ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Etter amerikanernes tilbaketrekning fra Afghanistan inngikk Kina og Pakistan en felles bistandsavtale med Afghanistan, men maktkampen i Afghanistan er ennå ikke avgjort. Taliban konsumerer makt over stadig større andeler av det i mer enn tjue år krigsherjede landet. Beijing venter på utfallet av stridighetene.

 

Bistandslandene har nok funnet det hensiktsmessig å forholde sin kontakt med Taliban i ro inntil denne og den stedlige regjering har kommet til en ordning eller at den ene parten har opparbeidet dominans. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Pakistan og Kina skal bistå Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/pakistan-og-kina-skal-bista-afghanistan/

 

Krigen truer kinesiske interesser

Talibanske krigere

Økningen av Talibans dominasjon i Afghanistan forårsaker problem i Kina. Beijings idé om Silk and Road Initiativet kan bli truet av Taliban-redigerte angrep. Kina ønsker dessuten å forhindre at ekstremisme generelt sprer seg fra Afghanistan til nabolandene. Dette kan danne terrorstyrker, hvilke kan skape idéer om separatisme for den kinesiske provinsen Xinjiang, som grenser mot Afghanistan. Noe som kan føre til at den kinesiske provinsen vil komme til å plages av ekstremistiske Uyghur-muslimer som vil søke uavhengighet og som blir trenet i Afghanistan, vil foreta angrep i Kina.

Tilsynelatende er det ikke mulig å roe talibanerne militært. Kina må følgelig arbeide for å fremme en slags forsoningsprosess i Afghanistan, med hvilket både russerne, amerikanere og for øvrig NATO-land hittil i over 20 år har mislykkes, med resultat tusenvis av sivile ofre.

 

TTP-militsen – Talibans pakistanske avlegger

Tehreek-i-Taliban Pakistan-TTP

Talibans krigslykke i Afghanistan i dennes kamp mot regjeringsstyrkene, har medført økte angrep fra den pakistanske militsen Tehreek-i-Taliban Pakistan-TTP og denne organisasjonens avleggere, som alle består av pakistanske Taliban-inspirerte islamister. Den pakistanske hæren har drevet denne gruppen over grensen til Afghanistan i de senere årene. Selv om Pakistan har oppfordret Taliban til å holde TTP-militsen i sjakk, påstartet disse straks terroraksjoner da amerikanerne trakk seg ut av Afghanistan.

 

Kinesisk avtale med Pakistan – CPEC

Economic Corridor – CPEC

Kina anser Pakistan viktig både som en selvstendig handelspartner i tillegg til å være et viktig integrert ledd i kineserens økonomiske nettverk for disses handel i Sør- og Sentral-Asia, herunder også inkludert Afghanistan. Kina har derfor inngått en lokal avtale med Pakistan som benevnes Economic Corridor – CPEC. Denne avtalen er innenfor det omfattende kinesiske Belt and Road Initiativet-BRI som strekker seg helt til Europa. Gjennom CPEC skal Pakistan blant annet tilrettelegge for kineserne flere grensemarkeder som Pakistan har i Afghanistan.

 

Taliban ignorerer utenlandsk påvirkning

Talibanledelse

Etter de amerikanske troppers tilbaketrekning fra Afghanistan og oppildnet av Talibans erobringssuksess i Afghanistan, startet den pakistanske TTP -militsen flere angrep også innen Pakistan, for å bevise også dennes effektivitet. Den pakistanske regjeringen har derfor gjentatte ganger oppfordret Taliban til å dempe sin pakistanske søster milits uten at dette har hatt noen virkning.

Ustabiliteten i Afghanistan og TTP og andre militante ekstreme grupper i Pakistan, vil komme til å forme en kontinuerlig trussel mot kinesiske interesser og samarbeid med Pakistan. Kinesiske prosjekter i Afghanistan vil derfor i mange tilfelle bli vanskelig og nærmest umulig å gjennomføre. Kinesiske selskap er for eksempel aktive i forsøk på utnyttelsen afghansk kobber. Det er i alle fall nødvendig med en minimums infrastruktur som for eksempel veier for å kunne utnytte de afghanske ressurser, som også vil kunne omfatte oljeproduksjon i Nord-Afghanistan. Slik situasjonen er i dag vil dette være en umulighet.

 

Kineserne får smake egen medisin

TTP-angrep mot kinesere

For kort tid siden ble kinesere som bodde i Afghanistan resolutt evakuert grunnet usikkerhet vedrørende disses liv. Det er imidlertid ikke bare i Afghanistan kineserne er utsatt for terror, men også i Pakistan. I den vestpakistanske provinsen Balochistan slo TTP eksempelvis til mot et hotell hvor en høyere kinesisk diplomat ble antatt av TTP, bodde. Kineserne benytter imidlertid alle slike ekstremisters terroraktiviteter som nyttig legitimasjon for sin behandling av de muslimske uigurene i Xinjiang. Det vises til en rekke tidligere artikler i www.em24.uk vedrørende uigurene, blant annet «Kina oppfordrer til neglisjering av FN-arrangementet om menneskerettighetsspørsmål» – link: https://www.em24.uk/kina-oppfordrer-til-neglisjering-av-fn-arrangementet-om-menneskerettighetssporsmal/, «En million uigurer internert i Kina» – link:  https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/ og «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link: https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/ Dessuten det samme vedrørende andre av Kinas slaver, tibetanerne – «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/ , «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/

 

Trenerende fredsforhandlinger i Afghanistan

Kabul-regjeringen og Taliban i Doha

Fredsforhandlinger mellom Kabul-regjeringen og Taliban har pågått i sommer i byen Doha i Qatar på kysten av den Persiske Gulf. Dette for å forhindre eskalering av krigen, mens Taliban kontinuerlig har utvidet sitt grep om stadig nye regioner i landet. Forhandlingene kan ikke sies å ha brakt partene nærmere hverandre, men tilsynelatende fra Talibans side, kun vært et trenerende trekk.

 

 

Talibanerne ønsker Kina, men når det passer disse

Talibandelegat og Kinas utenriksminister Wang

Utad har Taliban offentlig vist en interessert adferd over for kinesernes tilstedeværende. Det kan være at Taliban ønsker kineserne hjertelig velkommen, men dette først etter at Kabul-regjeringen er ryddet av veien. Da vil kineserne og ellers andre investorer være velkomne for å ta del i gjenoppbygging av det krigsherjede landet.

Kineserne må selvfølgelig ha forstått dette og vil inntil videre holde seg avventende til kun forretningsmessig kontakt med partene mens disse fortsatt er i strid med hverandre. Det er ingen selvfølge at Taliban vil gå ut som den tapende part slik striden har utviklet seg. Striden, som utenforstående mislykket har forsøkt å få avviklet i to decennium, vil dessverre etter alt å dømme komme til å fortsette med dens tragiske følger for landets befolkning, inntil en av partene har vunnet.

 

 

Featured image: Ruiner i Afghanistan

03/08/2021