ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Totalt 46 stater og internasjonale organisasjoner deltok i Kiev den 23. august på Ukrainas innbudte «toppmøte» vedrørende Krim-situasjonen, som oppsto ved Russlands annektering av peninsulaen for syv år siden, benevnt «Krim-plattformen».

 

«Krim-plattformen» er et diplomatisk initiativ fra Ukraina som er ment å være en internasjonal koordineringsmekanisme for å tiltrekke seg mer global oppmerksomhet til Russlands ulovlige annektering av Krim i 2014.

Temaene på «toppmøtet» skulle være beskyttelse av lokale de ukrainere og krim-tatarer og deres religiøse arv. Forebygging av ytterligere brudd på menneskerettighetene, frihet for internasjonal navigasjon i Svartehavet og Azovhavet, dessuten Russlands militarisering av halvøya.

 

Dmytro Kuleba

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba understreket at «den internasjonale støtten til plattformen tar fart».

Kuleba hadde forut uttalt på en online-briefing at, «hittil manglende løsning skyldtes en feil som vil bli løst med internasjonal håndtering av denne plattformen».

Utenriksminister Kuleba kommenterte utsagn fra den kjente indiske frihetskjemperen Mahatma Gandhi, «Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så kjemper de mot deg, så vinner du». Utenriksministeren fortsatte med å si, «For øyeblikket er vi i tredje etappe … den fjerde etappen vil snart komme og Krim blir frigjort».

 

Støtte i «toppmøtet» for å kaste Russland fra Krim

Kiev

Representanter for de frammøtte 46 stater og internasjonale organisasjoner forpliktet seg til å støtte Ukrainas innsats for å avslutte Russlands annektering av Krimhalvøyen på et toppmøtet i Kiev.

Det var enighet om at Krim ble annektert av Russland i 2014 i strid med folkeretten. Deltakerne sa i en avsluttende erklæring, «Enhver endring av statusen til Den autonome republikken Krim og byen Sevastopol som en integrert del av det suverene territoriet i Ukraina, er ikke og vil ikke bli anerkjent». Ellers ble det tilføyd at, «Russlands innsats for å legitimere den midlertidige okkupasjonen og ulovlige beslag er uakseptabelt».

Det vises imidlertid herom til tidligere artikler i www.em24.uk – «Territorial integritet – Russland og Krim» – link: https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/ , videre til artikkelen « Britisk krigsskip ble truet med skudd og bomber» – link: https://www.em24.uk/britisk-krigsskip-truet-med-skudd-og-bomber/ , samt til artikkelen «Russland bestrider krigsforberedelser mot Ukraina» link: https://www.em24.uk/russland-bestrider-krigsforberedelser-mot-ukraina/ og «Ny våpenhvile i Ukraina» – link: https://www.em24.uk/ny-vapenhvile-i-ukraina/ .Det vises dessuten til artiklene, «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/ , «Russland – USA, venner eller fiender» – link:  https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/ og «Biden-administrasjonen sanksjonerer russerne» – link: https://www.em24.uk/biden-administrasjonen-sanksjonerer-russerne/

 

Gassledningene fra Russland til Tyskland

Nord Stream-2

Ett av Ukrainas andre problemer som landets president Volodymyr Zelensky skulle diskutere med Tysklands forbundskansler Angela Merkel ved hennes besøk på søndag, forut for «toppmøtet» på mandag om «Krim-plattformen», var Nord Stream 2-rørledningen i Østersjøen, hvilken nærmer seg ferdigstillelse. Denne ledningen ville frata Ukraina som transittland mulighetene for å belaste russerne med avgifter på dennes gasseksport til Europa. Det vises imidlertid også til ett par av artikler i www.em24.uk vedrørende kampen om Nord Stream 2 – «Kamp om Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/kamp-om-nord-stream-2/ og «Frafall av sanksjoner tilknyttet Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/frafall-av-sanksjoner-tilknyttet-nord-stream-2/

President Zelensky håpet at kansler Merkel hadde Nord Stream 2-løfter på plass, før sitt besøk søndag og vil gi han garantier for fortsatte gebyrer på russisk gassoverføring til Europa. Zelensky ønsker altså å sikre seg de verdifulle avgiftene fra russisk gasstransport gjennom Ukraina. Han håpet derfor at Tysklands forbundskansler vil gi ham «garantier» for disse avgiftene under sitt besøk.

Merkel er forpliktet til å åpne Nord Stream 2-naturgassledningen fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen, hvilket derfor truer en hovedinntektskilde for Ukraina. Til avisene skal Zelensky ha sagt at han ønsket «garantier» for sitt land, «om at Russland vil garantere for en minimums mengde gass som skal passeres gjennom Ukrainas rørledninger til tross for ferdigstillelsen av Nord Stream 2». «Jeg håper Merkel oppnådde en slags avtale med president Putin før hun kommer til Kiev», hadde Zelensky tilføyd. Ukraina vil tape milliarder av dollar i skatteinntekter for gass som for tiden strømmer gjennom landet fra Russland til Europa, når Nord Stream 2 blir operativ.

 

Merkels møte med president Putin i Moskva

Angela Merkel og Vladimir Putin

Under Merkels besøk i Moskva sa president Putin at Russland var klar til å sende gass via Ukraina selv etter slutten av deres nåværende avtale i 2024. Han tilføyde imidlertid at Moskva først måtte vurdere omfanget av etterspørsel etter fossilt brensel. «Vi kan ikke signere en transittkontrakt hvis vi ikke har leveringskontrakter med våre forbrukere i Europa. Vi må få svar fra våre europeiske partnere om hvor mye disse er klare til å kjøpe».


Merkels senere møte med president Zelensky i Kiev

Volodymyr Zelensky og Angela Merkel

Da president Zelensky tok opp spørsmålet etter kansler Merkels russerbesøk, svarte Merkel diplomatisk at «Vi er enige med amerikanerne om at gass ikke skal brukes som geopolitisk våpen». Videre bemerket kansleren noe om at dette forholdet ville gjenspeiles av spørsmålet om det vil bli en forlengelse av transittkontrakten som russere har gjennom Ukraina. Kansleren avsluttet med den intetsigende bemerkningen, «Jo før dette skjer, jo bedre».

Ukraina motsetter seg sterkt Nord Stream 2-rørledningen i Østersjøen. Ukrainas president Zelensky kalte rørledningen Russlands geopolitiske «våpen». Presidenten mente med dette at lanseringen av rørledningen vil føre til stor risiko for Ukraina brakt i hendene på Russland. USA som hadde sanksjonert rørledningen kom i mai til enighet med Tyskland om opphevelse av sanksjonen i juli.

Merkel avsluttet samtalen med at dersom rørledningen benyttes som et våpen mot Ukraina, kan det vurderes nye sanksjoner mot Russland.

 

 

Featured image: Frammøtte representanter tilknyttet «Krim-plattformen»

24/08/2021