ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Ett år etter regjeringsstyrkenes angrep på Etiopias autonome Tigray-provins, rykker provinsens styrker sammen med allierte mot hovedstaden Addis Abeba, i hensikt å få fjernet Etiopias tvilsomt valgte statsminister, fredsprisvinneren Abiy Ahmed med dennes «personlige» Prosperity Party – PP, i hvilket autonome provinser ble tvunget til å delta. Tigray-provinsen nektet å delta i PP og har blitt utsatt for genocide fra Ahmeds styrker, som har drept titusenvis av mennesker og jaget 2,5 millioner fra landet.

 

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk «Tigrays styrker på vei mot hovedstaden Addis Abeba» – link: https://www.em24.uk/tigrays-styrker-pa-vei-mot-hovedstaden-addis-abeba/, i hvilken det finnes angivelse av en rekke andre artikler som beskriver situasjonen fra folkemordets oppstart. Styrkene fra Tigray har senere alliert seg med styrker fra Oromo Liberation Army – OLA, som hører hjemme i Oromia-provinsen, som ikke bare er Etiopias største arealmessige provins, men også den mest folkerike med omkring 34 millioner innbyggere, som også omgir Addis Abeba som er egen provins med ca. 3.3 millioner innbyggere.

Tigray-provinsen hadde forut for regjeringsstyrkenes og nabo-provinsenes angrep, 5 millioner innbyggere. Det er nå uvisst hvor mange som fortsatt er tilbake. Provinsen var imidlertid den som i sin tid jaget kommunistene og vant tilbake kontrollen over hele landet og var den ledende i den tidligere regjeringen. Tigray-provinsens innbyggere må således rimeligvis være et gjennombarket folkeferd for å benytte et begrep som i en  gammel vise beskriver norske sjømenn. Disse som i begrenset antall under 2. verdenskrig, av Winston Churchill ble karakterisert som mer verdt for de alliertes seier enn én million soldater.

 

Hitlers metodikk
Som jødene ble arrestert på gata, hjemme eller hvor disse tilfeldigvis befant seg, bedriver «statsminister» Ahmed samme metodikk mot befolkningen som har opphav i Tigray. Folk av etnisk med opphav fra Tigray-provinsen blir vilkårlig arrestert over alt hvor disse befinner seg, hjemme, på jobb eller stoppet på gaten og bedt om legitimasjon.

Den etniske gruppen fra Tigray blir av «statsministeren» karakterisert som terrorister og kan blant annet ubegrunnet uten videre fjernes fra sine jobber. Politiet har fullmakt til å trakassere, dessuten beslaglegge alt hva disse finner av verdier i hjemmene når disse trenger inn hos disse arrestantene. Politiet hever de som har blitt arrestert, direkte eller indirekte, har støttet eller støtter Tigray People’s Liberation Front TPLF, som regjeringen altså benevner som en terroristorganisasjon og dennes armé som rebeller.

 

Vil skape blodbad
Menneskerettighetsorganisasjoner har så vidt vites ennå ikke foretatt seg noe for å hindre situasjonen og det mangles enhver oversikt over omfanget av arrestasjonene. Det er ikke urimelig at de arresterte skal benyttes som handelsvare for å få frigitt tilfangetatte regjeringsstyrker, samt benyttes som personlige gisler for om mulig å beskytte «statsministeren» og denne stab.

Den angivelig suspekt valgte «statsministeren» har gitt beskjed om at alle våpen i Addis Abeba skal registreres og har oppfordret sivile til å gjøre motstand mot Tigray-styrkene og disses allierte. «Statsministeren» skyr tilsynelatende ingen midler for å sikre sin egen posisjon. Med denne oppfordring står «statsministeren» ikke tilbake for å ofre sivilbefolkningen i en blodig borgerkrig for fortsatt å sikre sin personlige makt som den fredselskende vinneren av Nobels fredspris. Det er bare å håpe at befolkningen, som rimeligvis utsettes for manipulasjon av myndighetene, holder tilbake og samarbeider med inntrengerne.

 

Utlendingene rømmer

Abiy Ahmed

Utenriksdepartement i ulike land som har ambassader i Etiopia, har gitt disse beskjed om råde sine medborgere til å forlate landet umiddelbart, samt at ambassadene selv tømmes for bemanning som ikke er strengt nødvendig. Dette hurtig mens kommersielle flyavganger fortsatt er i aktivitet. Det ser ikke ut som at det foreligger noen muligheter for våpenhvile. «Statsministeren» har tilsynelatende brukt opp sine sjanser derom. Dette ettersom en våpenhvile vil bli benyttet av denne til å konsolidere sine forsvarsevner, for deretter å fortsette sitt slett fordekte folkemord – genocide. Videre å hindre den internasjonale verden å få sannheten om tilstandene. Herunder å hindre den utenlandske pressen adgang til landet og dets distrikter. Dessuten fortsatt å hindre, samt å forstyrre internasjonal bistandsaktivitet.

 

Situasjonsbeskrivelse hindres

Saddam Hussein og Ali Hassan al-Majid,

Pressen som makter å innhente begrenset informasjon i dette lukkede landet og beskriver det lille som kan bli innhentet, blir avvist av «statsministeren» for å fremme propaganda. Det samme sa også Saddam Hussein og hans general Ali Hassan al-Majid, alias «Kjemiske Ali», for ett par decennium siden, etter at disse to hadde gjennomført genocide-kampanje mot det kurdiske folk,  inkludert slakting av 50.000 kurdere med giftgass, samt destruering av disses landsbyer og byer i det som skulle ha blitt den kurdiske Mahabad-republikken.

Saddam Hussein ble imidlertid hengt etter rettsak i 2006 og «Kjemiske Ali» tilsvarende i 2010. På det afrikanske kontinentet ble eksempelvis Muammar Gaddafi i Libya plukket ut av et kloakkrør i 2011 og drept av nasjonale styrker etter bistand fra NATO-fly.

 

«Kleiner Mann, Was Nun?»

Keiser Haile Selassie

Den tyske antinazistiske forfatteren Hans Fallada skrev i sin tid, «Kleiner Mann, Was Nun?» Spørsmålet rettes til Nobel peace prize laureate Abiy Ahmed som startet genocide mot Tigray-folket for å konsolidere sin nettopp oppnådde maktposisjon ved å tvinge alle Etiopias provinser til å godta dennes «personlige» parti PP, etter laureate Ahmed tilsynelatende hadde «vokst ut av sine sko» tilknyttet at denne hadde blitt hedret som en «fredens mann», tilsynelatende med ønske om å etablere seg som Etiopias nye keiser à la keiser Haile Selassie.

Det fryktes for at «statsministerens» framtidsintensjoner ikke vil bli noe tusenårsrike, men at de gjenværende dager på toppen av Etiopias maktapparat tilsynelatende kan bli svært redusert. Det internasjonale samfunnet må omsider snart reagere tilknyttet denne voldssituasjonen som utspiller seg på Afrikas Horn.

 

 

Featured image: Tigray-soldater på vei til Addis Abeba

09/11/2021

 

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!