ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Australia og Japan har i år signert en sikkerhetspakt benevnt «Japan-Australia RAA» – Reciprocal Access Agreement, for å svare på et stadig mer utfordrende Indo-Stillehavsmiljø og disse kommer til å samarbeide tett som motvekt mot Kinas eskalerende militære og økonomiske makt i regionen.

 

Avtalen vil tillate begges forsvar å jobbe i lag både om forsvar, samt ellers tilknyttet humanitære operasjoner. Japan har forut en lignede pakt med USA som ble opprettet tilbake i 1960 – «U.S.-Japan Security Treaty». Det vises eller til artiklene i www.em24.uk – «USA og Japan utvider sikkerhetssamarbeidet» – link: https://www.em24.uk/usa-og-japan-utvider-sikkerhetssamarbeidet/ og «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/

«U.S.-Japan Security Treaty»-pakten gir USA anledning til å basere krigsskip, jagerfly og tusenvis av tropper i og rundt Japan, som en del av en allianse hvilken USA beskriver som grunnfjellet for regional sikkerhet.

 

Kineserne kommenterte

Talsmann Wang Wenbin

Talsmann for Kinas utenriksdepartement Wang Wenbin, kommenterte før avtalen ble signert at, «Stillehavet er ikke et sted å lage bølger». Han tilføyde videre at bilaterale traktater skal fremme regional tillit, fred og stabilitet. Det bør imidlertid ikke skapes allianser som målsettes mot eller for å skade noen tredjeparts interesser. Stillehavet er stort nok for felles utvikling av land i regionen. På samme linje avhenger fred og stabilitet i Stillehavet av felles innsats fra disse land. Vi håper at Stillehavet vil være et hav av fred, ikke et sted å lage bølger. Dersom Scott Morrisons forsvarsstrategi høres ut som krigsprat, er det fordi den er det. Hvis det er en fordel med noen angst forårsaket av Morrisons dystre syn på sikkerhet i regionen vår, er det at det vil spare tid.» Det er herom rimelig å spørre, spare tid for hvem?

 

Forhandlinger pågått i flere år

Statsminister Fumio Kishida

Japans statsminister Fumio Kishida og Australias statsminister Scott Morrison holdt et virtuelt toppmøte for å forsegle pakten, som landene hadde under behandling i flere år før ferdigstillelse.

 

 

Statsminister Scott Morrison

I tillegg til avtalen med Japan har Australia arbeidet også med India, USA og Storbritannia, for å styrke forsvarsbåndene tilknyttet problemene om Kina, herunder inkludert kinesernes press mot Taiwan, opprettholdelse av navigasjonsfrihet i regionen og dessuten handelskonflikter. Det vises til blant annet en rekke artikler i www.em24.uk – «President Biden konfirmerer forpliktelsen til Taiwan» – link: – https://www.em24.uk/president-biden-konfirmerer-forpliktelsen-til-taiwan/, «Nato-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/, «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/ og «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

Den gjensidige avtalen er den første av denne type som tillater australske og japanske forsvarsenheter å samarbeide og inkorporere sine forsvar og humanitære operasjoner.

Australias statsminister Morrison uttalte under signeringsseremonien at «Japan er vår nærmeste partner i Asia, avtalen demonstrerer vårt spesielle strategiske partnerskap. Australias eneste slike partnerskap – et likeverdig partnerskap av delt tillit mellom to store demokratier, forpliktet til rettsstaten, menneskerettigheter, frihandel og et fritt og åpent Indo-Pacific». Den japanske statsministeren Kishida, hedret avtalen som «et instrument som vil løfte sikkerhetssamarbeidet mellom Australia og Japan til nye høyder.»

 

Japans ambassadør Shingo Yamagami

Japans ambassadør i Australia, Shingo Yamagami, sa at «Japan med økning av sikkerhetsmiljøet mellom Australia og Japan, skaper økt avskrekking».

Statsminister Morrison sa til sin japanske kollega at «RAA-pakten er en landemerketraktat som åpner et nytt kapittel for avansert forsvars- og sikkerhetssamarbeid i det som er en kompleks og raskt skiftende verden, noe du og jeg begge forstår veldig godt». Morrison hadde i forkant av møtet bedyret at sterkere bånd med Japan var nødvendig «for å håndtere et nytt og enda mer utfordrende miljø, spesielt innenfor Indo-Stillehavet».

 

 

Featured image: Statsministrene Scott Morrison og Fumio Kishida

14/02/21INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK WHICH IS A FREE MAGAZINE!