ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

«Abraham-avtalene var starten på en ny tidsalder for Israel», sa statsminister Netanyahu i FNs generalforsamling forrige fredag i tilknytning til at denne skulle annonsere tette forhandlinger med Saudi Arabia, som nå er regionens suverene stat. Statsminister Netanyahu glemte imidlertid å takke den avdøde egyptiske presidenten Anwar Sadat, som i november 1977 tok det første vågale skrittet for å roe ned Midtøsten-regionen, da denne, som på den tiden ledet Arabias mest dominerende land og bare tre år etter Yom Kippur-krigen, avla det politisk vågale og uforventede besøket i Israel og avholdt en historisk tale i Israels parlament Knesset.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Possible agreement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/possible-agreement-between-israel-and-saudi-arabia/ og «Statsminister Netanyahus møte med Saudi-Arabias leder» – link: https://www.em24.uk/statsminister-netanyahus-mote-med-saudi-arabias-leder/

I sin kjente tale i Knesset i 1977, oppfordret president Sadat israelerne til forsoning og fred. Etterfølgende megling, ypperlig ledet av president Jimmy Carter, resulterte i Camp David-avtalen i september 1978, som i tillegg til USA som garantist, ble signert av president Sadat og Israels statsminister Menachem Begin. Denne avtalen etablerte rammeverket for det som skulle bli den grunnleggende fredsavtalen mellom Israel og Egypt i mars 1979.

 

Abraham-avtalene

Jared Kushner og Ivanka Trump

 

President Donald Trumps administrasjon kom på teppet med sine representanter omfattet presidentens egen svigersønn, jødiske Jared Kushner og dennes ektefelle Ivanka Trump, Trumps datter, som sammen med Avi Berkowitz – USAs spesialrepresentant for internasjonale forhandlinger. Forhandlingene resulterte i de etterhvert kjente Abraham-avtalene, hvilke normaliserte forholdet mellom Israel og fire ulike arabiske land.

Det vises til artiklene i www.em24.uk, «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/, «Free trade agreement between Israel and UAE» – link: https://www.em24.uk/free-trade-agreement-between-israel-and-uae/, «Bahrain etterfølger De forente arabiske emiraters avtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/bahrain-etterfolger-de-forente-arabiske-emiraters-avtale-med-israel/,  «Sudans Abraham-avtale med Israel – et lodd i Trumps valgkamp» – link: https://www.em24.uk/sudans-abraham-avtale-med-israel-et-lodd-i-trumps-valgkamp/ og «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – link: https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/

 

Store hindringer for avtalen

Statsminister Benjamin Netanyahu

 

Statsminister Netanyahu bekjentgjorde for FNs generalforsamling for kort tid siden, et enda mer dramatisk gjennombrudd tilknyttet framtidig fred i Midtøsten. Dette som følge av en eventuell avtale mellom Israel og landet som ubestridt overtok ledelsen blant de arabiske land etter Egypt. Det etter hvert, stadig mer inkoative landet Saudi-Arabia, som stadig endrer mer til vestlig opptreden, dog under eneveldig diktatur.

Statsminister Netanyahu uttalte skrytende og optimistisk at «Fred mellom Israel og Saudi-Arabia vil virkelig skape et nytt Midtøsten». Den israelske statsministeren skisserte de tøffe hindringene man sto over for ved en sådan avtale, nemlig palestinernes situasjon som tilknyttet avtalen må forhandles på plass for saudierne. Tilknyttet avtalen og avgjørende part i meglingen; USA med president Joe Biden i spissen, henvises til artikkelen «Money, sympathy and nothing else to Palestine» – link: https://www.em24.uk/money-sympathy-and-nothing-else-to-palestine/

 

To-statsløsning gravlagt

Kart framvist i FN

 

Under talen i FN viste Netanyahu fram et kart som viste Israels isolasjon på tidspunktet for opprettelsen av staten i 1948, og de etter hvert samlede seks landene til hvilke Israel har normalisert sine forhold, inkludert de fire i Abraham-avtalene fra 2020.

