ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En rekke aktører innen den globale shipping-industrien, omfattet rederier, bransjeorganisasjoner og maritime myndigheter, tvinges til å ta grep siden houthienes angrep på kommersielle fartøy i Rødehavsregionen eskalerer.

 

Ettersom spenningen i Rødehavet ikke ser ut til å ta noen slutt må det reageres raskt for å opprettholde sikkerheten til mannskap, beskytte fartøy og skipsfartens integritet.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Houthi attacks on several merchant vessels and US navy ships in the Red Sea» – link: https://www.em24.uk/houthi-attacks-on-several-merchant-vessels-and-us-navy-ships-in-the-red-sea/, «Yemen’s Houthi rebels have hijacked cargo ship in the Red Sea» – link: https://www.em24.uk/yemens-houthi-rebels-have-hijacked-cargo-ship-in-the-red-sea/ og «US warns Iran against escalating Hamas’ war» – link: https://www.em24.uk/us-warns-iran-against-escalating-hamas-war/

 

Angrep mot skip fra ulike nasjonaliteter

Det kaprede skipet Galaxy Leader

 

Bare siden forrige uke har containerfartøy fra Maersk, Hapag-Lloyd og MSC blitt angrepet. Gårdagens nyheter brakte på banen at det britiske oljeselskapet BP suspenderer alle sine forsendelser gjennom Rødehavet grunnet jemenske houthi-opprøreres tilsynelatende ukritiske angrep mot ethvert fartøy i regionen, oljetankere som containerskip.

Også det taiwanske shipping-selskapet Evergreen Marine, som ble så godt kjent grunnet blokkeringen av Suezkanalen av containerskipet Ever Given, har besluttet å omdirigere sine ruter rundt Afrika, slik som andre store rederier endrer sine ruter for å unngå å passere Bab al-Mandab-stredet og har slått alarm med anmodning om en effektiv løsning på problemet. Også den danske  A.P. Møller-Mærsk har kunngjort at de inntil videre stanser containersendinger gjennom Rødehavet.

 

Skip med destinasjon Israel elimineres

USAs forsvarsminister Lloyd Austin

 

USAs forsvarsminister Lloyd Austin kunngjorde tirsdag, kort tid etter sitt besøk i Israel, opprettelsen av en internasjonal forsvarsenhet for å sikre handelsveien gjennom Rødehavet. Dette forårsaket av Iran-ledet, proxy kjempende houthier i Jemen og disses eskalerende rakett- og droneangrep på sivile skip. Angrepene på sivile fartøy begynte for en måned siden da houthi-opprørerne den 19. november kapret bilfrakteskipet Galaxy Leader.

Houthiene hevder at de vil ramme alle skip med destinasjon Israel. Selv om de fleste angrepene er mislykkede treffer houthiene nesten daglig fartøy som disse påstår krysser Rødehavet på vei mot Israel eller har forbindelse til landet på ett eller annet vis.

 

«Operation Prosperity Guardian»

Fra amerikansk marinebåt

 

Etter å ha brukt nesten en måned på å innse at de iransk-støttede houthiene ikke bare truet Israel, men alle europeiske land, samt for øvrig all internasjonal handel, bestemte USA seg for gå foran og aksjonere. Imidlertid, ettersom dette gjelder en utfordring som krever kollektiv handling, etablerte amerikanerne et nytt multinasjonalt sikkerhetsinitiativ som vil bestå av en multinasjonal marinestyrke som benevnes «Operation Prosperity Guardian» for å beskytte Rødehavets navigasjonsfrihet under paraplyen av maritime kombinerte styrker fra flere land under ledelse av USAs «Task Force 153», som er fokusert på sikkerhet i Rødehavet.

Etter denne kapringen har houthienes angrep på skipsfart eskalert med den følge at mange av verdens største rederier kunngjorde at de ville omdirigere sine skipsruter fra Rødehavet og Suez-kanalen. Disse vil i stedet bli nødt til å seiler rundt Kapp det gode håp utenfor Sør-Afrika, noe som vil gjøre alle fraktkostnader dyrere og forsinke transporttiden tre til fire uker.

«Operation Prosperity Guardian» har samlet flere land, som i fellesskap skal møte sikkerhetsutfordringene i det sørlige Rødehavet og Adenbukta. Det vil bli inkludert styrker fra Bahrain, Canada, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Seychellene, Spania og Storbritannia, med mål å sikre navigasjonsfrihet for alle land og styrke regional sikkerhet og velstand.

 

Hvem er houthiene?

Jemensk krigslysten houthi-gruppe

 

Houthiene er en sjia-muslimsk folkegruppe beroende nord i Jemen, ut av landets totale befolkning på 27,4 millioner. Gruppen som har gjort opprør, støttet av sjia-muslimske Iran, kjemper en proxy krig for Iran mot landets øvrige sunnimuslimske befolkning, samt mot tilsvarende muslimske Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Det vises til artikkelen «Proxy-krigen i Jemen» – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/

 

Featured image: Houthi missiler mot skip i Rødehavet

20/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!