ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Jemens houthi-opprørere avfyrte ballistiske missiler søndag mot kommersielle skip i Rødehavet. Ellers skjøt en amerikansk destroyer ned tre droner i selvforsvar.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Yemen’s Houthi rebels have hijacked cargo ship in the Red Sea» – link: https://www.em24.uk/yemens-houthi-rebels-have-hijacked-cargo-ship-in-the-red-sea/

 

Missiler og droner mot handelsfartøy

Truede skip i Rødehavet

 

Den amerikanske missil-destroyeren USS Carney oppdaget et ballistisk missil avfyrt fra houthi-kontrollerte områder i Jemen, mot Bahamas-bulkskipet Unity Explorer, men missilet bommet og traff sjøen nær skipet. En halvtime senere kom et nytt missil mot Bahamas-skipet, som traff, men skadeomfanget var ubetydelig.

Kort tid deretter skjøt Carney ned en drone. To Panama bulkskip, henholdsvis med navnene Number 9 og Sophie II, ble derimot begge truffet av missiler. Nummer 9 rapporterte noen skader, men ingen alvorlige. Også Sophie II rapporterte nedslag, men ingen betydelig skade.

USS Carney har ellers skutt ned flere raketter som houthiene har skutt mot Israel, under dennes krig på Gazastripen. Det amerikanske forsvarsdepartementet meldte at USS Carney imidlertid selv skal ha blitt truffet av et missil, uten å bekrefte noen detaljer utover at skipet ikke har blitt skadet og at ingen personskader hadde forekommet.

 

Iran benytter proxy-allierte til eskalering av Hamas-krigen

Irans houthi-missiler i Jemen

 

For Israel-Hamas-krigen representerer disse angrepene langs vannveien til Europa gjennom Rødehavet og Suezkanalen, en klar eskalering i Teherans inngripen i krigen. Dette ettersom houthi-opprørerne kun er proxy-operatører for Iran. USA har følgelig meddelt beleilige reaksjoner mot de ansvarlige etter angrepet. Det ble i denne meldingen spesielt bemerket at spenningen har vært høy i årevis grunnet Teherans atomprogram.

Det kan således, etter at Israel så langt ser seg ferdig med sin Hamas-operasjon, muligens avventes et anslag mot dette atomprogrammet. Iran har reelt vært oppdragsgivere og materielle leverandører for Hamas’ proxy angrep på Israel. Teheran har varslet at Israel skal ryddes av jordens overflate. Dette slik at splitting av Israels begrensede land, i en palestinsk stat og Israel, ikke vil bidra til noen endring av Irans og for så vidt, palestinernes målsetting.

Det vises videre til artikler, «The G7 nations maintain the Oslo Accords’ two-state solution in Palestine» – link: https://www.em24.uk/the-g7-nations-maintain-the-oslo-accords-two-state-solution-in-palestine/ og «Israel’s perpetual dilemma» – link: https://www.em24.uk/israels-perpetual-dilemma/, samt for øvrig «The G7 nations dealing with the Iran problem» – link: https://www.em24.uk/the-g7-nations-dealing-with-the-iran-problem/

 

Den britiske marine er også på plass

Hijacked skip Galaxy Leader

 

Den britiske marinen rapporterte for øvrig også om en eksplosjon i uka forut, utenfor kysten av Jemen i Bab el-Mandeb-stredet. Dessuten hadde et amerikansk marineskip skutt ned en drone avfyrt fra samme område som denne gang i Jemen.

Det er innledningsvis ovenfor vist til et israelsk-eid bilfrakteskip som var blitt hijacked i Rødehavet. Dette skipet holdes i fortsatt i beslag nær havnebyen Al Hudayda i Jemen.

 

Featured image: Missil-destroyeren USS Carney

07/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!