ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Titusenvis av mennesker har samlet seg rundt omkring i verden for å demonstrere mot Israels fortsatte bombing av Gaza. Også i Washington hadde store menneskemengder samlet seg for å få presidenten til kreve en våpenhvile. President Biden motsatte seg søndag å presse Israel til våpenhvile til tross for de økende dødstallene. Demonstrantene anklaget presidenten for å muliggjøre folkemord mot palestinerne.   

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, herunder artiklene «Are Russia and Iran responsible?» – link: https://www.em24.uk/are-russia-and-iran-responsible/ og «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/

 

Krav til våpenhvile betinger frigivelse av alle gisler

Statsminister Benjamin Netanyahu

 

Israels statsminister Benjamin Netanyahus krav til våpenhvile er frigivelse av alle gisler, et krav som denne tilsynelatende ikke fraviker til tross for krigens bedrøvelige utvikling for palestinerne.

Tusenvis av israelere protesterte også utenfor statsminister Netanyahus offisielle residens i det sentrale Jerusalem, og ba sin statsminister om å trekke seg grunnet Hamas-angrepet den 7. oktober. Netanyahu har imidlertid så langt nektet å ta noe ansvar for Israels sviktende sikkerhet.

 

Våpenhvile vil kunne medføre nytt Hamas angrep

Utenriksminister Antony Blinken

 

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte tidligere i dag i Jordans hovedstad, utenriksministrene i Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, men partene var uenige om behovet for en umiddelbar våpenhvile.

Blinken skal imidlertid ha sagt at «med våpenhvile ville Hamas ha mulighet til å omgruppere og gi denne sjansen til å utføre et tilsvarende angrep som de gjorde den 7. oktober». Hamas-angrepet drepte mer enn 1.400 mennesker og det ble tatt mer enn 200 mennesker som gisler.

FNs eksperter har advart Israel om en økende risiko for genocide i Gaza ved dennes fortsatte bombardement av enklaven. Det er beregnet at antallet mennesker som fortsatt oppholder seg i det nordlige Gaza omfatter mellom 350.000 til 400.000. Mellom 800.000 og én million av beboerne skal ha etterkommet Israels krav og flyttet fra nord til sør, mens krigen mot Hamas intensiveres. Hamas benytter den resterende sivilbefolkning som befinner seg i nord, som skydd eller gisler for sin egen tilstedeværelse.

 

Verdensomfattende antisemittisme

Antisemittisme

 

I tillegg til demonstrasjonene mot Israel, blir jøder rundt om i verdens land angrepet forårsaket av antisemittisme. Eksempelvis i Lyon ble i dag en ung kvinne med jødisk tro, knivstukket i sitt hjem.

 

Featured image: Palestinere demonstrerer i Washington mot Israels bombing av Gaza

05/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!