ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den europeiske union besluttet torsdag å åpne forhandlinger om Ukrainas tiltredelse i EU etter stor usikkerhet da alle medlemmer må godkjenne et nytt medlem, også omfattet innledende forhandlinger med sådanne.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «EU’s democratic support policy towards countries threatened by Russia – link: https://www.em24.uk/eus-democratic-support-policy-towards-countries-threatened-by-russia/

 

Strategisk avgjørelse

Ursula von der Leyen

 

Ungarns Kreml-allierte statsminister Viktor Orbán hadde på anbefaling fra forbundskansler Olaf Scholz forlatt møtelokalet forutfor avgjørelsen om start på forhandlingene om Ukraina medlemskap.

Statsminister Orbán sa i ettertid at han ikke hadde deltatt i diskusjonene om Ukrainas tiltredelsessamtaler. De andre medlemslandene kunne derfor ta selvstendige avgjørelser uten å hensynta Ungarns mening.

«En strategisk avgjørelse», påpekte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. «Den vil forbli meislet inn i EUs historie». Charles Michel, som president for EUs råd, bekreftet også at forhandlinger om tiltredelse vil bli igangsatt med Moldova. Dessuten har EU gitt kandidat-status til Georgia. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz skrev på appen X, tidligere Twitter, at «disse landene tilhører den europeiske familien».

Avgjørelsen ble hyllet som en milepæl av alle europeiske ledere, utentatt «EUs black sheep», Ungarns statsminister Viktor Orbán. Det står imidlertid grunnleggende hindringer i veien for at Ukraina kan tilslutte seg EU-fellesskapet.

 

Københavnskriteriene

Københavnskriteriene

 

Ukraina kommer imidlertid ikke til å få anledning til å omgå betingelsene i Københavnskriteriene, som alle land må tilfredsstille før disse kan bli medlem av EU. Det er derfor antatt at det likevel vil komme til å gå ett decennium før Ukraina kan trekke fullt på et EU-medlemskap. Pågående krig med Russland vil gjøre landet uegnet som medlem.

Københavnskriteriene krever i store trekk at kandidatlandet har et tilfredsstillende demokrati, har en fri og ordnet markedsøkonomi, at landet kan defineres som en rettsstat med dertil institusjoner som kan opprettholde blant annet kravet tilknyttet menneskerettigheter. Alle punkter må etter gjennomgåelse, signeres av alle medlemsland og deretter ratifiseres av EU-parlamentet.

 

Ungarn blokkerte EUs bistandspakke til Ukraina

Statsminister Viktor Orbán

 

Om statsminister Orbán forlot salen da forhandlingsspørsmålet skulle forhandles, var han imidlertid på plass igjen da spørsmålet om den umiddelbare, innledende støttepakken omfattet 50 milliarder euro i bistandspenger til Ukraina skulle avgjøres, noen timer etter at EU-lederne var blitt enige om å åpne medlemssamtaler med Kiev.

Statsminister Orbán, nedla veto mot støttepakken, og har senere meddelt over mediaappen X, at han vil komme ytterligere tilbake til denne problematikken neste år.

 

Nederland støttet EUs beslutning

Statsminister Mark Rutte

 

Det var imidlertid fortsatt også et spørsmål om hvordan den nederlandske statsministeren Mark Rutte, som har fungert som statsminister i Nederland siden 2010, ville stille seg til spørsmålet om bidrag til Ukraina. Dette etter at Nederlands høyreekstreme politiker Geert Wilders nettopp tok en overraskende seier i det nederlandske valget. Det vises til artikkelen «EU’s black sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán» – link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban/

Ukrainas kasse blir imidlertid ikke tømt før nyttår, fortsatte statsminister Rutte, i sin utredning etter beslutningen, slik at det er fortsatt tid for de resterende 26 EU-land å forordne seg uten Ungarn. Mark Rutte er for øvrig en tung kandidat for å ta over som Natos sjef etter Jens Stoltenberg.

Samtaler om finansieringspakken vil bli gjenopptatt tidlig på nyåret, til tross for at Ungarn var den eneste nasjonen av EUs 27 medlemmer som avviste støttepakken. Uten at dette selvfølgelig medfører noen garanti, bør det være rimelig at gjennomføring av bistanden til Ukraina blir brakt i havn.

 

Full av glede

President Volodymyr Zelenskyy

 

«De som kjemper for frihet lager historien», uttrykte president Volodymyr Zelenskyy full av glede. «Vi har levd opp til våre løfter de to år siden landet ble akseptert som kandidatland, etter mer enn et decennium med ønske om deltagelse. En mulighet for et fullt, formelt medlemskap i EU gir Kreml beskjed om at Vesten fortsatt fullt støtter Ukrainas kamp mot de russiske angrepsstyrkene.

 

Featured image: EUs president Charles Michel informerer pressen om at EU har åpnet medlems-samtaler med Ukraina

18/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!