ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Grunnleggeren av WikiLeaks Julian Assange, som sitter varetektsfengslet i London og er etterlyst i USA for spionasje tilknyttet publikasjon av militære hemmeligheter, fikk medhold i britisk Høyesterett mandag til å anke tidligere rettslig kjennelse om utlevering til USA.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Julian Assanges skjebne avgjøres i britisk Høyesterett» – link: https://www.em24.uk/julian-assanges-skjebne-avgjores-i-britisk-hoyesterett/, samt artikkelen «British court decided on conditions before Assange’s extradition to the US» – link: https://www.em24.uk/british-court-decided-on-conditions-before-assanges-extradition-to-the-us/

 

Varetektsfengsles til utlevering er avgjort

Julian Assange

 

Julian Assange er av USA siktet i en rekke spionanklager, publisering fra WikiLeaks av klassifiserte dokumenter, vedørende amerikanske styrkers operasjoner i Irak og Afghanistan.

Den siktede vil imidlertid fortsatt forbli varetektsfengslet i Storbritannia mens ankeforhandlingene pågår. Assange var dog ikke undergitt amerikansk lov på det tidspunktet dokumentene ble publisert for 15 år siden. Det er således spørsmål om amerikansk rett kan tilsidesette journalistisk ytringsfrihet.

Den amerikanske regjeringen hevder midlertid at Assanges handlinger gikk ut over akseptabel journalistikk ettersom det påstås at Assange oppfordret til å stjele de klassifiserte dokumenter som WikiLeaks publiserte. Handlingen kan ha satt uskyldiges liv i fare.

 

Ambassadeasyl

Julian Assange i Ecuadors ambassade

 

Storbritannias daværende innenriksminister signerte imidlertid utleveringsordre i henhold til gjeldende avtale mellom Storbritannia og USA, etter at Assange hadde tilbrakt syv år i asyl i den ecuadorianske ambassaden i London, utenfor britiske myndigheters rekkevidde, inntil Ecuador ba britisk politi fjerne asylanten.

Assange har deretter sittet fem år i varetektsarrest i London i påvente om utlevering i henhold til avtalen landene imellom. Britene utleverer imidlertid ikke fanger som kan få dødsdom i mottakerlandet.

Assanges advokater anket saksforholdet til Høyesterett om å få prøvd saken på nytt i britisk rettsvesen. Høyesterett påla amerikanerne i mars med tidsfrist, om å avgi forsikringer om at Assange ville ha samme ytringsfrihet som amerikanske statsborgere. Assanges advokater påsto deretter at forsikringene ikke var altomfattende tilfredsstillende og på nytt har to dommere ved Høyesterett nå besluttet at det er grunnlag for å få prøvd innenriksministerens utleveringsordre for britisk rett.


Politisk beslutning?

Australias statsminister Anthony Albanese

 

President Joe Biden skal imidlertid for en tid tilbake ha bemerket, etter å ha fått en anmodning fra den australske statsministeren, at USA vurderer å henlegge saken mot Assange. Det er ingen grunn til at ikke Biden vil opprettholde et godt forhold til Australia og Biden ønsker sikkert å bli husket som en menneskelig president. Dette slik at man må påregne at saken vil bli henlagt før presidentvalget i USA til høsten.

Det vises herom til artiklene «Will the US president drop the persecution of Julian Assange? » – link: https://www.em24.uk/will-the-us-president-drop-the-persecution-of-julian-assange/ og «Australia is trying to get Julian Assange released» – link: https://www.em24.uk/australia-is-trying-to-get-julian-assange-released/, samt artikkelen «Only politicians can change Julian Assange’s fate» – link: https://www.em24.uk/only-politicians-can-change-julian-assanges-fate/

 

Featured image: Demonstrasjoner i London i går

21/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!