ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det amerikanske Senatet vedtok i forrige uke et lovforslag med 64 mot 33 stemmer, om statlige subsidier omfattet 52 milliarder dollar for å øke den innenlandsk produksjon av chips eller halvlederindustrien.

 

Mangel på halvledere har nærmest vært et konstant problem i USA. Senatet vedtok endelig på onsdag, en etterlengtet, omfattende lov om å subsidiere produksjon av halvledere, for å styrke selskap i konkurranse med Kina tilknyttet disse produkt, som trenges til alt fra biler til våpen, kjøkkenmaskiner og leketøy. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/

 

Capitol Hill

The Chips and Science Act gir om lag 52 milliarder dollar i statlige subsidier til amerikansk halvlederproduksjon, samt et investeringsskattefradrag for chips-anlegg som er estimert til å være verdt 24 milliarder dollar.

Loven vil også stille mer enn 170 milliarder dollar over fem år, for å øke USAs vitenskapelige forskningsinnsats for bedre å konkurrere med Kina. Kongressen vil fortsatt vedta separate bevilgningslover for å finansiere disse investeringene relatert til dette beløpet.

 

Senator Chuck Schumer

Det forventes at denne loven vil komme til å skape godt betalte jobber, den vil forenkle forsyningskjedene for industrien, bidra til å redusere kostnadene, samt beskytte nasjonens sikkerhet, uttalte demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, mens han oppfordret republikanerne til å støtte opp om lovforslaget.

Det meste av finansieringen som ble godkjent onsdag, var forventet å finansiere nye fabrikker som det vil ta minst ett par år å fullføre. Flere store amerikanske produsenter bedyret nødvendigheten av dette tiltaket. Flyprodusenten The Boeing Company fortalte om store problemer som følge av mangel på sjetonger. Bilprodusenten General Motors Automotive Manufacturer hadde mer enn 90.000 uferdige kjøretøy i sine produksjonslinjer.

 

Mikrobrikke

Vedtagelse av lovforslaget skjedde etter mer enn ett års tilleggsarbeid. En mer omfattende versjon av loven ble allerede vedtatt av Senatet i juni i fjor, men ble stoppet i Kongressen. Representanter fra begge parter hadde imidlertid oppfattet farlig konkurranse fra Kina, samt generelle globale problemene med forsyningen, og var således sterkt avhengig av leveranser fra Japan, Korea og Taiwan. Det vises til avsnittet «Verdens største produsent av semiconductors» i artikkelen «Sør-Koreas nyvalgte president i telefon med Xi» – link: https://www.em24.uk/sor-koreas-nyvalgte-president-i-telefon-med-xi/

 

Senator Bernie Sanders

For å få Kongressen til å reagere raskt, inkorporerte president Biden lovforslaget i de nasjonale sikkerhetstermer, anført av produksjon av chips som var avgjørende viktig for militært utstyr. Hvoretter Biden oppfordret Huset til raskt å vedta lovforslaget etter avstemningen i Senatet.

Biden klargjorde at å akselerere produksjonen av halvledere i Amerika, vil senke prisene på alt fra biler til kjøkkenmaskiner. Senator Bernie Sanders var imidlertid det eneste av Senatets demokratiske medlemmer som stemte mot lovforslaget, som han kalte en «blankosjekk» til svært lønnsomme selskap som Intel Corporation og Micron Technology.

 

Kina raser mot Chips and Science Act

Chips and Science Act

Kineserne raser mot amerikanernes nye Chips and Science Act. Denne loven er ett ledd for å omringe Kinas chipsproduksjon. Men slår fast at det hverken presser eller lokker kinesiske produsenter fra fastlandet.

Kineserne mener, som absolutt er korrekt, at loven skal motvirke Kinas høyteknologiske framgang under dekke av å styrke USAs konkurranseevne og beskytte nasjonal sikkerhet. Dette vil være en «drøm» som er svært vanskelig å oppnå med tanke på problemer hensyntatt økende gjeld og industriell uthuling av verdens største økonomi, hevdet kinesiske analytikere, ifølge det kinesiske kommunistpartiets presse.

Land og regioner som blir kidnappet av den amerikanske loven for å løsrive sine chipsforsyningskjeder fra Kina, kan gjøre noen symbolske bevegelser for å følge de amerikanske ordrene, men utsette virkelige handlinger som å sette opp fabrikker i USA. Dette fordi amerikanerne kjører i strid med disse utenlandske produsentenes konkrete fordeler, bemerket observatører.

