ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den amerikanske dollaren var i valutamarkedet på onsdag opp mot Japans yen på sitt sterkeste på nær 34 år. Ikke siden Japans eiendomsboble sprakk på slutten av 1989 og Japan gikk inn i sitt «tapte tiår», har yen – JPY, hatt en så lav vekslingsverdi mot amerikanske dollar – USD, som 151.78. Selv på det laveste i 1990 var prisen på USD 151,19.

 

Det vises til avsnittet «Japans eiendomsboble sprakk på slutten av 1989» i tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk «Will China’s economy follow Japan’s fate?» – link: https://www.em24.uk/will-chinas-economy-follow-japans-fate/

 

Japans tapte tiår

Japansk aktiva prisboble krasjet

 

Det som benevnes «Japans tapte tiår» fulgte altså etter at eiendomsboblen sprakk på slutten av 1989, med lav inflasjon og renter, samt svakere framtidsutsikter som følge av aldrende befolkning og lavere konsum. Den nåværende situasjonen i valutamarkedet kan medføre at myndigheten griper inn i markedshandelen, for å støtte opp valuta som har svekket seg voldsomt i de siste par årene fra JPY 115 mot USD til dagens nivå. Hittil i år har JPY falt vel 7 % målt mot USD.

 

Bedret internasjonal konkuranseevne

Forbedret internasjonal konkurranseevne sammenlignet med resten av verden

 

Den svakere JPY styrker imidlertid Japans konkuranseevne på eksporten, men ulempen er landets avhengighet av import av olje og kull som følgelig blir mer kostbart.

 

Aversjon mot atomenergi

Det tsunamirammede atomkraftverket i Fukushima

 

Når kursen på dollar blir høyere blir det imidlertid mer interessant for japanerne å redusere bruken av fossil energi og erstatte denne med fornybar, dessuten utbygge mer atomkraft.

Landets befolkning, spesielt miljøaktivister, fikk imidlertid voldsom aversjon mot den sistnevnte energikilden. Dette som følge av den voldsomme jordskjelvkatastrofen i 2011 som rammet atomkraftverket i Fukushima, med etterfølgende tsunami og som tilsammen drepte omkring 18.000 mennesker.

 

Endret rentepolitikk

Japan’s Sentral Bank

 

For første gang siden 2007 har Japan økte sine styringsrenter, dog ubetydelig i denne måneden. Foreløpig har imidlertid dette tiltaket, som var helt ellers etter «læreboka», ikke hatt noen større virkning på stabilisering av den fallende prisen på yenen. Japans styringsrente er imidlertid fortsatt lav og troner blant de laveste i den utviklede verden.

Til tross for denne økningen av styringsrentene, som brakte rentene i Japan fra faktisk å være negative, opp fra kun 0 til 0,1 %. Til sammenligning kan nevnes at USA, som har en mer aggressiv rentepolitikk for å dempe inflasjonen, hvilket selvfølgelig er mer attraktivt for investorer, for tiden har en styringsrente på 5,25 til 5,5 %, helt uten utsikt om noen reduksjon før i juli måned.

 

Salg av dollar og kjøp av yen

Japans finansminister Shun’ichi Suzuki

 

Det forventes dog ikke noen rask beslutning om å endre vesentlig det japanske lave rentenivået i den nærmeste framtid. Landets finansminister Shunichi Suzuki har imidlertid meddelt at det vil komme til å bli tatt beslutning om styrkede tiltak for den japanske valutaen ved salg av dollar og kjøp av yen, hvilket er en smart forretning for en så verdensdominerende valuta som den japanske. Japan innehar for tiden verdens tredje største GDP med USA på første og Kina, som passerte Japan i 2010, på andreplassen.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

28/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!