ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Nederlands høyreekstreme politiker Geert Wilders, tok en overraskende seier i det nederlandske valget denne uken etter å ha ledet sitt paraparti i det nederlandske parlamentet, som under tiden har blitt oppfattet slik formodentlig et flertall av moderate amerikanske velgerne i ettertid oppfatter sin tidligere president Donald Trump. Imidlertid oppfatter nok flertallet av velgerne i EU, Wilders som et fenomen langt ute på sidelinjen av det europeiske fellesskapet, slik som Ungarns leder Viktor Orbán oppfattes.

 

Viktor Orbán, født i 1963, har ledet Ungarn siden 2010, i tillegg til en periode mellom 2000 2003, etter at han i 1996 grunnla sitt eget parti Fidesz som han siden ubestridt har ledet. Den like gamle hollender, Geert Wilders, grunnla senere, også sitt eget parti;  Party for Freedom i 2006, da var Wilders en relativt erfaren politiker som allerede hadde hatt sete i sitt lands parlament siden 1998.

 

Partileder Geert Wilders

 

Likheten er stor mellom EUs to sorte sauer, som plukker opp sine tilhengere med en retorikk som ikke er langt fra Adolf Hitlers, blant de utilpassede, misfornøyde samfunnsborgere.

Den høyreekstreme Wilders og hans Freedom Party – PVV, med sin anti-EU-, anti-immi-grasjons- og anti-islam-politikk, vant ved årets valg en avgjørende stilling i det nederlandske parlament med 37 seter av de 150 mulige, hvilket fordoblet partiets antall, noe som medførte en rimelig ledelse mot den sosialistiske og grønne alliansen, som ledes av Frans Timmermans, som tidligere var EU-kommissær og leder for Dutch Labour Party (PvdA), samt det konservative People’s Party for Freedom and Democracy –VVD med dennes avtroppende statsminister Mark Rutte, som tapte 24 seter.

Paradoksalt har Wilders, som ble født i den sør-nederlandske byen Venlo med så sterk empati mot immigrasjonseskalering og islam, en halvt indonesisk mor, hvilken kommer fra et land i verden med flest muslimer. Dette kan være fordi Wilders er oppvokst i en angivelig katolsk familie, men også det at han kan ha følt seg underdanig som sønn av en innvandrer fra et muslimsk land. Han skal i ungdommen visstnok ikke ha vært utpreget fremmedfiendtlig, men reagerte som mange mot Islam etter terrorangrepene i USA 11. september 2001.

 

Arvet velgere

Tidligere politiker Pim Fortuyn

 

Geert Wilders var imidlertid på denne tiden blitt medlem av det konservative folkepartiet, altså ovennevnte VVD. Da den høyreekstreme politikeren Pim Fortuyn senere ble drept ved et attentat i 2002, ble Wilders en sann anti-immigrant og anti-muslim og plukket opp Fortuyns tilhengere. Enda mer kritisk mot muslimer ble Wilders etter at den kontroversielle nederlandske filmprodusenten Theo van Gogh ble myrdet i 2004, som følge av at han hadde kritisert muslimenes behandling av kvinner. Da forlot Wilders partiet VVD.

Etter at det nederlandske politiet oppdaget at det tilsynelatende forelå planer om også å drepe Wilders, fikk han politibeskyttelse, hvoretter han senere grunnla sitt eget PVV-parti i 2006, med fokus på anti-islam-politikk. Han sammenlignet islam med nazismen og Koranen med Adolf Hitlers «Mein Kampf», hvoretter han i 2008 publiserte en kortfilm med navet «Fitna» som er et arabisk ord om splittelse og borgerkrig innenfor islam. Ordet uttrykker religiøst ideen om en straff som Gud har påført syndere med negativ dømmekraft og moralsk tolkning.

 

Ville vise filmen for House of Lords

Storbritannias House of Lords

 

I filmen identifiserte Wilders islam med terrorisme, ved å relatere scener med halshugging og 11. september-angrepene i USA opp mot sitater fra Koranen. Som sikkert hadde vært forventet, reiste filmen sterke protester over hele den muslimske verden. I tillegg til i land som hadde stor muslimsk befolkning

Wilders ble således nektet innreise til Storbritannia i 2009, mens han var på vei for å vise filmen i House of Lords. Den britiske regjeringen anså Wilders som en trussel mot «offentlig sikkerhet». Dette indikerer at britiske myndigheter ventet store voldelige demonstrasjoner fra muslimenes side om filmen ble vist som planlagt. Påfølgende år ble Wilders ellers stilt for retten for å ha appellert til diskriminering av muslimer. Ved å påberope seg ytringsfrihet i Nederland ble han imidlertid frikjent.

