All articles can be read in 100 languages

 

Utviklede analyser fra satellitter har vist at destruksjon av nedbrutt skog også har blitt en merkbar, betydelig del av jordens totale oppvarming grunnet utslipp av karbondioksid.

 

Det har vist seg at den brasilianske Amazonas det siste tiåret har sluppet ut i atmosfæren nesten 20 prosent mer karbondioksid enn det den har absorbert, hvilket medfører at menneskeheten ikke lenger kan legge vekt på at verdens største tropiske skog bidrar positivt med å konsumere menneskeskapt forurensning.

Mindre CO2 blir absorbert og lagret når skogen vokser, sammenlignet med mengden som slippes ut i atmosfæren etter hvert som skogen har blitt nedbrent eller hugget.

Skogen gir nå netto tilførsel av klimagass og det er ikke noe begrep om at forholdet etter hvert kan bli irreversibelt. Viser til artikkel i www.em24.uk – «USA samlet 40 av verdens ledere til virtuelt klimamøte», avsnitt «Verden må reagere på brenning av Amazonas» – link: https://www.em24.uk/usa-ut-av-parisavtalen-klimaforskere-bekymret/

 

Fransk National Institute for Agronomic

National Institute for Agronomic, Paris

I tiden fra decenniet 2010 til 2019 avga Amazonas 16,6 milliarder tonn CO2, mens skogen kun konsumerte 13,9 milliarder tonn, ifølge seneste rapport utarbeidet av forskerne ved Frankrikes National Institute for Agronomic , hvilken ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change.

 

Skogen destrueres

Amazonas brenner

Resultatene av pågående forskning viste også at avskoging gjennom branner og rydding, økte nesten fire ganger i 2019 sammenlignet med ett av de to foregående årene, fra omtrent 250 tusen kvadratkilometer til 390 tusen kvadratkilometer. Branner destruerer vanligvis ikke større trær slik at disse kan tilføres treindustrien.

 

Presidenten mot klimapolitikk

Brasils president Jair Bolsonaro

Etter at den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro overtok ledelsen i Brasil primo 2019, ble miljøvernpolitikk i landet lagt til side. Verdens terrestriske økosystemer er avhengig av skogen for å dempe CO2-utslipp, hvilket i 2019 var estimert til å være 40 milliarder tonn. I løpet av det siste halve århundret har planter og jord konstant absorbert omkring 30 prosent og havene vel 20 prosent. Utslippene har imidlertid de seneste 50 årene økt med 50 prosent.

Verdens tropiske regnskoger er de mest effektive skogene til å konsumere karbon sammenlignet med andre skogstyper. Amazonas omfatter halvparten av verdens tropiske regnskoger. Viser til artikkel i www.em24.uk – «USA samlet 40 av verdens ledere til virtuelt klimamøte», avsnittet «Betale for beskyttelse av tropiske skoger» – link: https://www.em24.uk/usa-samlet-40-av-verdens-ledere-til-virtuelt-klimamote/

Amazonas’ skoger er derfor blitt en netto kilde for klimautslipp, i stedet for en forbruker, hvilket vil forverre klimakrisen.

 

 

 

Featured image: Amazonas’ skoger

03/05/2021