ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russland har framsatt en rekke krav til Nato tilknyttet eventuell tilbaketrekking av oppbyggingen av sine styrker ved grensen til Ukraina, hvilket rimeligvis Nato helhetlig vil komme til å avvise. Nato-landene vil derimot som forut truet, alternativt iverksette utvidelse av pågående sanksjoner mot russerne, hvilket dog umiddelbart vil bringe Russland nærmere Kina, som på sin side eventuelt vil utnytte en væpnet konflikt i Europa til egne disponeringer.

 

Fredag publiserte Russland offentlig, hvilket ikke er et vanlig trekk i dennes internasjonale diplomati, en rekke krav til en eventuell avtale med Nato-alliansen mot at denne foretar en eventuell reduksjon av sin i den senere tid, oppbygde, økte styrke ved grensen til Ukraina. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Russland eskalerer krigsretorikk mot Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russland-eskalerer-krigsretorikk-mot-ukraina/ og «Ny våpenhvile i Ukraina» – link: https://www.em24.uk/ny-vapenhvile-i-ukraina/

 

Russlands krav

President Vladimir Putin

Russerne krever i store trekk at alliansen forlater Øst-Europa og begrenser utplassering av missiler, dessuten at amerikanerne ikke skal ha atomvåpen lagret i Europa og at Nato ikke utvider militær aktivitet østover omfattet både det omstridte Ukraina og i Øst-Europa for øvrig, samt Kaukasus og Sentral-Asia. Dessuten skal Nato vedta en beslutning mot alliansens utvidelse, herunder innbefattet Ukraina. Dersom Russland mente at denne skulle ha vetorett tilknyttet eventuell utvidelse av Nato, meddelte nyhetsformidleren Reuters at Nato-diplomater hadde uttalt at noe slikt selvfølgelig var uaktuelt, hvilket ble styrket av medlemslands iltre kommentarer.

Videre krever russerne at Nato ikke holder militærøvelser omfattet én militærbrigade innen en avtalt grensesone. Ingen missiler med middels eller kortere rekkevidde utplassert nær nok til å treffe territorier på russisk side. Hverken Russland eller USA skulle ellers ikke kunne utplassere atomvåpen utenfor sine nasjonale territorier.

 

Inviterer til møte

Genève by

Russlands viseutenriksminister Sergei Ryabkov har uttalt til pressen at Russland og Vesten på nytt må gjenoppbygge fredelige forhold som USA og Nato har tilsidesatt de senere år. for i stedet aggressivt å eskalere en uakseptabel og farlig sikkerhetssituasjon, inkludert blant annet ikke forut informerte militærøvelser, også forbedret forsvar på ukrainsk territorium.

Viseutenriksminister Ryabkov foreslo avslutningsvis at Russland var villig til å starte samtaler umiddelbart og foreslo Genève som et møtested for partene.


Ingen innblanding

Pressesekretær Jen Psaki

US-amerikanerne har gjort det klart at Russland ikke kan bestemme noe tilknyttet Nato-medlemskap og at USA ikke ville forhandle uten Europas innspill. Sikkerheten til våre europeiske allierte og partnere vil ikke bli diskutert uten at disse deltar, påpekte pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus, i en pressekonferanse. «Det vil ikke bli gått på akkord med nøkkelprinsippene i europeisk sikkerhet. Alle land har rett til å bestemme sin framtid og utenrikspolitikk uten innblanding». USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, sa imidlertid i en tale på Council on Foreign Relasjons-arrangement at USA imidlertid, kan ha en viss dialog med Russland.

 

Arbeid for tillitsskapende tiltak

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg bekreftet at alliansen hadde mottatt Russlands krav, men presiserte at enhver dialog med Moskva som måtte ta opp Natos bekymringer tilknyttet Russlands handlinger, må være basert på kjerneprinsippet om at europeisk sikkerhet må foregå i samråd med Natos europeiske partnere, herunder Ukraina.

Generalsekretæren sa også at Nato-medlemmene har gjort det klart at dersom Russland skulle ta konkrete skritt for å redusere spenningen kan disse være forberedt på styrking av samarbeidet.

 

 

Featured image: Ukrainsk forsvarsposisjon

18/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!