Selv om amerikanerne benytter mange smigrende uttrykk for å rettferdiggjøre lovforslaget, som økonomisk sikkerhet, nasjonal sikkerhet eller til og med «Amerikas framtid», er disses  virkelige intensjon å begrense Kinas utvikling innen fagområdet, det skjules ikke av loven krav om at selskap kun skal velge ett av to de alternativene, forretningsforbindelser med Kina eller subsidier fra amerikanske myndigheter.

Loven forbyr selskap fra eventuelt å utvide sin halvlederproduksjon i Kina i 10 år etter at de har mottatt tilskudd til å bygge et amerikansk anlegg. Selskap skal imidlertid kunne fortsette å investere i «legacy» brikkeproduksjon i Kina, men definisjonen av dette begrepet er uvisst.

 

Kina svartmaler Chips and Science Act

Beijing Academy of Social Sciences

«USA vil benytte subsidiene til å tvinge selskap i land og regioner med nøkkel-status i den globale chipsforsyningen og industrikjedene, til slavisk å følge amerikanske regler, i tillegg til å omringe og undertrykke chipsindustrien i andre framvoksende markeder», sa stipendiaten Wang Peng ved Beijing Academy of Social Sciences.

Gao Lingyun, en analytiker ved det kinesiske akademiet for samfunnsvitenskap – CASS i Beijing, sa at lovforslaget er direkte rettet mot å begrense Kinas utvikling innen fagmiljøet og å gjøre USA mer konkurransedyktig overfor Kina.

 

Store amerikanske produsenter

Micron Technology

Chips and Science Act vil regelrett tvinge selskap til å forlate Kina i henhold til en «gulrot-taktikk» med subsidier som agn. Chips-selskap vil måtte ta parti enten for USA eller andre land og regioner disse måtte befinne seg. Noen aktører er bekymret for at lovforslaget kan gi uforholdsmessig støtte til store produsenter som Intel Corp. og Micron Technology, slik som Senator Bernie Sanders nettopp har uttrykt det, mens lite vil bli gjort for å støtte andre brikke-firma som ikke alene produserer brikkene.

Intel Corp. er imidlertid ikke fornøyd med loven. Denne driver derfor sammen med andre produsenter, lobbyvirksomhet for å begrense virksomheten i Kina.

De kinesiske analytikerne påstår hardnakket at de store amerikanske chipsprodusentene forstår at globalisert distribusjon er det beste alternativet. Dette ettersom denne modellen støttet disses forretningsvekst over mange år.

En erfaren teknologianalytiker Ma Jihua, stilte en rekke spørsmål om, «Dersom selskap bygger fabrikker i USA. Hvorfra skal disse få billig arbeidskraft og dertil råstoff? Hvordan skal de greie å dekke de påløpende høye amerikanske driftsutgiftene? Hvorfor skulle selskapene bygge en fabrikk langt unna sluttmarkedet?»

 

Integrert med kinesisk produksjon

Information Consumption Alliance, Beijing

Generaldirektør Xiang Ligang i den Beijing-baserte Information Consumption Alliance, sa at dersom store amerikanske selskap mottar stedlige subsidier for å gi opp det kinesiske markedet, vil dette bety større tap enn gevinst. For eksempel er det usannsynlig at Intel Corp. helt vil gi opp fra 20 til 30 prosent av sin totale årsomsetning som er i Kina.

For amerikanske allierte, som Japan og Sør-Korea, hvis halvleder-industrikjeder er dypt integrert med det kinesiske fastlandsmarkedet, er situasjonen enda vanskeligere. En annen av disse partitroe kinesiske analytikerne mente at «dersom produsentene lytter til USA, kan disse få titalls milliarder dollar fra USA, men enden på visa vil alternativt bli å tape hundrevis av milliarder av dollar eller enda mer, på grunn av brudd med det kinesiske markedet.

 

Symbolske justeringer?

Terminal High Altitude Area Defense – THAAD

Disse halvleder-industrikjedene vil ikke bare miste sine kinesiske avtagere eller kunder, men kan også se spill-over-effekter på andre produkter, som vil være tilsvarende slik som sør-koreanske selskap måtte lide på det kinesiske markedet etter krisen i Terminal High Altitude Area Defense, det amerikansk anti-ballistiske missilforsvarssystem, som var designet for å skyte ned kort-, mellom- og mellomdistanse ballistiske missiler i disses terminalfase, ved å avskjære med en hit-to-kill-tilnærming.

