ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Republikaneren Kevin McCarthy fra California vant tirsdag nominasjonen som leder for sine kolleger i Representantenes hus. Dette er første skritt på veien for å tiltre speaker Nancy Pelosis stilling, hvilken er den tredje mest betydningsfulle politiske stilling i USAs makthierarki. Dette etter Presidenten og Visepresidenten.

 

Dette forutsatt at republikanerne virkelig vinner flertall i huset, hvilket disse tilsynelatende ligger godt an til å gjøre. Den 82 år gamle Pelosi vil imidlertid fortsette som representant i Kongressen i januar etter å ha vunnet gjenvalg for en ny to-årsperiode for demokratene i California.

 

Må fortsatt kjempe om speakerposisjonen

Kevin McCarthy

For å bli speaker må Kevin McCarthy skaffe seg mer enn 218 stemmer av husets 435 representanter, men han synes visstnok å ha problemer med høyreflanken i sitt parti som må overvinnes før avstemming om speaker-rollen januar neste år.

Det er imidlertid selvfølgelig klart at en republikaner blir speaker dersom partiet får flertall, men det kan imidlertid kunne bli en annen. McCarthy uttalte etter mellomvalget at, «enten kommer vi til å lede som et lag eller så kommer vi til å tape som enkeltindivider».

Partilederen vant valget med 188 stemmer mot 31 over representanten Andy Biggs fra Arizona som hadde utfordret McCarthy. Fem stemmer som ikke gikk til noen av kandidatene, indikerer rimeligvis en bredere motstand mot McCarthy. Valget omfattet både nye, samt tidligere representanter, av hvilke noen ikke vet om setene vil bli beholdt ved avslutningen av opptellingen av mellomvalget.

 

Mellomvalget skuffende for republikanerne

Nancy Pelosi

Huset vil i alle fall komme til å ha en av de minste majoritetene på 90 år og husets uavhengige representanter vil kunne påvirke hvem som eventuelt vil kunne arve klubba etter den stormfulle speakeren Pelosi, som disse vil kunne påvirke de beslutninger huset vil ta.

Det er imidlertid klart at mellomvalget generelt ikke ga republikanerne noen eksepsjonell positiv posisjon med Senatet i demokratenes hender.

 

 

 

Kamp om posisjonen i Senatet

Mitch McConnell

Senatets dominerende republikanske leder, senator Mitch McConnell, som var majoritets-leder i Kongressen i perioden mellom januar 2015 til januar 2021, hvoretter han tiltrådte som minoritetsleder, presses nå med hensyn sin tilsynelatende suverene lederposisjon av senator Rick Scott fra Florida. «Når krybben er tom, bites hestene».

 

 

 

Ingen oppløftende melding

Donald Trump

Et stort antall republikanere skylder på Donald Trump, som for øvrig, freidig og frekk som han er, har innstilt seg på å være republikansk presidentkandidat ved valget i 2024.

Den tidligere presidenten blir derom støttet av mange høyreekstreme som er bitt avvist og ignorert av velgerne. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Donald Trump is running for president in 2024» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-is-running-for-president-in-2024/

 

 

Featured image: Speaker Nancy Pelosi og Kevin McCarthy

18/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!