EU-kommisjonen legger seg fortsatt inn i britiske egentlig indre anliggende. Mens Storbritannia ennå var EU-medlem, ble det gitt skattekreditt til fire multinasjonale selskap beroende i Gibraltar. EU-kommisjonen betrakter skattekreditt som konkurransevridende statsstøtte.

 

Storbritannia ble pålagt ved kjennelse i EU-kommisjonen, å inndrive skattekreditten gitt til de fire multinasjonale Gibraltar-selskapene, hvorav 100 millioner euro ennå ikke er inndrevet fra to av disse selskapene.

 

EU-kommisjonen truer UK
EU-kommisjonen lanserte fredag ​​rettslige skritt for å tvinge Storbritannia til å kreve tilbake de resterende 100 millioner euro i skattefritak som ble tildelt disse to selskap. Saken, som vil gå for EU-domstolen, vil komme til å øke spenningen mellom London og Brussel etter at den endelige Brexit-overgangsperioden ble avsluttet i desember i fjor.

 

Gammel engelsk synd fra EU-medlemstiden

Visepresident Margrethe Vestager

EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager, uttalte til pressen at Storbritannia ikke hadde forordnet å få tilbakebetalt fra selskapene disse skattelettelsene hvilket EU-kommisjonen hadde ansett som ulovlig konkurransevridende statsstøtte.

Kommisjonens danske visepresident Vestager sa at Storbritannia ennå ikke hadde inndrevet pengene fra de to gjenstående selskap det var snakk om, mer enn to år etter den tilknyttede kommisjons-kjennelsen som ble avsagt i desember 2018, altså mens Storbritannia fortsatt var EU-medlem.

Siden kjennelsen ble avsagt har britene kun inndrevet mindre enn 20 % av den samlede støtten til de fire selskapene, sa visepresident Vestager. Det gjelder således å gjøre seg bemerket også når man skal forsøke å klatre i EU-hierarkiet. Det tas eksempelvis tilsynelatende ikke hensyn til treghet i systemene grunnet korona 19-pandemien. Storbritannia har tilsynelatende blitt EUs «hakkekylling», et begrep også danskene er godt kjent med.

 

EU burde først feie for egen dør
Derfor har EU-kommisjonen besluttet å henvise Storbritannia til domstolen for å få gjennomført en prinsipiell avgjørelse eller simpelt hen for å produsere et irritasjonsmoment for britene. EU-regler foreskriver at ulovlig statsstøtte må gjenopprettes for å oppveie potensielle urettferdige fordeler skapt av slik støtte. Dette er rimelig, men det henvises imidlertid herom til artikkel i www.em24.uk – «EU-hjelp til virksomheter i skatteparadis» – link: https://www.em24.uk/eu-hjelp-til-virksomheter-i-skatteparadis/

 

Attraktivt skatteparadis

Gibraltar

Gibraltar, et britisk oversjøisk territorium, ligger på sørspissen av Spania og har i alle år naturligvis berettiget vært et torn i øyet for den spanske stat. Andre EU-medlemmer har ellers alltid irritert seg over Gibraltars konkurransedyktige selskapsskatteregime. I 2008 slettet registeret omkring 80.000 selskap, mange av disse med spanskregistrerte eiere. De fleste av disse selskap var registrert i territoriet grunnet skattefordelene og ikke aller minst grunnet redusert byråkrati.

 

Gibraltar

Gibraltarstredet

Englands lille tange i Syd-Spania ut i Middelhavet, kun 6,7 kvadratkilometer stor, men forsvarsmessig strategisk under siste verdenskrig krig, beskyttet av Francisco Francos nøytrale Spania. Gibraltar var og er for så vidt fortsatt et strategisk viktig oversjøisk territorium for England ved innseilingen til Middelhavet.

 

 

 

Featured image: Gibraltar

19/03/2021