ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina, som ikke har noen formell rett til Sør-Kinahavet, bedriver systematisk terror som den største makten, mot havets naboland i den tro at bare man er aktiv nok vil dette skape berettigelse.

 

I åpen sjø skaper kineserne konfrontasjoner for detaljert behandling i pressen. Hvem har ansvar for ditt og datt. Det hele er et spill for galleriet basert på makt og kapasitet.

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/ og «The Philippines is bracing itself against China on the Taiwan issue», samt i disse artikler nevnte underbyggende artikler.

 

Detaljer av ingen interesse

Kollisjoner mellom kinesiske fartøy og filippinske båter

 

Leserne vil således ikke bli forstyrret med løst og fast, basert på mannskapets tilfeldige beslutninger tilknyttet helgens episoder, hvor kinesiske marinefartøy kolliderte med et filippinsk forsyningsskip, samt et kystvaktskip.

Kineserne hadde ganske enkelt intet legitimt ærend der hvor disse befant seg og har alt ansvar for hendelsene, som oppsto mellom kinesiske fartøy og filippinske båter på et forsyningsoppdrag til filippinske tropper på en avsidesliggende utpost i det omstridte Sør-Kinahavet, nær revet Second Thomas Shoal på Spratlyøyene.

Second Thomas Shoal befinner seg omtrent 200 kilometer fra den vestlige filippinske øya Palawan, men mer enn 1.000 kilometer fra Kinas nærmeste relevante landmasse omfattet Hainan-øya. Filippinene har besatte utposter på ni skjær og øyer i øygruppen Spratly, altså også inkludert Second Thomas Shoal. Spratlyøyene er en gruppe generelt ubebodde øyer i det strategisk viktige havet, med ulike overlappende krav fra Filippinene, Kina, Malaysia, Taiwan og Vietnam.

 

Ignorerer internasjonal rett

Internasjonale regler gjelder ikke for Kina

 

Kina har ignorert en kjennelse fra Den Internasjonale Havrettsdomstolen om at dennes påstand om rettigheter ikke har noe juridisk grunnlag. USA advarer Kina, og lover kort og godt å forsvare Filippinene etter at dennes kystvaktskip og forsyningsbåt ble rammet av kinesiske fartøy. Kineserne må påregne potensielle kollisjoner ved å hevde krav på suverenitet disse ikke har.

På søndag fornyet USAs utenriksdepartement sin gjensidige forsvarspakt med Filippinene, som omfatter bistand dersom væpnede angrep på filippinske væpnede styrker, offentlige fartøy og fly, inkludert kystvakten, hvor som helst i Sør-Kinahavet.

 

Gis fanden lillefingeren tas hele hånden

Lillefingeren

 

«Vi gjør bruk av diplomatiske prosesser», sa det filippinske utenriksdepartementet. Det inkluderer å tilkalle den kinesiske ambassadøren. Det ble gjort ved den siste episoden. Kinas ambassade i Manila skal ha klaget til Filippinene på samme vis etter kollisjonene. Men det er intet å diskutere. Kineserne bør kun holde seg vekk vedrørende filippinske indre anliggende. «Gis fanden lillefingeren tar denne hele hånden», er et illustrerende uttrykk.

 

Featured image: Kinas krav på Sør-Kinahavet

24/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!