ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den for Italia lite regningssvarende infrastruktur-avtalen mellom denne og Kina er i ferd med å bortfalle. Italias regjering, ledet av den høyreekstreme statsminister Giorgia Meloni, bør nok komme seg ut av denne avtalen uten å ydmyke for sterkt president Xi Jinping og dennes kamphaner, for hvilke statsminister Meloni åpent har uttrykt å ha liten sympati.

 

Allerede før valget i september i fjor, anførte statsminister Giorgia Melonis høyrekoalisjon at disse betraktet Italias inntreden i kinesernes «Silkeveiprosjekt» som en tåpelig feil beslutning. Belt and Road Initiativet omfattet for italienerne en investeringsavtale som skulle være verdt 2,3 milliarder euro.

Det vises til artiklene tilknyttet det italienske valget i fjor, i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Italy’s first female Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/italys-first-female-prime-minister/, samt til statsminister Melonis politiske posisjonering i årets første måneder, «Prime Minister Giorgia Meloni strengthens her position» – link: https://www.em24.uk/prime-minister-giorgia-meloni-strengthens-her-position/

 

Signering av avtalen i 2019

Tidligere statsminister Giuseppe Conte

 

Beijings globale investeringer i infrastruktur hadde startet i 2013 som president Xis prestisjeprosjekt, med hensikt å etablere en interkontinental handel som kunne styrke Kinas internasjonale innflytelse. Mens vestlige allierte på et tidspunkt stadig skjerpet sin holdning til Kina, signerte den forrige italienske regjeringen, som mange andre nasjoner, et memorandum of understanding med Beijing.

 

Innledningsvis håndtering

Forsvarsminister Guido Crosetto

 

Statsminister Meloni opptrådde tilsynelatende innledningsvis ved overtakelse av regjeringsansvaret, som at avtalen kunne forbli relativt uendret, men etter hvert mente forsvarsminister Guido Crosetto at beslutningen om fortsatt å bli med på infrastrukturavtalen var å betrakte som en improvisert og opprivende handling. Avtalen var i alle fall uforbindtlig, men omfattet titalls av diverse uavhengige samarbeidsavtaler.

Avtalen hadde riktignok de første årene tredoblet Italias eksport til Kina, mens Kina derimot hadde beløpsmessig økt sin større eksport til å omfatte tre ganger den italienske. Dette slik at sammenlignet var Italias eksport nærmest totalt ubetydelig og den suverene vinneren i samhandelen var kineserne.

 

Anstrengt personlig forhold til Kina

Statsminister Giorgia Meloni

 

Statsminister Meloni har hatt et personlig anstrengt forhold til Kina grunnet landets tilsidesettelse av menneskerettighetene, herunder uigurene i det sentralasiatiske, kinesiske, autonome, grenseområdet Xinjiang. Det vises til artiklene, «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/ og «Kina oppfordrer til neglisjering av FN-arrangementet om menneskerettighetsspørsmål» – link: https://www.em24.uk/kina-oppfordrer-til-neglisjering-av-fn-arrangementet-om-menneskerettighetssporsmal/

Meloni, som var sportsminister under arrangementet av OL i Beijing i 2008 kritiserte på den tiden sterkt Beijing for dennes opptreden i Tibet, men ikke aller minst er Kinas generelle globale innstilling i menneskerettighetsspørsmål totalt uakseptabel for statsminister Meloni. Det henvises til artiklene, «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/ og «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/

 

Automatisk fornyelse hver fjerde år

Statsminister Giorgia Meloni og President Joe Biden

 

Avtalen landene mellom skal automatisk fornyes for ytterligere fire år i mars 2024, med mindre Italia avslutter denne. Statsminister Meloni uttalte imidlertid i møte med president Joe Biden i Washington i forrige uke, at regjeringen ikke ville ta noen endelig beslutning tilknyttet den løpende avtalen før i desember i år, etter at avtalen hadde blitt diskutert i det italienske parlamentet. Meloni hadde sagt til amerikansk media at Italia fortsatt kunne ha et rimelig forhold til Kina uten noen spesifikk underliggende avtale slik som den som startet under statsminister Matteo Conte.

