ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Iransk statlig media, nyhetsbyrået Islamic Republic of Iran, opplyste søndag at den 16 år gamle iranske jenta Armita Geravand, som den 1. oktober ble brutalt håndtert på en metrostasjon i Teheran av offiserer fra Gasht-e Ershad, landets sedelighetspoliti, for brudd på landets hijablov og deretter ble innlagt på sykehus, skal være «hjernedød».

 

Tenåringsjenta ble stanset av disse Gasht-e Ershad-offiserene i et vognsett på metrostasjonen i Teheran tidligere denne måneden, for ikke å ha hatt på seg hodetørkle, bare kort tid etter at Iran hadde utvidet med strengere straffer for kvinner som bryter landets allerede strenge hijab-regler, inkludert en obligatorisk islamsk kleskode. Lovbrudd kan heretter føre til 10 års fengselsstraff.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Irans valgte president sanksjonert for mord og tortur» – link: https://www.em24.uk/irans-valgte-president-sanksjonert-for-mord-og-tortur/

 

Myndighetene avviser

President Ebrahim Raisi

 

Iranske myndigheter har avvist påstander fra rettighetsgrupper om at tenåringsjenta ble skadet etter konfrontasjon med offiserene. Hun ble innlagt på sykehus angivelig på grunn av lavt blodtrykk. Det statlige nyhetsbyrået tilføyde at diagnosen hjernedød virker sikker til tross for det medisinske personalets iherdige innsats.

Tenåringens familie og bekjente har imidlertid i intervjuer med statlig media forholdt seg strikt til myndighetenes avviste voldsanklager mot offiserene. FN og andre organisasjoner som arbeider for rettigheter i Iran, har dog anklaget de iranske myndighetene for å presse den skadedes pårørende til kun å gi uttalelse i henhold til myndighetens sensur.

Etaten Gasht-e Ershad har ingenting med rettsvesenet å gjøre, uttalte Irans riksadvokat Mohammad Jafar Montazeri for ett års tid siden, tilknyttet den 22 år gamle iransk-kurdiske kvinnen Mahsa Aminis død i denne politietatens varetekt i fjor. Riksadvokaten var således ikke ansvarlig for å føre tilsyn med denne politistyrken, som angivelig sorterer under innenriksdepartementet.

Kort tid etter denne uttalelsen kunngjorde den samme at parlamentet og rettsvesenet betraktet spørsmålet om eventuell endring i loven om kvinners tildekning av hodet.

Irans parlament har tydeligvis gjort denne endringen. I september ble det vedtatt et endret, men sterkt skjerpet forslag i hijab-loven tilknyttet bruken av klær. Dersom loven brytes, kan dette altså medføre opptil 10 års fengsel.

Armita Gerawand er bosatt i Teheran, men kommer fra byen Kermanshah, vest i landet. I denne byen, like ved grensen til Irak, er det et stort antall kurdere, ifølge Hengaw, en organisasjon for menneskerettigheter. Journalisten Maryam Lotfi, fra avisen Shargh, forsøkte å besøke sykehuset etter hendelsen, men ble umiddelbart arrestert. Hun ble senere løslatt.

 

Vekker til live Mahsa Amini-demonstrasjonene

Demonstrasjoner i Teheran etter Mahsa Aminis død

 

Det påfølgende saksforholdet vedrørende Armita Geravand kan vekke til live de tidligere, landsomfattende protestene som ble utløst ved Mahsa Aminis død i varetekt hos det iranske sedelighetspolitiet Gasht-e Ershad.

 

Journalistene fengslet

Journalistene Niloofar Hamedi og Ham-Mihan

 

De to journalistene som først hadde dekket Mahsa Aminis død, er blitt fengslet av iranske myndigheter. Den ene av disse, Niloofar Hamedi, som skrev for reformavisen Shargh, var blitt dømt til 7 års fengsel for siktelser omfattet samarbeid med USAs regjering og følgelig forbrytelser mot landets sikkerhet, mens den andre, Elaheh Mohammadi, som var tilknyttet en likedan avis, Ham-Mihan, fikk 6 års fengsel.

 

Stadfestelse fra «The Elders»

Styreleder for «The Elders» og tidligere FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson

 

Det vises spesielt til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «A statement from the Elders» – link: https://www.em24.uk/a-statement-from-the-elders/, i hvilken disse stadfester at «The Elders stand in solidarity with Iran protests and demand an end to state violence globally».

Styreleder for «The Elders» og tidligere FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, sa «The protests by brave young women in Iran have sparked a wider wave of opposition across Iranian society to a regime perceived as repressive and unrepresentative. Their voices signal to the world that women’s rights and human rights are truly universal values, not ‘Western constructs’ as some would disingenuously claim».

 

Nobels fredspris for 2023

Nobels fredsprisvinner 2023 Narges Mohammadi

 

Videre refereres til artiklene «Intensity of protests in Iran» – link: https://www.em24.uk/intensity-of-protests-in-iran/ og «Uprising in Iran continues» – link: https://www.em24.uk/uprising-in-iran-continues/, etterfulgt av artikkelen «Nobel Peace Prize 2023» – link: https://www.em24.uk/nobel-peace-prize-2023/ vedrørende Den norske Nobelkomités tildeling av Nobels fredspris for 2023, til den 51 år gamle fengslede, iranske aktivisten Narges Mohammadi, som ble tildelt prisen «for hennes kamp mot undertrykkelse av kvinner i Iran og hennes kamp for å fremme menneskerettigheter og frihet for alle».

 

Featured image: 16 år gamle Armita Geravand skadet av iransk sedelighetspoliti

23/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!