ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter mye usikkerhet ble USAs utenriksminister Antony Blinken mandag tildelt 35 minutters audiens hos president Xi Jinping i Beijings Great Hall of the People. President Xi forkynte «nødvendigheten for framgang med å stabilisere båndene mellom USA og Kina».

 

Det vises til avsnittet «Blinken får visstnok også snakke med president Xi» i artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «President Xi’s meeting with Bill Gates more important than with Antony Blinken?» – link: https://www.em24.uk/president-xis-meeting-with-bill-gates-more-important-than-with-antony-blinken/

 

Første møte siden Trump-administrasjonens epoke

Utenriksminister Antony Blinken

Utenriksminister Blinken som hadde samtaler over to dager med medlemmer av det kinesiske diplomatiske korps, ble orientert om tildelingen av audiensen med Xi bare én time forut for avholdelse.

Blinkens besøk på det høyeste nivå i Kina er det første siden Trump-administrasjonen for nesten fem år siden. I mellomtiden har forholdene mellom disse to verdens største økonomier blitt meget anstrengt.

Etter møtet med president Xi, sa Blinken i en tale til journalister, at han var enig med Kinas ledelse om behovet for direkte engasjement og vedvarende kommunikasjon for å stabilisere forholdet mellom de to landene. Dette for å sikre at konkurransen ikke ender i konflikt, grunnet store uenigheter.

I prinsippet konfirmerte president Xi kun den felles forståelse han og president Joe Biden hadde blitt enig om på G20-møtet på Bali i 2022. Uten å utdype noe videre sa Blinken at de to landene hadde gjort framskritt og kommet til enighet om noen spesifikke spørsmål. Det vises til avsnittet «USAs president møtte Kinas» i artikkelen «G20-summit in Indonesia overshadowed by the Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/g20-summit-in-indonesia-overshadowed-by-the-ukraine-war/

På lørdag hadde imidlertid Blinken uttalt at han ikke trodde den kinesiske ledelsen var klar over ballongen over det amerikanske kontinentet. Og mente dette tydet på et brudd mellom den politiske ledelsen og militæret, som er mindre ivrig på å gjenopprette kontakten med USA, hvilket for så vidt framgår av den kinesiske forsvarsministerens negative holdning til sin amerikanske kollega, under det årlige Shangri-La Dialogue-møtet. Det vises til artikkelen «Summit on Ukrainian war impact on Asia’s defence» – link: https://www.em24.uk/summit-on-ukrainian-war-impact-on-asias-defence/

Blinken har framholdt president Trumps harde linje mot Kina og som på enkelte områder, har blitt hardnet ytterligere. Dette ved eksempelvis forbudet med eksport av avanserte halvledere. Det vises til artiklene, «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/, USA’s «chip war» against China damages allies’ economies» – link: https://www.em24.uk/usas-chip-war-against-china-damages-allies-economies/ og «The US Senate gave 52 billion dollars in government subsidies to chips production» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-gave-52-billion-dollars-in-government-subsidies-to-chips-production/

Med hensyn til klima, har Blinken også gitt uttrykk for håp om et begrenset samarbeid. Videre skal det ha blitt uttrykt håp om et nytt personlig møte med Xi.

 

Ingen kompromiss eller innrømmelse vedrørende Taiwan

Wang Yi og Antony Blinken

Ellers bemerket Blinken at etter 10 timers samtaler med diverse toppledere, hvorav også en halvtimes møte med den forrige utenriksministeren Wang Yi, som har steget i gradene og er blitt deltager i sentralkomiteens politbyrås stående komité, samt dennes direktør for det sentrale utenrikskontoret, at Wang hadde uttalt at Blinkens reise hadde kommer på et kritisk tidspunkt i forholdet mellom landene og at det var nødvendig å ta et valg mellom dialog og konfrontasjon, samarbeid eller konflikt. «Vi må snu den nedadgående spiralen av forholdet mellom Kina og USA, presse på for en tilbakevending til et sunt og stabilt spor. Og jobbe sammen for å finne en riktig måte for Kina og USA å komme overens».

Samtidig skal Wang ha presisert en advarsel tilknyttet Taiwan, og uttrykt at i løpet av det siste året har Kina satt i gang ildgivende militærøvelser to ganger nær øya, i irritasjon over møter mellom topp-amerikanske kongressrepresentanter og øyas ledere. Kina har ikke rom for å inngå noen kompromiss eller innrømme noe vedrørende Taiwan, hadde direktør Wang bastant uttrykt overfor utenriksminister Blinken. Her var altså intet å diskutere.

 

Nye møter på topplan

Presidentene Xi Jinping og Joe Biden

Den neste muligheten for et toppmøte mellom USA og Kina er ventet i september da Biden og Xi begge er ventet å være til stede i New Delhi for det neste G20-toppmøtet. Dessuten er president Xi blitt invitert til Asia-Pacific Economic Cooperation-forumets møte ettersom USA for tiden er lederen og det årlige møtet avholdes i San Francisco i november.

 

 

Featured image: Utenriksminister Antony Blinken og President Xi Jinping

21/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!