ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Meningsmålinger viser at president Emmanuel Macrons sentrums-koalisjon Ensemble ligger omtrent likt med rivalen Jean-Luc Mélenchons venstreorienterte NUPES-koalisjon. Mélenchon ble nummer tre i den innledende runden av presidentvalget knapt etter Marine Le Pen.

 

Det vises til artikler i www.em24.uk – «Europe won as expected with Macron» – link: https://www.em24.uk/europa-vant-som-forventet-med-macron/ og «President Macron’s main challenge next term» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-main-challenge-next-term/

 

Må kjempe om flertallet i Parlamentet

President Emmanuel Macron

President Emmanuel Macrons sentrums-koalisjon må vinne flertall i parlamentet for best å kunne gjennomføre sin politikk. Presidentens koalisjon forventes, ifølge litt ulike estimat i annen runde av Frankrikes parlaments-valg, å vinne anslagsvis mellom 275 og 315 av setene, hvorav 289 seter er nødvendig for et absolutt flertall. Det kan, uten at det finnes noe grunnlag i statistisk beregning av signifikansnivået, antydes at Macron synes å ha størst sjanse til å vinne flertall etter kommende annen runde.

 

Konservativ president med sosialistisk statsminister

Tidligere president Jacques Chirac

Alternativt vil Macron få en situasjon slik som president Jacques Chirac fikk i 2002, der statsministeren var sosialist mens presidenten selv var å regne som senter-høyre, altså som en slags konservativ, men hadde ikke flertall i forsamlingen uten deltagelse av sosialister.

 

 

Ordningen med andre valgomgang

Stemmeavgivning

Samlet vil 577 parlamentsmedlemmer bli valgt inn i Assemblée Nationale for en femårsperiode. I den første valgomgangen som var i går, søndag den 12. juni, måtte hver kandidat få mer enn 50 prosent av stemmene for å bli valgt direkte inn som medlem av parlamentet. Dette uten å måtte delta i andre omgangen, søndag den 19. juni, hvilket kandidater som ikke fikk denne stemmeandelen i den første valgomgangen må.

For å kunne delta i andre omgangen må imidlertid disse kandidatene ha vunnet mer enn 12,5 % av stemmene i den første omgangen, hvilket er minstekravet for å kunne delta i den andre valgomgangen. Denne holdes én uke etter den første. Denne gang søndag 19. juni. Av kandidatene i siste valgomgang, blir den som vinner flest stemmer uansett prosenten av stemmene, valgt inn i parlamentet.

 

President Macron oppnevnte ny statsminister

Statsminister Élisabeth Borne

President Macron valgte taktisk i mai, for om mulig å etterkomme venstresiden av sine velgere tilknyttet parlamentsvalget, sin nye statsminister, den profilerte venstre-sosialpolitiske «karriere-byråkraten» Elisabeth Borne, som dessuten også har en markant «grønn innstilling». Det vises til artikkelen – «Élisabeth Borne – France’s new Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/elisabeth-borne-frances-new-prime-minister/

Statsminister Borne ønsket resultatene i parlamentsvalgets første runde velkommen og sa at Ensemble var «den eneste politiske kraften som var i stand til å få flertall i nasjonalforsamlingen». Hun oppfordret velgerne til ikke å støtte venstresiden omfattet Mélenchon La France Insoumise med koalisjon, ved valget neste helg. Statsminister Borne sa at Frankrike ikke kunne «risikere ustabilitet». Borne la til, samt oppfordret stemmeberettigede som hadde avstått å stemme i første runde, at «Vår første felles oppgave er å overtale folk til å vende tilbake til valgurnene».

 

Konkurrentene

Jean-Luc Mélenchon

Macrons sentrums-koalisjon kalt Ensemble, består av tre hovedparter – Macrons eget parti La République En Marche!, videre Mouvement Démocrate, samt Horizons, dessuten i tillegg, fire mindre partier. President Macron hadde i første periode flertall med sitt eget parti, men denne gangen må han i koalisjon, altså Ensemble, og tydeligvis kjempe for å opprettholde flertallet.

Den sterkeste motparten, Jean-Luc Mélenchons La France Insoumise med koalisjonen NUPES, som består av venstreorienterte, sosialistpartier, de grønne, samt kommunister. Denne koalisjonen er nummer to i meningsmålingene, og gjorde det bra i den tidlige stemmegivningen blant utenlandske velgere. Men NUPES er en skjør koalisjon med forskjeller på noen sentrale spørsmål som bruken av kjernekraft og forholdet til Nato og EU. Dersom Mélenchon blir statsminister blir – NUPES-koalisjonen ett av Macrons ikke særlig ønskede oppdekning i parlamentet. Dette vil kunne gjøre president Macrons politiske hverdag særlig vanskelig.

Den tredje største parlamentariske gruppen er Les Republicains. Selv om disse betraktes  konservative ligger de til venstre for Macrons koalisjon og kan komme i en vippeposisjon  dersom Ensemble etter andre valgomgang får den største gruppen, men ikke et absolutt flertall.

 

Marine Le Pen

Marine Le Pens høyreekstreme Rassemblement National er på tredjeplass når det gjelder stemmer i første runde, men på fjerde plass når det gjelder anslåtte seter.

 

 

 

 

For å felle regjeringen må den vedtas med absolutt flertall eller minst 289 stemmer.

 

 

Featured image: Frankrikes Parlament

13/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!