ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

«Kina og Russland skal koordinere en nye æra med utstrakt, strategisk partnerskap, som løsning på Ukraina-krisen», uttalte president Xi Jinping da han tirsdag møtte pressen i Kreml sammen med Russlands president Vladimir Putin. Kinas president fortsatte med at, «Samarbeidet vil være avgjørende for en multipolar verden og menneskehetens framtid». De to statsoverhodene hadde herom signert en felles uttalelse etter møtet mellom Folkerepublikken Kina og Den russiske føderasjonen.

 

Det vises til innledende avsnitt i artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kina ønsker ikke å skade forholdet til Russland» – link: https://www.em24.uk/kina-onsker-ikke-a-skade-forholdet-til-russland/

 

Ukraina-krisen

Ukraina-krigen

Når det gjaldt Ukraina-spørsmålet, ba statsoverhodene om respekt for sikkerhetshensyn til alle land, for å løse krisen og at Russland var forpliktet til å gjenoppta fredssamtalene så snart som mulig. Ukraina-krisen og de forverrede båndene mellom Russland og Vesten, skal ikke kunne påvirke utviklingen av sambandet mellom Kina og Russland. Disse to land må koordinere sin innsats for å forhindre forverring av den internasjonale sikkerhetssituasjonen.

Etter at Xi hadde ankommet Moskva mandag, hadde han også et møte med Putin. Xi sa at disse hadde hatt en omfattende meningsutveksling vedrørende det ukrainske spørsmålet og presiserte at han var klar til å fortsette å spille en konstruktiv rolle i å fremme en politisk løsning. Xi understreket videre at det i Ukraina-spørsmålet bygger seg opp stemmer for fred og rasjonalitet. De fleste land støtter fredssamtaler for å lette spenningen og er imot å legge bensin på bålet ettersom historien viser at konflikter til slutt må løses gjennom dialog og forhandlinger. Det vises til artiklene, «Ukraina-krigens grusomheter» – link: https://www.em24.uk/ukraina-krigens-grusomheter/, «Ukraina-krigens påvirkning på hvetemarkedet» – link: https://www.em24.uk/ukraina-krigens-pavirkning-pa-hvetemarkedet/ og «Russiske motstandere av Ukraina-krigen forfølges» – link: https://www.em24.uk/russiske-motstandere-av-ukraina-krigen-forfolges/

 

«Fryse» beslaglagt territorium

Utenriksminister Antony Blinken

De fleste land, inkludert Russland og Ukraina, ønsker at Kina fortsetter å anstrenge seg for å fremme fred og våpenhvile i krisen. Kinas oppriktighet ønskes velkommen. Det forventes at Kina kan bringe positive endringer i dagens situasjon.

Kinesiske media mener imidlertid at USA åpent motsetter seg Kinas meklingsbestrebelser og kritiserer disse. USAs utenriksminister Antony Blinken skal mandag ha uttalt at, «Verden bør ikke la seg lure av en potensiell kinesisk-russisk fredsplan for Ukraina som vil fryse på plass territorium beslaglagt av russiske styrker». Det vises til artikkelen, «Russian annexed areas provide land corridor to Crimea» – link: https://www.em24.uk/russian-annexed-areas-provide-land-corridor-to-crimea/

 

Ikke skapt krisen

Talsperson Wang Wenbin

Det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Wang Wenbin sa på en rutinemessig pressekonferanse tirsdag, at Kina ikke er ansvarlig for å ha skapt Ukraina-krisen. «Vi er ikke part i krisen og har ikke gitt våpen til noen part i konflikten. USA er ikke i noen posisjon til å peke fingre mot Kina, enda mindre avlede skylden på oss.» Det vises til artikkel Det vises til artikkelen, «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/

 

Forsyner med våpen

Amerikanske våpen

Kinesisk presse fortsetter med å henlede til at USA sier at de ønsker å stoppe kriger, men amerikanerne har vært involvert i stort sett, praktisk talt alle konflikter og kriger i Europa og ellers i verden, unntatt ett mindre antall. Amerikanerne sier at disse ønsker å forsvare freden. Verden har imidlertid ikke sett noe innsats fra disse derom, unntatt at slagmarken stadig forsynes med våpen fra amerikanerne.

Professor og dekan Wang Wen innen finansielle studier ved et kinesisk universitet, skal ha uttalt at den viktigste oppgaven nå er ikke å diskutere invasjonen og krigsforbrytelsene, men våpenhvile for å spare liv. Det vises til artikkelen, «USA approves $ 40 billion in aid to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/usa-approves-40-billion-in-aid-to-ukraine/

 

Avtale mellom Saudi-Arabia og Iran

Avtale Saudi-Arabia og Iran meglet av Kina

Amerikanske media har stilt spørsmål om kineserne er villige til å samarbeide med USA for å fremme fredssamtaler mellom Russland og Ukraina. Det kinesiske utenriksdepartementet skal ha svart at Kina er villig til å samarbeide med det internasjonale samfunnet, «dette dersom USA og Vesten for øvrig ønsker å se en fredelig politisk løsning for Ukraina-krisen. I så tilfelle kan disse stole på Kinas erfaring vedrørende mekling og derfor støtte dennes posisjon.

Det vises til Kinas suksess tilknyttet megling i forholdet mellom araberlandene Saudi-Arabia og Iran som blant annet omfatter proxy-krigen mellom landene i Jemen. Dette med henvisning til artiklene, «Saudiarabisk hevn-angrep mot houthiene i Jemen» – link: https://www.em24.uk/saudiarabisk-hevn-angrep-mot-houthiene-i-jemen/, «Tvinger houthienes angrep UAE ut av Jemen-krigen?» – link: https://www.em24.uk/tvinger-houthienes-angrep-uae-ut-av-jemen-krigen/ og «China can obtain major influence over Arabian countries» https://www.em24.uk/china-can-obtain-major-influence-over-arabian-countries/

 


Plan for tettere økonomisk samarbeid

Presidentene Xi og Putin

De to presidentene hadde også signert en felles uttalelse om planlegging av essensielle retninger for det økonomiske samarbeidet mellom de to landene før 2030.

Det strategiske partnerskapet mellom disse skal ikke kun omfatte koordinering og samarbeid om internasjonale anliggender, men også samarbeid om handel, finans, investeringer, energi, forsyningskjeder, energi, vitenskap, høyteknologiske områder og megaprosjekter. Dette i tillegg til mer folkelige forhold som kultur, sport, turisme og annet. Denne oppramsing med referanse til kinesisk presse. Det vises til artikkelen, «Russland nekter deltagelse i G7 uten Kina» – https://www.em24.uk/russland-nekter-deltagelse-i-g7-uten-kina/

 

Invitert til Beijing

Russlands statsminister Mikhail Mishustin

President Xi inviterte både president Putin og dennes statsminister Mikhail Mishustin til Beijing og ba også om at det ble arrangert kontinuerlige regelmessige møter mellom den kinesiske statsministeren og dennes  russiske kollega. Dette tilknyttet det tredje stadiet av det kinesiske «Belt and Road Initiative». Statsminister Mishustin har takket positivt til invitasjonen, meddelte det russiske nyhetsbyrået Tass på tirsdag.

Det må ellers ansees viktig for de to statsoverhodene, dessuten de ulike statlige avdelinger, å etablere kommunikasjons- og samarbeidskanaler på ulike nivåer og sektorer for å bedre og fremme omfattende utvikling av bilaterale bånd mellom landene og ikke ensidig innen strategi, men med mer, har analytikere uttalt.

 

Featured image: Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin

23/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!