ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Benjamin Netanyahu ble torsdag, for sjette gang sverget inn som israelsk statsminister, denne gang for den mest konservative regjering i landets historie.

 

Den 73 år gamle politiske veteranen har 30 års erfaring med Israels politikk, hvorav som statsminister fra 1996 til 1999 og fra 2009 til 2021. Netanyahus 6. regjering er i alle fall sikret 63 av de mulige 120 parlamentariske stemmer, i den sist bekreftende avstemning før hans nye kabinett kunne tas i ed. Forut hadde imidlertid regjeringen høstet støtte fra én representant i tillegg. Det henvises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Netanyahu agrees on coalition in Israel» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-agrees-on-coalition-in-israel/

 

Vestbredden evig del av Israel

Jødisk bygningsmasse på Vestbredden

Netanyahus Likud-partis høyreekstreme koalisjons-partnere motsetter seg bastant opprettelse av noen palestinsk stat. Begge disses partneres ledere er bosatt på Vestbredden og betrakter denne som et evig territorium eid av Israel. Dessuten har begge forut opponert åpenlyst derom, derfor både mot Israels rettssystem og dets arabiske minoritet. Det henvises videre til de tidligere artikler, «Netanyahu back as Prime Minister of Israel?» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-back-as-prime-minister-of-israel/ og «Statsminister Netanyahu klarer ikke å danne regjering» – link: https://www.em24.uk/statsminister-netanyahu-klarer-ikke-a-danne-regjering/

 

Garantist for Israels sikkerhet

Netanyahu i passiar med forsvarsledelsen

Netanyahu har vært dominerende i israelsk politikk i nær tretti år. Han er vel like spent denne gang som de forrige gangene, på hvor lenge denne regjeringen vil kunne vare og han vet sikkert at det ikke vil vare så lenge, men han treger posisjonen nå grunnet sine personlige korrupsjonsanklager. Dette ettersom Netanyahu sa ved edsavleggelsen i Knesset, «Dette er sjette gang jeg presenterer en ny regjering som trenger parlamentets støtte. Jeg er like spent nå som første gang.»

 

En ny opponent i araberverden

Kina i araberverden

Uansett betrakter vel Netanyahu åpenbart seg selv som garantisten for landets sikkerhet, hensyntatt Irans mulighet til å utvikle atomvåpen, dessuten sikring av Israels forsvarsmessige overlegenhet i regionen.

Netanyahu uttrykte imidlertid forventninger om å utvide omfanget av fredelig sameksistens med Israels arabiske naboer, også i betraktning til de USA-meglede Abrahams avtalene. Den tiltrådte statsministeren trakk her fram landene De forente arabiske emirater, Bahrain og Marokko. Å få ende på israelsk-arabiske beroende konflikter vil bli en av den nye regjeringens fremste målsetninger.

Tilsynelatende har Netanyahu ikke hensyntatt Kinas inntreden i den arabiske verden, det henvises til artiklene, «China and Saudi Arabia in development synergy» – link: https://www.em24.uk/china-and-saudi-arabia-in-development-synergy/ og «China can obtain major influence over Arabian countries» – link: https://www.em24.uk/china-can-obtain-major-influence-over-arabian-countries/

Disse artiklene må sees i sammenheng med blant annet artikkelen «Israel and Japan sign new defense agreement» – link: https://www.em24.uk/israel-and-japan-sign-new-defense-agreement/

 

Eskalering av problemet med palestinerne

Konflikten med palestinerne framholder

Både israelske analytikere og sikkerhetspersonell ser lite optimistisk på hvordan palestinerne vil akseptere Netanyahus nyeste koalisjon. Palestinerne har som forventet allerede gitt negative tilbakemeldinger. Dette hensyntatt at det på Vestbredden blant annet allerede er bosatt ulovlig i henhold til internasjonal lov, rundt 475.000 jøder, deriblant regjeringens ministre Bezalel Smotrich og Itamar Ben-Gvir.

Analytikere tilføyde også at Netanyahu tilbød ekstreme innrømmelser for statsministerposten, for å kunne oppnå rettslig immunitet og derved kansellere sin korrupsjonsrettssak, og Smotrich og Ben-Gvir ønsket først og fremst begge politisk evne til utvidelse av bosetningen på Vestbredden.

 

 

Featured image: Statsminister Benjamin Netanyahus nye regjering

30/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!