ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ved statsminister Narendra Modis tre dagers statsbesøk i USA denne uke, omfatter agendaen å signere avtaler som bygger bro for tettere samarbeid mellom landene, både handels- og forsvarspolitisk. Indias geopolitiske posisjon som en regional rival til Kinas eskalerende utfordring, styrker Indias betydning for Vesten og tvinger New Delhi og Washington sammen.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/

 

Skal tale for andre gang til Kongressen

Statsminister Narendra Modi

Statsminister Narendra Modi reiste i går til New York, hvor denne innleder sitt USA-opphold med besøk i FN. Deretter reiste statsministeren videre til Washington hvor han på torsdag ble mottatt på rød løper, 21-kanonsalutt og statsmiddag i Det hvite hus.

Dagen etter arrangerer visepresident Kamala Harris lunsj. Statsminister Modi vil som president Joe Bidens og den amerikanske ledelsens viktige gjest, få anledning til å tale for andre gang i en felles sesjon av Kongressen, et privilegium hvilket bare et fåtall utenlandske ledere forut har fått mulighet til.

Det befinner seg i dag vel fire millioner indiske US-amerikanere hvorav mange feirer Modis besøk i sitt nye land. Syv tusen av disse er invitert til å høre Modis tale torsdag i Madison Square Garden i New York.

 

Begge land tjener på samarbeid

Statsminister Modi og president Biden

I møtet med president Biden vil avtaler om levering av forsvarsutstyr og teknologioverføringer stå høyt på agendaen, men partene vil likevel måtte forholde seg til en del pragmatiske kompromisser på begge sider. Kina truer India som sammen med USA ser denne som den største trusselen for sikkerhet i det 21. århundre.

Det vises til artiklene «Hva vil president Joe Biden bety for India» – link: https://www.em24.uk/hva-vil-president-joe-biden-bety-for-india/ og «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/

Med hensyn til forsvar har begge land alt å tjene på samarbeidet. India får bedre våpen og amerikanske våpensystemer erstatter Indias russiske våpenleveranser og økonomiske partnerskap. For amerikanerne er det særdeles viktig å få kritisk teknologi vekk fra Kinas som forsyningskjede. India på sin side trenger mer produksjon og mer aktivitet for å styrke økonomien, samt for å gi flere arbeidsplasser til de millioner av unge mennesker som skal inn i landets arbeidsstyrke. Det vises til artikkelen «India ønsker å overta Kinas tekniske industri» – link: https://www.em24.uk/india-onsker-a-overta-kinas-tekniske-industri/

Samarbeidet vil blant annet inkludere diversifisering av halvlederforsyninger og samproduksjon av jagerflymotorer, som har vært i arbeid de siste månedene. USAs forsvarsminister Lloyd Austin og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, var begge i India for å forberede slike avtaler i forkant av statsminister Modis statsbesøk.

 

Amerikansk irritasjonsmoment

President Putin og statsminister Modi

Det som rimeligvis irriterer president Biden og Capitol Hill er at India ikke har sluttet seg til den internasjonale opposisjonen mot Russlands invasjon av Ukraina, samt at landet har nektet å undertegne de internasjonale sanksjonene mot Russland.

Dessuten at India avsto fra FN-avstemning som fordømmer Moskvas invasjon av Ukraina. Det vises imidlertid til tidligere artikler i herværende nettavis, blant annet avsnittet «Indias energisikkerhet avgjørende» i artikkelen «G20-summit in Indonesia overshadowed by the Ukraine war» – link:  https://www.em24.uk/g20-summit-in-indonesia-overshadowed-by-the-ukraine-war/, «Asian countries buy Russian oil rejected by Europe» – link: https://www.em24.uk/asian-countries-buy-russian-oil-rejected-by-europe/, samt avsnittet «Avhengighetsforhold til Russland» i artikkelen «Quad meeting in Tokyo» – link: https://www.em24.uk/quad-meeting-in-tokyo/

 

Featured image: President Joe Biden og Statsminister Narendra Modi

23/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!