ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Spenningen mellom det overveldende øst-ortodokse kristne Serbia og det muslimske Kosovo har på nytt eskalert og Serbia truer med å sende tropper for å støtte serbere som er bosatt i Kosovo. Kosovo har således stengt grenseoverganger til Serbia.

 

Etter at en tidligere serbisk politimann ble arrestert for å ha angrepet tjenestegjørende politifolk for noen uker siden, har etnisk serbiske militante i Nord-Kosovo satt opp mange veisperringer rundt byen Mitrovica. Det bor omkring 50.000 etniske serberne nord i Kosovo. Den arresterte politimannen, Dejan Pantic, har imidlertid blitt løslatt fra fengsel og har i stedet blitt satt i husarrest i forsøk på å roe ned situasjonen. Kosovos statsminister Albin Kurti har midlertid kritisert løslatelsen.

 

Nato-styrker kan igjen bli involvert

Generalsekretær i Nato,  Jens Stoltenberg

Kosovo hadde fram til 2008 vært en serbisk provins som hadde erklært seg uavhengig. Dette var imot serbisk konstitusjonell lov, men likevel er nasjonen blitt anerkjent av mange andre land. Kosovo-serberne nekter midlertid å anerkjenne Kosovos uavhengige status og støttes av Serbias president Aleksandar Vučić.

Pristina, som er hovedstaden i Kosovo og sete for Kosovos ledelse, forberedte seg nå på å angripe kosovoserbere og fjerne veisperringene med makt, hvilket kan medføre intervensjon fra Serbia.

Enhver serbisk militær intervensjon i Kosovo vil sannsynligvis medføre involvering av Nato-styrkene – KFOR, presentasjonsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=v78QocBZanE

Denne Nato-styrken har berodd i regionen siden oppløsningen av restene av Jugoslavia, som omfattet Serbia og Montenegro. Nato bombet begge disse landene i krigssituasjonen 1999, inntil Serbia og Montenegro trakk sine styrker ut av Kosovo.

For å deeskalere situasjonen har både EU og USA gitt garanti for at ingen av serberne i Kosovo som har deltatt i protester tilknyttet barrikadene eller annet, vil bli tiltalt eller arrestert. Pristina har imidlertid bedt Natos styrker om å demontere veisperringene ellers vil disse måtte gjøre det selv. Dette kan provosere Serbia til å aksjonere, hvilket kan skape en situasjon tilsvarende den som var for mer enn 20 år tilbake. Forbundsrepublikken Jugoslavia omfattet på det tidspunktet kun Serbia og Montenegro, som kontrollerte Kosovo.

 

Russland er serbisk alliert

Presidentene V. Putin og A. Vučić

Russland, som er serbisk alliert, har avvist Kosovo-anklagene om at Serbia skaper spenninger.
Tilknyttet Ukraina-krigen, vil det imidlertid ikke være noen ulempe for Russland å ha Nato involvert i en konflikt mellom Kosovo og Serbia. Så langt har Russland ikke vist noen eventuell involvering.

 

 

Militærorganisasjonen UÇK

Tidligere ledere i UÇK, Kosovo

Den kosovoalbanske opprørsgruppen kjent som Ushtria Çlirimtare e Kosovës – UÇK / Kosovo Liberation Army – KLA, var en geriljafrigjøringshær som ble etablert som et resultat av den konstante volden og undertrykkelsen utført av det serbiske statsapparatet mot det albanske folket i Kosovo, hvilket resulterte i at jugoslaviske styrker hadde fordrevet 370.000 og drept tusenvis av kosovoalbanere. Som følge av Natos luftangrep i 1999, trakk altså de jugoslaviske styrkene seg ut av Kosovo-regionen.

UÇK hadde altså blitt dannet på begynnelsen av 1990-tallet for å kjempe mot serbisk forfølgelse av kosovoalbanere. UÇK startet sin første kampanje i 1995, da den satte i gang angrep mot den serbiske rettshåndhevelse i Kosovo og året etter, sabotasjehandlinger mot kosoviske politistasjoner.

I 1998 resulterte UÇK-angrep mot de jugoslaviske myndigheter i Kosovo at serbiske paramilitære og regulære styrker begynte å gjennomføre mottiltak mot UÇK-sympatisører og politiske motstandere ellers. Tusenvis av sivile og stridende UÇK-tilhengere ble drept.

 

Featured image: Kosovisk grensesperring

29/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!