Det forventes at japanerne raskt vil hanke seg på US-tilbudet, men vil likevel ikke reelt helt komme til å kutte samarbeidet med Kina, mens Sør-Korea sannsynligvis vil møte alvorlig motstand fra sine store produsenter. Bedrifter både i Japan og Sør-Korea vil sikkert komme til å gjøre en del symbolske justeringer for å innordne seg dette nye lovforslaget og bygge fabrikker i USA, men de kan gjentatte ganger komme til å utsette disse investeringer på grunn av de høye kostnadene ved teknologien. USA foreslo i sin tid ideen om «Chip 4-halvlederalliansen» og inviterte både Japan, Sør-Korea og kinesiske Taiwan-øya. Selv om Seoul sluttet seg til blokken, var dennes lange nøling en tydelig indiksjon på at denne betraktet tilbudet som et dilemma.

Eksperter sa at effekten av Chips and Science Act kanskje ikke oppfyller USAs forventning når det gjelder å omforme verdens halvleder-forsyningskjeder, der Kina nå spiller en viktig rolle i å produsere deler.

Gao Lingyun fra CASS, altså det kinesiske akademiet for samfunnsvitenskap i Beijing, sa at «de totale kostnadene for helhetlig å lage chips i USA, vil ikke være konkurransedyktig på det globale markedet, først og fremst på grunn av amerikanernes høye lønnskostnader, tross disses tradisjonelt sterke evner innen forskning og utvikling. Dessuten viste tidligere erfaringer at arbeidet med å sette opp et chips-anlegg i USA, for eksempel det amerikanske anlegget til Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), har gått sakte. Dette understreker ytterligere vanskeligheten med å sette opp sådanne fabrikker i USA.»

Analytikere påpekte også andre belastende faktorer i USA, som økende gjeld som begrenser Washingtons evner til å materialisere sine subsidier. Dette kan føre til produksjonsuthuling omfattet mangel på alt fra arbeidere til materialer. Viktig kan også være det faktum at USA snart vil kunne få en annen president i 2024.

 

Største kinesiske produsent

Semiconductor Manufacturing Int. Corp.

Ifølge teknologianalytikeren Ma kan det bli to resultat ved vedtakelse av lovforslaget. For det første vil det ikke bli implementert riktig. For det andre kan den amerikanske regjeringen gå tilbake til stick-tilnærmingen hvis den mottar liten støtte fra selskapene. Hvis den andre måten blir en realitet, kan verdens halvlederindustri, som allerede står overfor nedadgående press, gå inn i en mørk periode med mange selskaper som går konkurs.

Til tross for amerikanske forsøk på å ta styringen av chips-forsyningskjedene, utvikler Kinas brikkeindustri likevel stabilt, det være seg både teknologiene og markedene, noe som vekker tillit blant analytikere, om at Kina vil komme til å gjøre gjennombrudd innen viktige chips-teknologier i løpet av eksempelvis en femårsperiode.

Sør-Koreas eksport til Kina var 13,4 milliarder dollar i mai i år, mens importen nådde 14,9 milliarder dollar, hvilket viste et underskudd på sørkoreansk side for første gang. Halvlederprodukter utgjør omtrent en sjettedel av Kinas totale eksport til Sør-Korea.

Den økende populariteten for Kinas elektroniske produkter som eksempelvis mobiltelefoner, har økt etterspørselen etter innenlandske chipsprodukter. For eksempel lanserte et kinesisk mobiltelefonmerke nylig en telefon med chip produsert av Kinas største chipsprodusent Semiconductor Manufacturing International Corp. – SMIC, hvis fortjeneste steg i henhold til årsrapport, med nesten 150 prosent i 2021. Sammenlignet med brikker fra Europa, USA og Sør-Korea, er Kinas innenlandske brikker av god kvalitet og priset rundt 60 prosent lavere enn hos de andre landene. «Den amerikanske brikke-blokaden for Kina har faktisk lettet utviklingen av landets chipsindustri», sa generaldirektør Xiang altså i det Beijing-baserte Information Consumption Alliance.

 

Featured image: Fra IT-avdelingen i Det hvite hus

01/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!