Meloni ønsker rimeligvis å øke samhandelen med kineserne, hvilke før var kjent for ensidig å utnytte sine handelspartnere, men statsminister Conte kan nok ha blitt forledet av kinesernes storsatsing ved investering i den greske havnen i Pireus hvilket kunne medføre at havnene i Genova og Trieste også kunne få større investeringer for å sementere Italia i nordeuropeisk infrastruktur. Det vises til avsnittet «Den nye Silkeveien trygges ved oppkjøp i Hellas» i artikkelen «Kina kjøper opp europeisk industri» – link: https://www.em24.uk/kina-kjoper-opp-europeisk-industri/ og «Belt and Road godstogtrafikk Kina-Europa rekordhøy i 2020» – link: https://www.em24.uk/belt-and-road-godstogtrafikk-kina-europa-rekordhoy-i-2020/

Det er flere enn den italienske regjeringen som ønsker å avslutte avtaler med kineserne. Dette gjelder særlig amerikanerne, grunnet den eskalerende spenningen med kineserne basert på det evige spørsmålet omkring Taiwan. Washington ønsker at alle sine allierte skal ha en tilsvarende brysk holdning overfor Kina som amerikanerne selv. I EU er imidlertid Tyskland mer ambivalent med hensyn til kineserne, ellers har Frankrikes president Emmanuel Macron på sin side klart antydet at EUs involvering i Kinas forhold til Taiwan bør ligge utenfor EUs primære anliggende.

Melonis negative forhold til samarbeidet med Kina kan muligens virke avdempende i Italia for hennes parti Fratelli d’Italia eller FdI – Brothers of Italy, hvilket betraktes av skeptikere som nyfascistisk. Partiet, som har vært ledet av Meloni siden 2014, regjerer i koalisjon med det populistiske høyreekstreme partiet Lega per Salvini Premier, som ledes av Matteo Salvini og Forza Italia, som i sin tid ble grunnlagt og ledet av Silvio Berlusconi, hvilket er et sentrum-høyre politisk parti. Etter Berlusconis død i sommer, ble Italias utenriksminister Antonio Tajani valgt som partiets leder.


Avtalen fornyes ikke

Utenriksminister Antonio Tajani

 

Utenriksminister Tajani og statsminister Meloni skal i weekenden ha møtt Kinas statsminister Li Qiang, som møtte for Kina under president Xis omdiskuterte fravær under G20 New Dehli summit.

Temaet for møtet hadde vært en eventuell fornyelse av Silkevei-avtalen fra 2019. Det virket imidlertid som om Italia er på vei mot en avslutning av Silkevei-memorandumet, om dog dette ikke er offisielt presisert av noen av partene. Den formidabelt smarte forretningsmannen og politikeren Berlusconi hadde siden 2004 ønsket å ha et positivt, strategisk partnerskap som en ramme for et slags samarbeid med Kina ut fra et praktisk økonomisk synspunkt.

Forrige mandag inngikk lederne i en rekke italienske departement, til tross for at disse sikkert var informert om at Italia forberedte avslutning av memorandumet, flere avtaler med kineserne innenfor økonomisk og kulturell utveksling. Den italienske regjeringen skal imidlertid ha presisert for kineserne at Silkevei-arrangementet ikke har vært fordelaktig for italienerne. En ikke-fornyelse ville kunne oppfattes som svært nedverdigende for Kina, gitt at avtalen var benyttet som et viktig politisk signal for disse tilbake i 2019.

Italia var det eneste G7-landet som hadde tilsluttet seg Silkevei-memorandumet. Imidlertid signerte også andre mindre EU-land Belt and Road Initiativet. Dette omfattet Tsjekkia, Ungarn, Polen, Hellas og Portugal. Dersom Italia heretter trekker seg, vil nok muligens flere land komme til å følge etter den italienske avgjørelsen. Det minnes herom om Kinas dominans på eksport av eksempelvis sjeldne jordarter, hvilket ikke er lett å framskaffe fra annet hold. Det vises til artikkelen, «Framtidig tilgang til kritiske råvarer for EU» – link: https://www.em24.uk/framtidig-tilgang-til-kritiske-ravarer-for-eu/

Italias uttreden fra Belt and Road Initiativet vil etter alt å dømme, rimeligvis bli betraktet som et formidabelt ansiktstap for Beijing. Det kan derfor oppstå kinesiske gjengjeldelsesaksjoner. Dette kan eksempelvis være påvirkning av eksporten til Italia av kinesiske, strategiske komponenter som trengs for den italienske industrien

Det bør vel nevnes at enkeltavtalene som italienerne nettopp har inngått med kineserne forrige mandag, av italienerne vel var tiltenkt som avdempende på mottiltaket av nekting av forlengelse av Silkevei-memorandumet. Dette slik at kineserne altså ikke legger hindre i veien for sin eksport av for Italia strategiske komponenter til dennes industri. Risikoen derom for kineserne, er at EU vil stå på Italias side med deretter andre gjengjeldesaksjoner, hvilket vil eskalere situasjonen ytterligere.

 

Featured image: President Xi , utenriksminister Wang Yi og visestatsminister Luigi Di Maio og statsminister Conte ved signering av avtalen om Belt and Road Initiativet i Roma i 2019

11/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!