ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes president Emmanuel Macron valgte på mandag den 61 år gamle Élisabeth Borne som nye statsminister i tilknytning til forberedelse av Parlamentets kommende valg i juni. Det er andre gang på tretti år at en kvinne har blitt oppnevnt som statsminister i Frankrike.

 

Statsminister Élisabeth  Borne betraktes som «karrierebyråkrat» etter å ha tjent en rekke sosialistpartiministre før hun begynte i Macrons regjering. Innledningsvis, fra 2017 til 2019, var hun samferdselsminister, deretter miljøminister fra 2019 til 2020, i hvilken hun ble kjent som den sykkel-entusiastiske politikeren. Hun var arbeidsminister fra 2020 fram til utnevnelsen som statsminister. Mens Borne var arbeidsminister falt den generelle arbeidsledigheten til det laveste på 15 år og ungdomsledigheten til det laveste på 40 år. Dette etter at hun i forhandlinger med fagforeninger, hadde bevirket en reduksjon i dagpenger for arbeidssøkere. Det ble altså tilsynelatende mer interessant å gå på jobb i stedet for å heve arbeidsledighetstrygd.

 

Profilert venstre sosialpolitisk med grønn innstilling

Statsminister Élisabeth Borne

Det vises imidlertid til tidligere artikkel i www.em24.uk – «President Macron’s main challenge next term» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-main-challenge-next-term/ og parlamentsvalg som avholdes henholdsvis den 12. og 19. juni.

Resultatet fra parlamentsvalget kan gi presidenten en mer utfordrende periode enn denne hadde i sin første periode. Dette dersom denne ikke makter å samle en flertalls-blokk i nasjonalforsamlingen, hvilket tilsynelatende synes relativt usikkert hensyntatt en forventet lav valgdeltakelse. President Macron måtte derfor skaffe seg en statsminister som var profilert venstre sosialpolitisk med grønn innstilling og derfor ble den sosialistiske Borne tilsynelatende valgt.

Lenge var Borne tilhenger av partiet Parti SocialistePS, tidligere president François Mitterrands parti, men uten formelt å være medlem. Etter president Macrons seier i det franske presidentvalget i 2017 sluttet hun seg til dennes parti, La République En Marche! – LREM. Siden 2020 har hun også vært medlem av partiet Territoires de progrès – Mouvement social-réformiste – TDP, et sentrum-venstre-parti alliert med LREM.

 

Første franske kvinnelige statsminister

Tidligere statsminister Édith Cresson

Frankrike har således etterfulgt utviklingen i de nordiske landene Danmark, Finland og Sverige, og for så vidt Norge i sin tid som åpnet med tilsetting av Gro Harlem Brundtland fra sentrumspartiet – Arbeiderpartiet, som landets første kvinnelige statsminister i 3 etterfølgende perioder, fra 1981 til 1996, nær 10 år før hun viet seg til omfattende internasjonal ledervirksomhet. Fram til valget i fjor hadde også Norge kvinnelig statsminister i ytterligere to perioder.

Den første franske kvinnelige statsministeren var Édith Cresson som ble utnevnt av president François Mitterrand fra Parti Socialiste i mai 1991. Cresson måtte imidlertid trekke seg etter mindre enn ett år ettersom hun blant annet framsatte provoserende, rasistiske uttalelser og annet, hvilket tilsynelatende virket på velgermassen og sosialistene fikk et dårlig valgresultat i de regionale valg i 1992. Cressons epoke som statsminister ble således en av de korteste i Den femte republikkens historie. Cresson skal imidlertid ha berømmet Macron for sin tilsettelse av Élisabeth Borne som landets andre kvinnelige statsminister.

 

Dømt tilknyttet bekjentskaps-korrupsjon

EU-domstolen i Luxemburg

I oktober 2004 anla EU-kommisjonen for første gang en rettssak tilknyttet bekjentskaps-korrupsjon mot et medlem av denne. Édith Cresson hadde vært medlem av kommisjonen fra januar 1995 til september 1999.

Kommisjonen hevdet at Cresson hadde begått korrupsjon ved å utnevne en nær bekjent til hennes personlige rådgiver og dessuten hadde tilbydd konsulentkontrakt til en advokatvenn. Kommisjonen ba herunder om at Cresson ble fratatt sine pensjonsrettigheter.

Saken endte med at EU-domstolen fant at Cresson hadde opptrådt korrupt, men kommisjonen fikk ikke medhold tilknyttet konsulentkontrakten. Hun mistet for øvrig ikke sin pensjon. Partene måtte imidlertid betale sine egne saksomkostninger. Slike korrupsjonssaker blir imidlertid dessverre forsettlig henlagt i Norge på grunn av etterfølgende ny bekjentskaps- og kollegial korrupsjon. Det vises til artiklene – «Korrupsjon i Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett» – link: https://www.em24.uk/korrupsjon-i-gjovik-tingrett-og-eidsivating-lagmannsrett/,  «Mafiatilstander i rettsapparatet II – dominoeffekt» – link: https://www.em24.uk/mafiatilstander-i-rettsapparatet-ii-dominoeffekt/ og «Mafiatilstander i rettsapparatet –Treerbanden» – link: https://www.em24.uk/mafiatilstander-i-rettsapparatet-treerbanden/.

 

Parlamentets framtidige dominans

Jean-Luc Mélenchon

Ved valget av Élisabeth  Borne som statsminister kan president Macron møte den eventuelle, forventede utfordringen fra den venstreorienterte veteranen Jean-Luc Mélenchon, som oppnådde en tredjeplass med sitt venstreorienterte parti FI – La France Insoumise, i det innledende presidentvalget, like etter utfordreren Marine Le Pen.

Mélenchon vil etter kommende parlamentsvalg i juni, rimeligvis kunne ha mulighet til å samle en bred koalisjon inkludert tilsvarende venstreorienterte partier. Ansettelsen av Borne kan eventuelt dempe at presidentens politikk må rykkes lengere mot venstre på La France Insoumises premisser. Dette med et program basert på stadige kompromiss mellom Mélenchon og Macron, dersom sistnevnte selv derimot ikke skulle vinne dominans i Parlamentet. Tilsettelsen av Borne vil kunne motivere venstreorienterte velgere å gå inn for  Macrons side i det kommende valg.

Dessuten regner vel Macron med at Bornes erfaring tilknyttet forhandlinger med fagforeninger vil kunne bevirke at gjennomslag for vanskelige reformer. Herunder blant annet hevelse av pensjonsalderen som var ett av Macrons valgløfter, hvilket i den forrige president-perioden ble torpedert av de gule vestenes demonstrasjoner og koronaepidemien. Melenchon skal tilknyttet valget av den nye statsministeren sarkastisk ha tvitret at «man går mot en ny sesong for sosial mishandling».

 

 

Featured image: Frankrikes nyutnevnte statsminister Élisabeth Borne

18/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!