ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Området som ble avskoget i regnskogen i Amazonas i året 2020 til 2021, økte med 22 prosent til 13.235 kvadratkilometer fra foregående år. Dette er den største økningen på 15 år, i henhold til data publisert torsdag i forrige uke. Avskoget areal er det største årlige siden 2006.

 

Det nasjonale instituttet for romforsknings overvåkingssystem Prodes viste at den brasilianske Amazonas mistet 13.235 kvadratkilometer med regnskog i den 12-måneders referanseperioden fra august 2020 til juli 2021.

 

Amazonas-avskogingen størst siden 2006

Amazons avskoging størst siden 2006 – Kilde: The National Institute for Space Research’s Prodes monitoring system

 

Brasil har lovet å styrke sin miljøtroverdighet med å forplikte seg til å avslutte ulovlig avskoging i Amazonas, slik som er lovet mange ganger tidligere. Avvirkningen i den brasilianske regnskogen var i perioden 2009 til 2018 gjennomsnittlig 6.500 kvadratkilometer pr. år. Etter at Bolsonaro kom til makten i januar 2019, økte imidlertid gjennomsnittet pr. år til 11.405 kvadratkilometer, nesten det dobbelte.

 

Forbrytelse mot menneskeheten

Adm. sekretær Márcio Astrini

«Dette er en forbrytelse», uttalte Márcio Astrini til pressen. Denne er administrerende sekretær for et nettverk av miljøvern-organisasjoner samlet benevnt Climate Observatory. Astrini fortsatte med at «Amazonasskogen blir ødelagt av en regjering som tydeligvis har gjort miljøødeleggelse til sin offentlige politikk».

Brasil har under Bolsonaro-administrasjonen åpenbart vært opptatt med å gjøre det motsatte av bevaring, nemlig svekke landets miljøvernsystem, undergrave urfolks rettigheter og kjempe for industrier som driver ødeleggelse av regnskogen.

 

Utvikling av kvadratkilometer avskoging pr. år. – Kilde: The National Institute for Space Research’s Prodes monitoring system

 

Amazonas-fondet

President Jair Bolsonaro

President Jair Bolsonaro som leder Brasil tiltrådte den 1. januar 2019, med store løfter om å utvikle Amazonas. Globale anmerkninger ble framsatt om at ødeleggelsene eskalerte under Bolsonaros ledelse. Selv om presidenten sterkt avviser dette, advarer miljøgruppene som følger utviklingen i Amazonas, mot å betale noe til Amazonas-fondet så lenge Bolsonaro fungerer som landets president.

Presidentens administrasjon på sin side opplyser derimot å ha støttet både miljømyndig-hetene og lovgivende tiltak for å styrke beskyttelsen av regnskogen. Det synes derimot som om Bolsonaro-admirasjonen i stedet har oppmuntret virksomheter til å destruere skogen og på dette sett vunnet areal til produksjon av landbruksprodukter, samt beitemarker for storfe, dessuten har det også medgått skogsmark til diverse gruvedrift.

 

Avskoging av regnskogen i Amazonas

 

Bolsonaro hevder at tilbakeholdelse av bidrag til skogsfondet, samt angrep på Brasil for angivelig avskoging, ikke er berettiget og at det meste av Amazonas skal forbli uberørt.

Norge har imidlertid hatt et tett samarbeid med Brasil for å beskytte det sårbare økosystemet. Mellom 2008 og 2018, betalte Norge 1,2 milliarder US-dollar til Amazonas-fondet, for å forhindre, overvåke og bekjempe avskoging.

President Bolsonaro vil at det internasjonale samfunnet skal betale milliarder av dollar for å finansiere bevaringsinitiativene. «Han vil ha nye penger uten reelle begrensninger», uttalte Márcio Astrini.

Under Bolsonaro som Brasils president, har avskogingen i Amazonas-regnskogen, den klart største i verden, steget til det høyeste nivået på over ett tiår. Ødeleggelsen, som har blitt drevet av tømmerhoggere som har ryddet land, utløste i 2019 skogbranner som raste i flere uker, til global forargelse.

USA er blant en ut av flere utenlandske regjeringer, som presser Brasil til bedre å beskytte regnskogen. USA kan være et land som er interessert i å betale for bevarelse av regnskogen for å kunne kompensere for sitt eget utslipp av klimagass. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «USA samlet 40 av verdens ledere til virtuelt klimamøte» – link: https://www.em24.uk/usa-samlet-40-av-verdens-ledere-til-virtuelt-klimamote/

 

Brasil karbonnøytralt innen 2050

Klimaledertoppmøte i Glasgow – COP26

Tilknyttet klimaledertoppmøtet i Glasgow nettopp, lovet president Bolsonaro at Brasil ville bli karbonnøytralt innen 2050 og forpliktet seg til netto-null avskoging innen 2030. Dette er et mål hans regjering tidligere hadde forlatt. «Vi kunne ikke være mer enige i oppfordringen om å etablere ambisiøse forpliktelser på klimaagendaen», sa Bolsonaro på den for han virtuelle begivenheten.

Uansett hva som skjer i fortsettelsen av de eventuelle optimistiske intensjoner som foreligger for Amazonas, kan denne skogen alene ikke redde verden. Det foreligger dessuten rapporter for at situasjonen på bakken i denne regnskogen er utilfredsstillende i den grad at skogen er ett skritt nærmere et farlig vippepunkt som vil kunne medføre at hele skogen kan tørke ut. Videre foreligger det klimamessige negative utsagn vedrørende denne skogen, det vises til artikkel i www.em24.uk – «Amazonas’ skoger gir netto utslipp til klimakrisen» – link: https://www.em24.uk/amazonas-skoger-gir-netto-utslipp-til-klimakrisen/

 

 

Featured image: Flammer spiser regnskogen i Amazonas i forbindelse med avskoging

23/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!