretøy inkludert stridsvogner på gatene, selv om atmosfæren virket relativt rolig. Det så ut som om president Putin erkjente at Russlands føderale militære hadde mistet kontrollen over Rostov-on-Don og det var indikasjoner på at Wagner-soldater har beveget seg nordover til Voronezh, vel 500 kilometer fra Moskva.

 

President Lukasjenko inngår avtale med Prigozhin

Prigozhin og president Lukasjenko

Den omstridte presidenten Alexander Lukasjenko i Belarus eller Hviterussland som landet ofte benevnes, blir beskrevet som Europas siste diktator. Lukasjenko har ledet landet i nesten 29 år og påbegynte sin sjette embetsperiode etter et angivelig uredelig valg i august 2020, hvilket førte til at hundretusener av landets innbyggere gikk ut i gatene i protest.

Det vises til artiklene «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link: https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/, samt ellers «A message from The Elders» – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-7/

Lukasjenko er imidlertid en nær alliert av president Putin og har støttet Russland siden begynnelsen av dennes fullskala-invasjonen av Ukraina i fjor.

President Lukasjenko tok kontakt med Wagner-leder Prigozhin og disse kom fram til en avtale som i korte trekk gikk ut på at Prigozhin avblåste opprøret mot at han selv heretter kunne oppholde seg Belarus, mens han og hans deltagende mannskaper i opprøret ville slippe å bli straffet i Russland.

I en kort tale forut på lørdag hadde president Putin beskrevet Wagner-gruppens mytteri som «et knivstikk i ryggen på Russland og dets folk» og lovte å straffe de ansvarlige. Russlands leder sa at Prigozhins handlinger var et «kriminelt eventyr» og en «alvorlig forbrytelse». Men sent lørdag ettermiddag sa Kreml etter at president Lukasjenko hadde forhandlet med Prigozhin og kommet fram til at denne ville kunne få oppholde seg i Belarus. Videre at soldater som hadde deltatt i kuppforsøket ville motta sikkerhetsgarantier for ikke å bli straffeforfulgt. Soldater i gruppen som ikke hadde deltatt ville kunne tegne separate avtaler med de føderale hærstyrkene for alternativt å kunne tjene i den føderale hæren.

 

President Putin bekrefter Lukasjenkos avtale

Putins talsmann Dmitrij Peskov

Wagner-sjefen vil komme til å reise til Belarus, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov, straffesaken mot denne vil således bli henlagt. I kunngjøringen kort tid etter at den belarusiske presidenten hadde formidlet avtalen med Prigozhin for å avslutte dennes forsøk på væpnet opprør mot den russiske regjeringen, sa Peskov også at Wagner-soldater som deltok i det væpnede opprøret ville motta «sikkerhetsgarantier» og ikke møte tiltale. Prigozhin hadde opplyst at hans gruppe var kun 200 kilometer fra Moskva før han aksepterte å snu for å forhindre en blodig konflikt mellom hans russiske paramilitære organisasjon og den føderale russiske hæren.

 

Zelenskyy hånet Putin på russisk

President Volodymyr Zelenskyy

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy hånet president Vladimir Putin tilknyttet det mislykkede statskuppet mot det russiske regimet. Den ukrainske presidenten hevdet på russisk, noe Zelenskyy sjelden har gjort etter Russlands invasjon i fjor, at Putin flyktet fra Moskva etter Wagner-gruppens væpnede opprør. Zelenskyy fortsatte med å si at «Putin vet hva han er redd for fordi han selv skapte denne trusselen.» Putins talsperson Peskov imøtegikk Zelenskyys påstander og sa at Putin var i Moskva og jobbet fra Kreml. Ellers sa talsmannen at straffesaken mot Wagner-gruppens leder Prigozhin vil bli henlagt ved dennes reise til Belarus.

 

Effekten av Wagner-gruppens intermesso

President Joe Biden

Det verserer en rekke subjektive kommentarer tilknyttet hele opptrinnet, herunder vedrørende hendelsens påvirkning på president Putins regimes framtid. Hendelsen betraktes som den alvorligste under Putins styringstid og kan følgelig ha initiert idéer til andre russiske borgere om endring av det beroende regimet, hvilket vil kunne tilsidesette dettes disposisjoner av landets enorme atomarsenal og skape en forut alvorlig, uvurderlig verdenssituasjon. Den amerikanske ledelsen med president Joe Biden i spissen skal visstnok spesielt ha drøftet dette forholdet med sine nære relevante medarbeidere.

 

Featured image: Wagner-gruppen på vei mot Moskva

25/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!