ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det første skipet med ukrainsk korn siden den russiske invasjonen, forlot havnen i Odesa i går i henhold til FNs generalsekretær António Guterres meglede avtale omfattet eksport av ukrainsk korn. Så langt har altså avtalen gitt resultat, dog vet man ikke hvordan videre utvikling vil bli ettersom russerne straks etter at eksportavtalen var signert, påminnet havneområdet i Odesa om at Ukraina fortsatt var i full krig.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Putin and Erdoğan met the Iranian leaders in Teheran» – link: https://www.em24.uk/putin-and-erdogan-met-the-iranian-leaders-in-teheran/ og «Russian missiles destroy Odesa’s port to paralyze grain export» – link: https://www.em24.uk/russian-missiles-destroy-odesas-port-to-paralyze-grain-export/

 

Kontroll før Bosporos

Bosporos, Tyrkia

Planen er at et skip skal forlate Odesa og to andre ukrainske havner som omfattes av avtalen, hver dag dersom sikker passasje vil fungere som avtalt. Tyrkia kan således forvente ett kornskip per dag til kontroll ved Bosporos, før skipene sendes gjennom stredet og Istanbul.

 

 

Første leveranse skjer til Libanon

Tripoli, Libanon

Det første skipet, som har slått av det automatiske identifikasjonssystemet AIS og ikke automatisk kan spores, er ventet til denne kontrollen etter midnatt i natt, etter seilas langs den rumenske kysten. Etter kontroll av både ukrainske, russiske, tyrkiske myndigheter og FN, vil Sierra Leone-registrerte skipet Razoni, seile videre med 26.000 tonn mais til Tripoli nord i Libanon.

 

Eksporten fra en av verdens størst produsenter av matkorn vil kunne bidra til å avhjelpe den global matkrisen som spesielt ville ramme verdens fattigste nasjoner. I USA falt på mandag korn- og hvetepriser da det første skipet som fraktet korn forlot ukrainsk havn, ved å bruke den nylig avtalte sikre fraktkanalen. Det ble vekket et visst håp om at skipseksport av korn fra Ukraina kunne gjenopptas i større skala, etter å ha blitt krigsblokkert i fem måneder.

 

For tidlig å feire

President Volodymyr Zelenskyy

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy advarte om at det var for tidlig å feire gjenopptakelsen av kornforsendelsene og følgelig konkludere med å lage noen plausible prognoser. Presidenten presiserte med at, «la oss heller vente og se hvordan avtalen fungerer og om sikkerheten virkelig vil være garantert.»

 

 

 

Featured image: Første skip med ukrainsk korn siden krigsutbruddet

02/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!