ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Klimamøtet COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt ble avsluttet søndag morgen etter timers forlengelse med konsensus om et avsluttende dekret omfattet oppretting av et fond for å dekke skadene rammede nasjoner spesielt lider grunnet global oppvarming. Ellers opprettholdt møtets dekret Parisavtalens målsetting om å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius fra førindustrielt nivå.

 

Dekretet innbefattet videre, for første gang, å akselerere utvikling av fornybar energi, dessuten nok en gang oppfordre til avvikling av kullkraft og eventuelle subsidier derom, hvilket er den største negative faktoren for klimaendringer.

 

Erfarne, tidligere verdenslederes kamp mot klimaendringen

Tidligere president i Chile Ricardo Lagos

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Rich countries do not fulfil climate promises» – link: https://www.em24.uk/rich-countries-do-not-fulfil-climate-promises/, «The Nile is threatened by global warming» – link: https://www.em24.uk/the-nile-is-threatened-by-global-warming/ og siste avsnitt i artikkelen «A message from The Elders – Ricardo Lagos» som også i tillegg til omtale av COP27, gir link til videoen hvor flere av deltagerne i The Elders som omtaler klimakrisen presenteres, «The Elders’ calls to action at COP27» – link: https://theelders.org/news/elders-calls-action-cop27

 

Fond for «tap og skade» til rammede nasjoner

Tidligere president i Irland Mary Robinson

Det pågående to uker lange møtet, som så ut å kunne kollapse uten noen avsluttende konsensus, fikk til slutt banket igjennom et fond betalt av de land som historisk har påført og fortsatt påfører klimaendringer til «tap og skade» for tredjeland.

FNs generalsekretær Antonio Guterres berømmet, slik som styreleder for The Elders (en fremtredende gruppe av tidligere verdensledere) den forhenværende presidenten i Irland, Mary Robinson, som avslutningsvis sa at «… utfallet av tap og skade på COP27 viser at internasjonalt samarbeid er mulig».

Hittil har det allerede blitt spist 1,2 grader av begrensningen i henhold til Paris-målsettingen, som omfatter maksimalt 1,5 graders økning innen 2030. Utviklingsland vil ellers stå overfor spesielt negative klimadrivende faktorer omfattet både energi- og matvarepriser, i tillegg til disses til økende gjeldsgrad. Dersom nåværende utvikling framholdes uten drastiske endringer, vil verden kunne ende med en oppvarming på opptil 2,7 grader i 2030. Dette vil kunne omfatte akselerende tørke, vannmangel, sult og havstigning.

 

Generelt forbud mot all benyttelse av fossilt brensel

Fossilt brensel

India, EU og Storbritannia hadde insistert på å få nedfelt i klimadekretet en tekst som generelt omfattet all benyttelse av fossilt brensel. Dette uten å spesifisere kun bruk av kull under eventuell forutsetning av dertil nødvendig karbonfangst med lagring. Dette slik at benyttelse av olje og gass også ble inkludert, uten mulige smutthull for noe fossil brensel. Olje- og gassproduserende stater, støttet av Kina, motsatte seg imidlertid sterkt denne endring som i motsatt fall ville kunne føre til positiv promotering av mer alternativ fornybar energi.

 

Ingen avskoging i urskogene

Nedhogd urskog

Brasil besitter mesteparten av verdens største tropiske skog, Amazonas. Landets nye president Luiz Inacio Lula da Silva eller gjerne bare Lula som han kalles, fortalte på klimamøtet at hans land var tilbake på konstruktive klimaveier. Lula lovet at Brasil skulle forplikte seg til å innføre en lov i 2023 om ingen avskoging i Amazonas.

Både Den demokratiske republikken Kongo og Indonesia, som også er store besittere av urskog hvilke betraktes å være hele verdens lunger, vil komme til å følge Brasils eksempel. Det vises til artiklene «Avskoging av regnskogen i Amazonas størst på 15 år» – link: https://www.em24.uk/avskoging-av-regnskogen-i-amazonas-storst-pa-15-ar/, «Amazonas’ skoger gir netto utslipp til klimakrisen» – link: https://www.em24.uk/amazonas-skoger-gir-netto-utslipp-til-klimakrisen/ og «Lula establishes the presidency of Brazil» – link: https://www.em24.uk/lula-establishes-the-presidency-of-brazil/

 

 

Featured image:  Illustrasjonsbilde

21/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!