Wilders pågående provokasjon mot muslimer kan sammenlignes med brenning av Koranen i Sverige og Danmark. Imidlertid ble Wilders senere dømt i en annen hatsak mot muslimer, men likevel pågår trakasseringen av disse uavbrutt ved benyttelse av ulik metodikk, hvilket medfører at Wilders konstant er under politibeskyttelse.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Swedish and Danish merchandises boycotted by Muslim nations» – link: https://www.em24.uk/swedish-and-danish-merchandises-boycotted-by-muslim-nations/ og «Sweden’s Iraq ambassador expelled due to Quran burning» – link: https://www.em24.uk/swedens-iraq-ambassador-expelled-due-to-quran-burning/

 

Deltok i koalisjonsregjering

Westermoskee i Amsterdam, Nederland

 

For tiden er Wilders på vei opp mot å få to millioner følgere på det sosiale mediet Twitter eller nå benevnt «X», som han benytter for å distribuere sine tanker på samme måte som tidligere president Trump. EM24 EuropMedia har de senere år for øvrig publisert en del av sine artikler på dette sosiale nettverket i all stillhet, du kan derfor også lese dennes artikler der.   

I tidsrommet mellom 2010 og 2012 deltok partiet VVD i en høyreorientert koalisjon med partiet Christian Democratic Appeal CDA, men samarbeidet tok slutt. VVD har et kontroversielt program omfattet forbud mot islamske skoler, koraner og moskeer, samt mot hijab, dessuten til radikal reduksjon av immigrasjon til Nederland, egen valuta for landet og fjerning av EUs generelle innflytelse over dette.

 

Forsøker å påvirke Frankrike

Partileder Marine Le Pen

 

Etter at Storbritannia gikk ut av EU i henhold til Brexit-avstemningen, fremmet Wilders en tilsvarende Ut av EU-ordning for Nederland, som han benevnte «Nexit» og inngikk derom en allianse med Frankrikes presidentkandidat Marine Le Pen for å lokke Frankrike med på villskapen som flertallet av britene nå er imot. Wilders ble for øvrig valgt inn som medlem i Europaparlamentet i 2014.

For å presentere Marine le Pen vises til artiklene «Marine le Pen gjenvalgt som leder for Rassemblement National» – link: https://www.em24.uk/marine-le-pen-gjenvalgt-som-leder-for-rassemblement-national/ og «Franske Rassemblement National opp mot den norske politiske situasjon med Fremskrittspartiet» – link: https://www.em24.uk/franske-rassemblement-national-opp-mot-den-norske-politiske-situasjon-med-fremskrittspartiet/

 

Også utspekulert EU-motstander i Ungarn

Statsminister Viktor Orbán

 

Den ungarske statsministeren Viktor Orbán, som har mistet øst-europeisk støtte ved at Polens tidligere regjering måtte gå etter valget i oktober, virker ellers som sin likesinnede nederlandske kollega, mot EUs innblanding i sitt lands politikk og dyrker sitt personlige vennskap med Russlands president Vladimir Putin.

Orbán har påbegynt noe som er en såkalt nasjonal konsultasjon, for å skaffe støtte for motstand mot EU. Dette omfatter blant annet landsdekkende kampanje rettet mot alle ungarske husholdninger med ledende spørsmål for avkryssing.

Orbán har ellers fremmet et forslag til en lov om offentlig eller kanskje mer korrekt, egen suverenitet. Forslaget skal være tilsvarende en russisk lov som president Putin har iverksatt for å kvele all opposisjon mot seg selv. I loven vil kriminaliseres all utenlandsk finansiering til media, politiske partier og valgkamper. Organisasjoner og enkeltpersoner som krenker ungarsk nasjonal suverenitet i henhold til loven, vil være å anse som kriminelle. Alle politiske partier skal kunne overvåkes. Dette vil skje fra et kontor som vil lage rapporter, hvilke vil danne grunnlag for etterforskning og straffeforfølgelse mot lovovertredere.

 

Ønsker seg en diktaturstilling

President Aleksandr Lukasjenko

 

Tydeligvis ønsker statsminister Orbán å sikre seg en diktaturstilling i Ungarn, tilsvarende president Putins i Moskva, samt dennes nikkedukke Aleksandr Lukasjenko i Belarus, som Hviterussland også kalles. Det vises til artikkelen «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link: https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/

 

Russlands støtte innen EU

President Vladimir Putin og statsminister Viktor Orbán

 

I forrige uke tilskrev statsminister Orbán Det europeiske råds president Charles Michel, for å kunngjøre at Ungarn vil nedlegge veto mot innledende samtaler om Ukrainas eventuelle tiltredelse i EU. I tillegg kjemper Orbán innbitt mot EUs migrasjonspolitikk og sammenligner EUs rettssak mot Ungarn med den da sovjetiske hærens angrep på Polen under den ungarske revolusjonen i 1956.

Orbán er Vladimir Putins støtte innen EU og har i offentlige taler anklaget Vesten for å ha ansvaret for Russlands krig mot Ukraina, samt for ikke å ville avslutte blodsutgytelsen ved å slutte med fôringen av Ukraina med vestlige våpen. Orbán har dessuten ønsker om en umiddelbar opphevelse av EUs sanksjoner mot Russland og normalisering av forholdet til dette landet.

 

Featured image: Geert Wilders og Viktor Orbán

28/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!