ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Brasils høyesterett har besluttet å etterforske tidligere president Bolsonaro om denne infiltrerte høyreekstremister, som denne tilsynelatende selv introduserte under sitt tidligere styre av landet, for å kunne benytte disse som mobbere i tilfelle denne tapte presidentvalget. Høyreekstremistene trengte seg brutalt inn i landets kongress, høyesterett og presidentkontorer. Det forventes herom alvorlige juridiske konsekvenser for den avgåtte presidenten, i den grad korrupsjon i rekkene ikke står denne bi.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Lula da Silva sworn in as president of Brazil» – link: https://www.em24.uk/lula-da-silva-sworn-in-as-president-of-brazil/, «Lula establishes the presidency of Brazil» – link: https://www.em24.uk/lula-establishes-the-presidency-of-brazil/, «Bolsonaro has not approved Brazil’s presidential election» – link: https://www.em24.uk/bolsonaro-has-not-approved-brazils-presidential-election/ and «Brazil to punish Bolsonaro’s rebels» – link: https://www.em24.uk/brazil-to-punish-bolsonaros-rebels/, «Could military dictatorship have been restored in Brazil?» link: https://www.em24.uk/could-military-dictatorship-have-been-restored-in-brazil/

 

Rettslig godkjent bevis

Brasils høyesterett

Brasils høyesterett har innvilget forespørsel fra påtalemyndigheten om å inkludere i etterforskningen Bolsonaros stilling tilknyttet angrepet på de offentlige kontorene i hovedstaden Brasilia, tilsynelatende som et ledd i et mislykket kuppforsøk. Dette spesielt med henvisning til Bolsonaros egen video, som ble godkjent som bevis. Videoen hadde blitt lagt ut på Facebook to dager etter opprøret.

 

President Lula da Silva

Jair Bolsonaro hevder at president Lula da Silva ikke ble stemt inn i vervet som president, men derimot ble valgt til vervet av høyesterett og Brasils valgmyndighet. Bolsonaro slettet imidlertid etter hvert denne videoen, som tilsynelatende var for påvirkning av høyreekstre-mistene, da denne endelig ble oppmerksom på den manglende effekten av disse angrepene. Påtale-myndigheten tillegger videoen likevel dens intensjonelle effekt selv om den altså ikke oppnådde tilsiktet virkning. Videoen vil imidlertid likevel inngå i den samlede bevismengde for retten tilknyttet bedømmelsen av Bolsonaros eventuelle totale strafferettslige ansvar for angrepet i hovedstaden mot de offentlige bygningene og kontorene.

 

Jair Bolsonaro

Bolsonaro har unnlatt å kommentere valgets resultater siden hans nederlag den 30. oktober, det henvises til ovennevnte artikkel «Bolsonaro has not approved Brazil’s presidential election». Denne har imidlertid kontinuerlig inspirert tilhengere til betenkninger om påliteligheten til det elektroniske stemmesystemet i forkant av avstemningen.

Bolsonaro har anmodet om annullering av millioner stemmer avgitt ved bruk av det avviste stemmesystemet som har vært benyttet kontinuerlig i mer enn tre tiår i Brasil. Bolsonaros klage derom ble dog straks avvist uten viderverdigheter. På samme vis som tidligere president Donald Trumps klager på avstemningen i USA ble forkastet av alle retter, ble ingen av ekspresidentens påstander «tatt ut av lufta» bevist. Valgets resultater derimot ble anerkjent som lovlige av ulike politikere, også inkludert en rekke av Bolsonaros allierte, dessuten flere utenlandske myndigheter som så det tjenlig i det hele tatt å involvere seg i Brasils besynderlige og uvirkelige «Trump-spill».

Bolsonaro flyttet i slutten av desember til Orlando, hvor denne tilsynelatende bor. Demokratiske lovgivere har imidlertid oppfordret president Joe Biden til å kansellere Bolsonaros visum.

Etter høyesteretts avgjørelse har Bolsonaros advokat, rutinemessig for forsvarsadvokater, uttalt at den tidligere presidenten og dennes høyreekstreme støttespillere avviser pågripelse tilknyttet oppfordring til hærverk i Brasilia. Bolsonaro skal selv ha benektet enhver forbindelse med sine støttespillere som begikk hærverket.

 

Fra angrepet på offentlige bygg

Påtalemyndigheten er overbevist om at noen står bak som ledere av opprøret og som tilsynelatende var opptakten til et kuppforsøk mot valget i oktober. De som bekostet transporten av opprørerne, samt dessuten det lokale sikkerhetspersonell som vek til side og lot opprørerne trenge seg på, kan ha vært delaktige, herunder Bolsonaros tidligere justisminister Anderson Torres, som for øvrig primo januar ble oppnevnt til det føderale distriktets sikkerhetssjef og var tilfeldigvis også reist til Florida slik som Bolsonaro hadde gjort før opptøyene skjedde. Torres ble imidlertid beordret arrestert og ble anholdt på flyplassen ved ankomst fra USA. Torres er under etterforskning for tjenesteforsømmelse, samt mulig samarbeid med opprørene.

 

Tidligere sikkerhetssjef Anderson Torres

Sikkerhetssjefen hadde under sin korte tjenestetid allerede avsatt diverse underordnede som kunne ha begrenset opptøyene. Høyesterett bemerket at Torres forlot landet før opprøret. Dette kunne være en indikasjon på at han tilrettela situasjonen for opptøyene. Dessuten hadde det føderale politiet ved ransaking av Torres sitt hjem, funnet et utkast til et dekret for å kunne ha tatt kontroll over Brasils valgmyndighet for å få omgjort valget. Torres mener imidlertid at politiet selv har utarbeidet det usignerte forslaget til dekret i ettertid for å diskreditere denne. Torres returnerte frivillig til Brasil for å ivareta sitt forsvar.

 

Featured image: Brasils høyesterett

18/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!

.