ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Fredsløsning i Gaza er tilsynelatende enda lengre unna enn noen gang forut, etter at Israel mandag den 6. mai ignorerte Egypts, Qatars og USAs forslag til våpenhvileavtale.

 

Avtalen omfattet 6 uker. Israel skulle løslate 700 palestinere fra israelske fengsler mot at Hamas løslot 30 av dennes israelske gisler. Israels eget forslag var forut blitt avvist av Hamas.

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «The dispute between Egypt and Israel over the “Philadelphia Corridor» – link: https://www.em24.uk/the-dispute-between-egypt-and-israel-over-the-philadelphia-corridor/

 

Hamasgodkjent våpenhvileavtale avvist

Statsminister Netanyahus sikkerhetskabinett

 

Israels neglisjering av den av Hamas godkjente egyptiske og qatarske våpenhvileavtalen av den 6. mai oppfattes å være grunnet israelernes ønske om å eliminere alle Hamas-kjempere. Altså vinne en total seier.

Dette vil ifølge israelerne kun bli gjort ved fullskala bakkeangrep mot byen Rafah, hvor kjemperne har fordekt seg i en siste skanse og sitter der i en låst felle, ettersom disse ikke kommer seg videre derfra over Egypts beskyttede grense.

Hamas har ellers på sin side ikke godkjent Israels forslag til våpenhvile, både for å beskytte sine egne krigere, samt for å holde den spente situasjonen i status quo for å vinne internasjonal sympati, hvilket disse lykkes godt med sett i forhold til demonstrasjoner rundt omkring i verden.

 

Israel vil flytte sivile ut av kampsonen

Palestinere på vei ut av Rafah

 

Israel har ved hjelp av flygeblad anmodet den sivile befolkningen å trekke seg tilbake mot nord og på dette vis spare disse for å bli rammet av Israels planlagte bakkeinvasjon av byen, samt å gjøre det enklere å blottstille de resterende Hamas-kjemperne som måtte befinne seg i byen, for den israelske hærens kuler og granater.

 

Innledet bakkeinvasjon

Israelske stridsvogner på vei inn i Rafah

 

I stedet for å godkjenne det nye våpenhvile-forslaget, har Israel derimot natten til tirsdag den 7. mai, angrepet en partiell østre del av den angjeldende Gaza-byen Rafah med stridsvogner, og har også her blant annet avdekket en rekke tunneler og utskytings-baser for raketter. Det er meldt om 20 drepte Hamas-kjempere. Angrepet medførte at grenseovergangen, som har bistått ved frakt av nødhjelp inn i Gaza, har blitt stengt.

 

Israels regjering presses

Statsminister Benjamin Netanyahu

 

Israels leder for dennes angivelige ekstreme regjering, statsminister Benjamin Netanyahu, står overfor et økende internasjonalt press for å godta det egyptiske-qatarske våpenhvile-forslaget og avverge Israels fulle bakkeinvasjon av Rafah.

Hjelpegrupper og Israels internasjonale partnere, sier at den pågående, alvorlige humanitære situasjon for Gazas sivile vil bli ytterligere forverret ved bakkeinvasjon, for det finnes ikke noen plausibel plan for å beskyttede de sivile.

 

Featured image: Et øyeblikks glede i Rafah før Israels stillingtagen til våpenhvilen ble kjent

07/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!