Verdens handelsorganisasjon WTO har gitt USA, etter en strid som har pågått de siste 15 år, medhold i å ilegge EU opptil 100 prosent straffetoll årlig på EU-varer verdt 7,5 milliarder dollar for dennes tidligere ulovlige statsstøtte til den franske flyprodusenten Airbus som i sin tid begynte som et konsortium av europeiske romfartsfabrikanter.

 

USA har etter WTO-kjennelsen straks varslet om å pålegge toll på fly-, landbruks- og industriprodukter fra EU. Fly og fly-produkter vil få en toll på 10 prosent, mens landbruks- og industriprodukter vil kunne ilegges en toll på opptil 25 prosent. Herunder omfattet fransk vin, ost og oliven, samt fly produsert i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania.

 

EU mat og drikke
Skotsk whisky vil eksempelvis alene årlig beregnet belastes med toll omfattet av 460 millioner dollar.

 

Fransk vin, hvilket president Trump lenge har bedyret skulle belemres med beskyttende toll for amerikansk vin for at denne skal kunne konkurrere med den franskes vinens århundrers innarbeidede renommé.

 

 

Dessuten vil husdyrprodukter belastes for å styrke den amerikanske, sterkt konkurranserammede matvare- produksjon, spesielt etter den påstartede disputten med Kina. Dette vil med sikkerhet også danskene spesielt få føle. Tollen er planlagt å tre i virksomhet allerede fra den 18. oktober ved forut godkjennelse av WTO.

 

Foreløpig er toll unntatt for flydeler
Foreløpig unntatt for flydeler, hvilket vil medføre at amerikanske selskaper som benytter Airbus vil bli særlig belastet i en ellers pågående stresset situasjon.

Paradoksalt bør det bemerkes at EU har fått medhold i en tilsvarende sak i WTO om amerikansk subsidiering av flyfabrikken Boeing, men her er det hittil ennå ikke avsagt noen kjennelse om straffetoll, hvilket i tilfelle ventes ut på nyåret.

 

Verdensøkonomien er i fare
Problemet er at EU selvfølgelig vil svare med mottiltak. Dette er således en katalysator i en oppstartet handelskrig som vil komme til å ramme verdensøkonomien. Både i USA og Asia faller børsene i frykt for konsekvensene av de nye tollsatsene og det som vil følge. Om to uker ventes handelskrigen mellom USA og Kina å eskalere, hvis landets forhandlere ikke når fram til en avtale eller foreløpig våpenhvile.

 

Børsene taper
Den amerikanske Dow Jones-indeksen har nådd hittil laveste nivå på 21 måneder. S&P-indeksen har ikke vært lavere på ett år. Denne sistnevnte måler aksjeforventninger for 500 større selskaper listet på børs i USA. Denne indeksen er en av de mest alminnelige fulgte aksjeindekser og er av mange betraktet å være den beste presentasjonen vedrørende det amerikanske aksjemarkedet. Det eneste positive er imidlertid at disse indeksene har berg og dalbane tendenser og reagerer spontant på forventede negative eller positive tendenser. De amerikanske myndighetene med president Trump i spissen vil nok se seg nødt til å aktivisere tiltak for å rette opp de negative forventningene, ellers er vi vel på god vei inn i 2008-lignende resesjon.

 

 

04/10/2019