ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Israelske tropper har lykkes med å dele Gazastripen i to halvdeler, nord og syd. Det planlegges deretter å eskalere luftangrepene mot Nord-Gaza, ble det meddelt fra den israelske hærens hovedkvarter. Situasjonen for de sivile palestinerne som fortsatt beror i nord, vil deretter bli mer desperat.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, herunder artiklene «Demonstrations against Gaza bombing» – link: https://www.em24.uk/demonstrations-against-gaza-bombing/, «Are Russia and Iran responsible?» – link: https://www.em24.uk/are-russia-and-iran-responsible/, «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/ og «Who to blame for the attack on the Al-ahli hospital in Gaza» – link: https://www.em24.uk/who-to-blame-for-the-attack-on-the-al-ahli-hospital-in-gaza/

 

Kampene vil fortsette for fullt

Fra Gaza

 

I Nord-Gaza vil kampene fortsette for fullt. Israel kunne kunngjøre at de israelske soldatene i bakkeoffensiven hadde beslaglagt store mengder våpen, inkluderte RPG-missiler, AK-47-rifler, maskinpistoler, ammunisjon, granater, selvmords-droner og andre eksplosiver. Dessuten har de funnet og destruert et eksplosivlaboratorium, samt avdekket et lager av Hamas sitt  etterretningsmateriale. Deler av de beslaglagte våpnene har blitt destruert på funnstedet, mens resten har blitt brakt til Israel.

Hvor kynisk Hamas arbeider ble avdekket da israelske styrker fant rakettkastere plassert på en lekeplass for barn.

De israelske angrepene fortsetter ufortørnet videre, mens både USA og andre fortsetter å oppfordre Israel til å ta en humanitær våpenhvile i det kontinuerlige bombardement av Gaza, medførende et stadig økende antall sivile ofre. Tidligere på søndag traff israelske luftangrep to flyktningleirer sentralt på Gazastripen og drepte flere mennesker.

Etter angrepene søndag kveld er både internett- og telefonlinjer på Gazastripen på nytt kuttet,  for tredje gang siden krigens start. Det første Gaza-avbruddet varte i rundt 36 timer, og det andre i noen timer. Rett etter blackouten kunne FNs beroende flyktningesenter i Gaza bare informere om at de hadde mistet kommunikasjonen med de fleste av sine medarbeidere. Dette mens det israelske bombardement på Gaza by og nærliggende soner i Gaza Nord intensiverte.

Tidligere søndag morgen hadde israelske fly angrepet to flyktningleirer hvor 53 mennesker ble drept og flere titalls såret. Angrepene kom da Israel sa at de ville fortsette med sin offensiv for å knuse territoriets Hamas-herskere.

 

Hizbollah skyter missiler mot Israel

Hizbollah missiler mot Israel

 

En rekke raketter ble i helgen avfyrt fra Libanon, hvilket medførte israelsk tilsvarende gjengjeldelse. Israel skjøt også ned en drone på vei inn fra Libanon.

Det vises til artikkelen, «Israel halted Hezbollah’s support attack» – kink: https://www.em24.uk/israel-halted-hezbollahs-support-attack/, samt or øvrig artikkelen «Israel bombed Lebanon and Gaza» – link: https://www.em24.uk/israel-bombed-lebanon-and-gaza/

 

Aldri flere FN-ansatte drept i noen tidligere konflikt

FN – Logo

 

Antall drepte palestinere ifølge Gazas helsedepartement, skal nå ha oversteget 9.700. 88 FN-ansatte skal ha blitt drept, hvilket er høyeste tall registrert i en enkelt konflikt.

Det hvite hus meddelte imidlertid søndag at over 300 amerikanske statsborgere og deres familier har vært i stand til å forlate Gazastripen gjennom intensive forhandlinger med alle relevante sider i konflikten.

 

Featured image: Talsmann for Israels forsvarsstyrker, kontreadmiral Daniel Hagari

06/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!