Ettersom årets tredje kvartal indikerer at den amerikanske økonomien fortsetter å vise negative tegn, herunder lagt til grunn trege nyinvesteringer, pågående handelsspenninger og at global økonomisk svakhet fortsatt belaster økonomien, ble rentene onsdag denne uke senket innenfor et gap fra 1,5 til 1,75 prosent.

 

Fed har imidlertid signalisert at denne vil avvente kompletterende dokumentasjon før eventuell ytterligere nedjustering av lånekostnadene. Fed poengterer imidlertid at generell risiko fremdeles er til stede selv om denne har sunket noe, idet det spesielt framheves begrenset handel mellom Kina og USA, samt en så langt ferdigforhandlet, dog ikke godtatt Brexit-avtale for Storbritannia tilknyttet dennes forventede utgang fra EU.

«Totalt sett ser økonomien ut til å ha vært motstandsdyktig mot president Donald Trumps utallige stormer i år». Feds hovedintensjon med årets tredje rentereduksjon var visstnok for å  «holde den amerikanske økonomien sterk i møte med den forventede globale utviklingen og gi en viss forsikring mot pågående risiko».

 

30/10/2019