Kartet Netanyahu refererte til viste imidlertid ikke Gaza eller Øst-Jerusalem, samt Vestbreddens territorier som Israel erobret i 1967, hvilke palestinerne ønsker som sin framtidige stat. Kartet viste Israel som altomfattende enhet, inkludert palestinernes territorium. Altså. planlegger Netanyahu og dennes medsammensvorne åpenbart at palestinernes framtid skal bero som hittil diskriminerte, annenklasses borgere med fortsatt arbeide som ansatte hos israelerne.

Det vises til artiklene, «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/, «Israel sikkerhetsgaranti for arabere?» – link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/ og «Utvidet antall boliger bygges på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/utvidet-antall-boliger-bygges-pa-vestbredden/

 

Blir venner ved å ha felles fiende

Saufi Arabias kronprins Mohammed bin Salman

 

Eventuelle krav fra saudierne vil selvfølgelig for Netanyahu bli et uløsbart problem tilknyttet dennes regjering, som består av ultraortodokse, religiøse og nasjonalistiske medlemmer, hvilke tilsynelatende ikke ønsker å gi palestinerne noe som helst.

For saudierne kan det se ut som om disse har stipulert med at det i forbindelse med avtalen skal opprettes en palestinsk stat. Dette slik at Israel må avgi territorium.

Imidlertid er nok villigheten til saudierne mer tilknyttet den eventuelle avtalen med Israel enn den er for israelerne. Saudierne er sterkt avhengig av den lovede forsvarspakt med USA, samt bistand til å bygge opp et atomprogram, både sivilt og militært, selv om det ikke snakkes høyt om den militære delen. Dette grunnet det pågående våpenkappløpet med Iran. Greier Iran å skaffe seg atomvåpen, ønsker saudierne også straks å få dette, for å opprette våpenbalanse eller terrorbalansen, landene imellom.

Herunder er den allerede atomvåpenføre Israel, om dog ikke offisielt atommakt, med dominerende innpass i USAs ledelse innenfor begge av landets partiskiller, også av avgjørende betydning. Israel er videre også Irans fiende og «man blir gjerne venner ved å ha en felles fiende».

 

Palestinas president Mahmoud Abbas

 

Saudiernes dilemma  vil rimeligvis medføre at palestinerne ikke kan få sin ønskedrøm oppfylt, men i tilfelle betydelig redusert, selv om disse sikkert vil få tilbudt noe. Saudierne kan selvfølgelig, slik som amerikanerne, gi palestinerne både penger og sympati, men intet mer enn det israelerne tillater, idet disse altså ikke rimeligvis er den svakeste part i forhandlingene med Saudi-Arabia, om noen skulle tro det.

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som også talte i generalforsamlingen, kunne bare vise til at den israelsk-palestinske konflikten hadde blitt mer intuitiv etter Abraham-avtalene inntrådte.

President Abbas påpekte at det vil være feil å tro at det blir ro i Midtøsten uten at palestinerne oppnår sine legitime, nasjonale rettigheter. Det vises til artikkelen under Trump-administrasjonens tid, «Palestinerne selger seg ikke i fredsavtale med Israel» – https://www.em24.uk/palestinerne-selger-seg-ikke-i-fredsavtale-med-israel/

 

En avtale er også viktig for USA

President Joe Biden

 

Kronprins Mohammed bin Salman, som er Saudi-Arabias leder, har ikke spesifisert hva denne kan tillate med hensyn til palestinere, som synes å bli betraktet i araberverden som det råtne eplet i kurven. Statsminister Netanyahu på sin side mente i sin tale, at palestinerne uansett har nytte av fred i regionen, men avviser at disse skulle ha noen vetorett tilknyttet Israels avtale med saudierne.

Saudi-Arabia har imidlertid likevel hittil sagt at Riyadh med hensyn til palestinerne, holder seg til det arabiske fredsinitiativet. Dette initiativet forutsetter at normalisering med Israel først blir aktuelt dersom Israel trekker seg tilbake fra Vestbredden og en palestinsk stat kan bli etablert.

Det er imidlertid ikke bare Israel og Saudi-Arabia som trenger angjeldende avtale. Like mye trenger president Biden avtalen personlig for å kunne vifte med denne tilknyttet valget i 2024. Dersom Biden imidlertid, hensyntatt hans høye alder, av en eller annen grunn ikke vil være valgbar, er avtalen like betydningsfull for det amerikanske demokratiske partiet i valget.

 

Featured image: Israels og Saudi Arabias flagg

02/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!