ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ett år etter Russlands invasjon i Ukraina har Kina, som ikke har fordømt angriperens handling, tilbudt et 12-punkts freds-forslag, for om mulig å få avsluttet kampene.

 

Det vises til avsnittet «President Xi Jinping skal avholde tale om Ukraina» i artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk «Will China supply Russia with weapons?» – link: https://www.em24.uk/will-china-supply-russia-with-weapons/

 

«Fred gjennom dialog»

The Munich Security Conference

Kinas utspill kommer som et ledd i landets meddelelse om at dette skal forsøke å fungere som megler i det som har utviklet seg til å bli en proxy-krig mellom Nato, med USA i spissen og Moskva-regimet, med taktisk kinesisk support i bakteppet.

Fredsforslaget ble lansert på ett-årsdagen for Russlands invasjon den 24. februar. Ellers for så vidt passende i relasjon til den årlige The Munich Security Conference, forrige helg. Denne konferansen hevdes å være verdens største samling av sitt slag, med motto «Fred gjennom dialog».

 

Nøytral i striden?

Diplomat Wang Yi

Kinas toppdiplomat og politbyråmedlem, tidligere utenriksminister Wang Yi, presenterte fredag President Xi Jinpings fredsforslag. Et angivelig fredsforslag fra en kinesisk leder som forkynner at «vennskapet mellom Kina og Russland ikke har noen grenser».

President Xi hevder å være nøytral i striden mellom Russland og Ukraina. Dette til tross for at Kina har ignorert FNs samlede fordømmelse av Russlands invasjon. Et vanvittig, ikke definerbart, støtende brudd på menneskerettigheter, med etterfølgende, umenneskelige, sinnssyke handlinger som overgår det meste i verdenshistorien omskrevet nådeløs brutalitet.

 

«Peptalk» i Moskva

President Vladimir Putin

Russlands president Vladimir Putin holdt en to-timers peptalk, internt i Russland, denne helgen, hvor denne tillegger det fulle ansvar for krigen i Ukraina, på Nato og USA og nynazistene, som er en idiotisk påstand som støttes av et useriøst Kina.

Det kinesiske fredsforslaget gjenspeiler den russiske påstand om at vestlige regjeringer har skylden for invasjonen og kritiserer sanksjonene mot Russland.


USA skepsis

USAs utenriksminister Antony Blinken

På møtet i München uttrykte USAs utenriksminister Antony Blinken, skepsis til Beijings posisjon før forslagets publikasjon den 24. februar, men påpekte at Kina har gitt ikke-dødelig bistand som støtter president Putins vanvittige terror.

Utenriksminister Blinken sa, etter at USAs etterretning hadde meddelt at Beijing nå i tillegg «vurderer å gi dødelig støtte» til russerne, at kineserne avviser denne påstand som falsk informasjon uten noen bevis.

 


Kinas fredsforslag

President Xi Jinping

Kinesernes forslag omfatter i første rekke våpenhvile og fredssamtaler, samt slutt på de vestlige sanksjonene mot Russland og at relevante land bør slutte å misbruke de ensidige sanksjonene, dessuten å deeskalere Ukraina-krisen.

Ellers inneholder forslaget standard-fraser om at suvereniteten til alle land bør opprettholdes. Imidlertid spesifiserer ikke avtalen hvordan dette skal betraktes ut fra Ukrainas side, samt forholdet tilknyttet Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014.

 

Wang Yi og President Putin

Forslaget fordømmer imidlertid en «kald krigs-mentalitet». Videre irettesetter den Nato-alliansen og instruerer om at sikkerheten til en region ikke bør oppnås ved militære blokker og derfor at Ukraina ikke tilsluttes Nato-alliansen, slik president Putin krevde før invasjonen.

Kinesernes forslag preges i det alt vesentlige av at disse er på russisk side i krigen «over hodet» på ukrainerne, dog gjort mer appetittlig for verdensopinionen, ved å inneholde viktige forhold som omfattet stansing av angrep på sivile og beskyttelse av krigsfanger, samt tilrettelegging for korn-eksport, men også spesifikk sikring av atomkraftverk.

 

Handlinger, ikke ord

President Volodymyr Zelenskyy

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy ønsket innledningsvis Beijings engasjement velkommen, men sa at suksess ville avhenge av handlinger, ikke ord.

Det er senere blitt meddelt at president Zelenskyy skal ha sagt at han ønsker å møte Kinas president Xi for å diskutere forslaget. Dette bør imidlertid kunne medføre begrensning i angrepene mot Ukrainas sivile befolkning, dersom det ikke mot formodning skulle foreligge en avtale mellom presidentene Xi og Putin, om at russerne skal fortsette å bombe sivile ukrainerne til ydmykenhet for å etterkomme kinesernes meglingsforslag, etter hvert som meglingen skrider fram. Det er heller ikke helt utenkelig at det kan komme til å bli en snarlig enighet, i alle fall en tid framover, om en midlertidig våpenhvile. Dette ettersom russerne har åpenbare problemer med å skaffe både tropper og ammunisjon, samt at det dessuten rimeligvis må antas at president Putin nå er i en slik stilling at denne må følge kollegaen i Beijings råd og beslutninger.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde slik kineserne ser krigen i Ukraina

27/02/2026

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!