ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Innbyggerne i Shanghai akselerer i sinne sin økende offentlige frustrasjon med krav om avslutning på «null-korona-politikken» som totalt lammer byer og tettsteder, spesielt Shanghai som er en by med 23 millioner innbyggere.

 

Det vises til et titalls tidligere artikler tilknyttet korona i EM24 EuropMedia www.em24.uk, «Trenger koronavaksinerte tilleggsvaksine?» – link: https://www.em24.uk/trenger-koronavaksinerte-tilleggsvaksine/, «Koronavirusinfeksjoner øker over hele verden, faller i Kina» – link: https://www.em24.uk/koronavirusinfeksjoner-oker-over-hele-verden-faller-i-kina/ og «Antibody against all mutations of the corona virus?» – link: https://www.em24.uk/antibody-against-all-mutations-of-the-corona-virus/

 

Det kinesiske folket protesterer

Brann i boligblokken i Ürümqi

Folk har tatt til gatene i protest både i Shanghai og andre kinesiske byer. Ved en brann i den autonome Uyghur-regionen Xinjiangs hovedstad Ürümqi, tidligere kjent som Dihua, nordvest i Folkerepublikken Kina, ble det hevdet at koronasperringer hindret redningsarbeidet, hvilket medførte at 10 beboere brant inne.

I Shanghais sentrale Wulumuqi-gate ble ofrene i Ürümqi minnet. Det kunne høres at demonstranter ropte «Xi Jinping, gå av!» Det samme ropte felleskapet i sinne om det kommunistiske partiet, «KKP, gå av!». Dette var en unik demonstrasjon mot de normalt særlige strikte myndighetene tilknyttet offentlig uorden.

Tilsvarende protester fant sted ved diverse universitet spredt over hele Kina. Videoopptak av hendelsene sirkulerte som innlegg på sosiale medier. Ordenspolitiet forholdt seg imidlertid temmelig rolige til disse å betrakte som siviliserte protestene, men noen demonstranter ble likevel arrestert av ukjente årsaker. Myndighetene var imidlertid derimot raske til å dempe nettdiskusjon om protestene, som skjedde ved innlegg på Weibo-plattformen som er en Twitter-lignende plattform. Innlegg ble raskt sensurert vekk.

 

Pandemien – oppdragelsesmiddel mot befolkningen?

Tvangsoppdragelse?

Kina er det siste store landet med en sterkt verdens-påvirkende økonomi, som fortsatt har en streng koronastrategi. Myndighetene nedstenger hurtig både fabrikker og boliger ved enkle koronautbrudd medfølgende lang innestengelse i boliger eller karantener, samt massetester for å stoppe nye sykdoms-utbrudd medfølgende større utbredelse.

Nedstengingene kan vare i månedsvis og medføre omfattende matmangel, men dessuten også reduserte nødtiltak for trengende, hvilket visstnok har ført til mange dødsfall og følgelig generert en eskalerende offentlig motstand mot tiltakene. Det var i helgen i Kina, som omfatter hele 1,4 milliarder mennesker, blitt samlet rapporterer med registrering av omkring 40.000 innenlandske koronatilfeller. Dette antallet må sies å være et svært beskjedent antall sammenlignet med antall tilfeller som oppsto i Vesten selv i pandemiens høydepunkter.

 

Kinesiske vaksiner utilfredsstillende?

Utilfredsstillende vaksiner?

Det synes ikke urimelig å tro at kinesernes vaksiner mot covid-19 ikke er på høyde effektivt sammenlignet med Vestens tilsvarende vaksiner. Dessuten har mange i Vesten nå gjennomgått sykdommen og opparbeidet en viss immunitet, i tillegg har det vært en intensiv vaksinering med påfyll av senere booster doser. Noe tilsvarende skulle man anta også har skjedd i Kina.

Kinas «null-korona-politikk» for oss i Vesten kan derfor virke både drastisk og unødvendig, men kan altså være et middel for å holde menneskemassen i ro for å styre denne.

Menneskeheten må nok akseptere å leve med korona-sykdommen som én av mange. Dette ettersom Vestens korona-politikk så langt ser ut til å være under en viss kontroll, selv om det vites lite om hva som den påkommende vinteren vil bringe med seg. Vinteren betraktes som koronavirusets oppblomstringstid.

 

Kina fortjener ros

Covid-sikkert arrangement

Kineserne fortjener imidlertid ros for hvordan disse eksemplarisk håndterte koronaproblemet under den seneste Vinter-olympiaden, under en av smitte-utbredelsens høydepunkter. Det vises til artiklene «Kina frykter desinformasjon fram mot Vinter-OL i Beijing» – link: https://www.em24.uk/kina-frykter-desinformasjon-fram-mot-vinter-ol-i-beijing/, «Kina har hittil arrangert et covid-19-fritt ol» – link: https://www.em24.uk/kina-har-hittil-arrangert-et-covid-19-fritt-ol/ og «Et vellykket OL er avsluttet» – link: https://www.em24.uk/et-vellykket-ol-er-avsluttet/

Individer i spesielt fareutsatte grupper tilknyttet koronasykdom må i Vesten selv holde seg påpasselige for ikke å bli utsatt for smitte, dette gjelder for det første de eldre, dessuten de som har underliggende, negativt bevirkende sykdommer. I enkelte land i Vesten benyttes imidlertid fortsatt munnbind i apotek, på busser og fly, dessuten i taxi, hvilket er en form for sikkerhet tilknyttet speilet vintersesongens usikkerhet.

 

Koronapandemiens opprinnelse i Kina?
Det skal dog ikke forglemmes at koronapandemien tilsynelatende uomtvistet hadde sitt opphav i Kina. Dessuten at kineserne vel lenge tilbakeholdt opplysninger om virusets inntreden i menneskeverden, før disse offentliggjorde tilstanden, hvilket kunne ha reddet millioner av menneskeliv. Dette uansett om denne pandemien ikke var et intensjonelt menneskelig skapt «produkt». Det henvises til avsnittet «Australia hevder coronaviruset er menneskeskapt» i artikkelen «Nye brudd mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/ Det vises ellers til avsnittet «Covid-19 et biologisk våpen»  i artikkelen «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/ Det vises herom også til general-major Qiao Liangs bok «Unrestricted Warfare», i hvilken det framkom forslag om hvordan Kina kunne bli en global supermakt. Boken tar blant annet opp forholdet med å eksportere et virus for å skape en pandemi.

 

Featured image: Demonstrasjon i Shanghai mot Kinas «null-korona-politikk»

29/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!