ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Relatert til opptøyene og motstand i muslimske land tilknyttet brenning og ellers skjending av Koranen, vedtok Danmarks regjering sist torsdag en lov som kriminaliserer brenning og vandalisering av Islams hellige bok og ellers andre hellige skrifter med vesentlig religiøs betydning for anerkjente trossamfunn.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Swedish and Danish merchandises boycotted by muslim nations» https://www.em24.uk/swedish-and-danish-merchandises-boycotted-by-muslim-nations/, «Sweden’s Iraq ambassador expelled due to Quran burning» – link: https://www.em24.uk/swedens-iraq-ambassador-expelled-due-to quran-burning/, samt for øvrig avsnittet «Koran-brenning» i artikkelen «New promise and new demands from Turkey regarding acceptance of Sweden into the Nato-alliance» – link: https://www.em24.uk/new-promise-and-new-demands-from-turkey-regarding-acceptance-of-sweden-into-the-nato-alliance/

 

Erstatter tidligere blasfemi-lov

Danmarks Grundlov

 

Den nye loven, som i prinsippet erstatter en lov om blasfemi som ble avskaffet i 2017, ble vedtatt torsdag i forrige uke av Danmarks Folketing omfattet totalt 179 seter, med 94 stemmer for og 77 imot.

Det var landets høyreekstreme parti Danmarksdemokraterne som argumenterte mest imot Folketingets inngripen i dansk ytringsfrihet omfattet tale- og trykkefrihet, samt høvelige protester og annet. De som var for lovforslaget, besto av sindige representanter som la vekt på landets og dets innbyggeres generelle sikkerhet. Dessuten ikke aller minst på at landets handel må beskyttes mot at snevre personligheters aktiviteter kunne utfordre og sjikanere aktive trossamfunn med tåpelige, unødvendige handlinger for å undertrykke samfunnsgrupper. Dette med hensikt tilsynelatende kun å gjøre seg selv kjent eller tjene spesielle forhold. Dette muligens omfattet som motstand mot spesielle migranter. Herunder sådanne med muslimsk tro. I tidsrommet mellom juli til oktober i år, skal det danske politiet visstnok ha registrert nær et halvt tusen brenninger eller annet misbruk av Koranen.


Straffeforfølgelse

Fra dansk Højesteret

 

De som bryter den nye danske loven vil risikere bøter eller inntil to års fengsel. Etter tre år skal imidlertid lovens nødvendighet vurderes av Folketinget på nytt, hvilket tilsynelatende, rimeligvis måtte ha vært et argument beregnet på å hanke positive stemmer fra representanter som er motstandere av enhver inngripen i danskenes ytringsfrihet gjennom denne loven.

Første hurtigutkast til lov i august ble derfor endret grunnet for sterk kritikk fremmet av lovens motstandere. Visstnok mentes dessuten at dette lovutkastet var for vanskelig å håndheve for myndigheten.

I sommer hadde både Danmark og Sverige blitt rammet av sinte demonstranter etter brenning av Koranen, samt med oppfordring om å sabotere kjøp av henholdsvis danske Lego-produkter og svenske Ikea-produkter, samt alt annet som hadde opphav fra disse land, i flere muslimske land etter de provokative protestene omfattet Koran-brenning. Likevel fortsatte imidlertid brenning og vanhelligelse av Koranen av mer eller mindre suspekte personligheter, uten at landets myndighet lovfestet kunne foreta inngripen.

For å i imøtegå den forverrede situasjon til muslimene, også innenlands med hensyn til sikkerheten, skjerpet Danmark sin grensekontroll en periode i fjor sommer, som på det nåværende tidspunkt skal være tilbake under normale forhold.

Danmark er imidlertid ikke alene om restriksjoner som dennes nye lovverk bestemmer.  Belgia, Estland, Finland, Italia, Hellas, Polen, Romania, Tyskland og Østerrike, har også  lignende bestemmelser om dette tema.

 

Koranbrenning hindrer deltagelse i Nato

President Recep Tayyip Erdoğan

 

Brenning av Koranen i Sverige hindret det vesentlige muslimske landet Tyrkia, som er et strategisk viktig Nato-medlem, å ratifisere Sveriges eventuelle inntreden i forsvarsorganisasjonen Nato. Dette ettersom alle medlemmer har rett til å godkjenne eventuelle nye medlemmer før disses inntreden. Den svenske regjeringen har imidlertid forsøkt å imøtekomme Tyrkias krav, men dog begrenset seg til generelt å fordømme brenning av Koranen som blasfemi eller annen vanhelligelse av religiøst tidsskrift.

 

Sveriges ytringsfrihet rokker seg ikke

Sveriges tidligere statsminister Olof Palme

 

Svenskene har altså, til tross for mulig uteblivelse fra Nato grunnet manglende godkjennelse fra Tyrkia, valgt å opprettholde landets konstitusjonelt beskyttede ytringsfrihet, som i det vesentlige ble drevet gjennom av de svenske sosialdemokratene med den i 1986 drepte statsministeren Olof Palme i spissen.

Imidlertid skal svenskene gjøre en nærmere utredning av problematikken tilknyttet provokasjoner ved destruksjon av hellige skrifter og annet på samme vis som også det tredje skandinaviske landet, Norge kommer til å gjøre. De skandinaviske land følger gjerne hverandre med hensyn til lovverket. Det vil således ikke være umulig at både Sverige og Norge vil beslutte en lignende lov som Danmark nå altså har besluttet.

Det vises til tidligere artikler tilknyttet tvisten mellom Sverige og Tyrkia i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «New promise and new demands from Turkey regarding acceptance of Sweden into the Nato-alliance» – link: https://www.em24.uk/new-promise-and-new-demands-from-turkey-regarding-acceptance-of-sweden-into-the-nato-alliance/, «Sweden formally applies for Nato membership» – link: https://www.em24.uk/sweden-formally-applies-for-nato-membership/, «Turkey and Hungary block Nato for Sweden and Finland» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-block-nato-for-sweden-and-finland/, «Turkey and Hungary approve Finland’s accession to Nato» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-approve-finlands-accession-to-nato/ og «Finland to Nato alone?» – link:  https://www.em24.uk/finland-to-nato-alone/

 

Hver femte nordmann har migrant opprinnelse

Norges Stortingspresident Masud Gharahkhani

 

Alle de skandinaviske land er relativt integrerende for migranter. I Norge for eksempel er en muslim med opphav i Iran offisielt overhode som Stortingspresident med ranking i det offentlige byråkratiet etter den konstitusjonelle Kongen. Ellers er flere muslimer i landet, hvor hver femte innbygger er migrant, i en rekke ledende stillinger.

 

Featured image: Danmarks Folketing

14/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!