ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En rekke ledende funksjonærer i president Vladimir Putins tjeneste har siden krigshandlingene i Ukraina tok til, trukket seg fra sine stillinger.

 

Anatoly Borisovich Chubais er den høyest rangerte av de som har trukket seg og denne har flyttet eller kanskje mer korrekt beskrevet, rømt til utlandet og hadde allerede landet i Tyrkia før Putin fikk meddelelse om hans oppsigelse. Andre i innflytelsesrike stillinger som har trukket seg, har blitt anklaget for diverse forhold og blitt fengslet.

 

Anatoly Borisovich Chubais

Chubais var tilsatt som Den russiske føderasjonens spesialrepresentant for presidenten i forbindelser med internasjonale organisasjoner. Chubais virket nesten tre tiår i statsadministrasjonen og innledet sin tjeneste som et innflytelsesrikt medlem av president Boris Jeltsins administrasjon med ansvar for privatisering i Russland på begynnelsen av 1990-tallet. Altså tilkom Chubais, som nå ikke uventet betraktes som en godt formuende forretningsoligark grunnet sitt ansvar for privatiseringen av Sovjetunionens aktiva, Jeltsin-administrasjon på omtrent samme tidspunkt som den senere president Putin.

 

President Boris Jeltsin

Den høyprofilerte Chubais sin oppsigelse gjør inntrykk, men ennå foreligger det ikke indikasjoner på at de pågående oppsigelsene har nådd inn i Putins særlige «indre krets», selv om enkelte av disse oppsigelsene er tilknyttet stillinger ved statlige institusjoner og selskap, samt nettopp derfor kan signalisere en viss splittelse i Russlands offisielle rekker grunnet at offentlige personer har fordømt invasjonen og den pågående krigen i Ukraina med fratredelser i statsadministrasjonen.

 

President Vladimir Putin

President Putin har imidlertid sterkt fordømt de som har motarbeidet dennes beslutninger som «avskum og forrædere», hvilket det russiske samfunnet ville spytte ut «som en ekle mygg». Det har ingen hensikt subjektivt å kommentere president Putins vurderinger av dennes bedømmelse av dennes medarbeidere som frater sine stillinger, dette overlates eventuelt til leserne.

 

 

Featured image: President Vladimir Putin i møte med medarbeidere

25/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!