ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

På utenriksministermøtet i G7 nasjonene Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA og Den europeiske unions representant, i Hiroshima den 7. og 8. november, ble også Russlands pågående angrepskrig mot Ukraina diskutert, sammen med annet. Med referanse til redegjørelse fra United States Government, kommenterer EM24 EuropMedia i kortform, G7 nasjonenes felles uttalelse vedrørende situasjonen.

 

G7 utenriksministre Hiroshima november 2023

 

G7-landene fastslår innledningsvis sin «standhaftige forpliktelse til å støtte Ukrainas kamp for at dets uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet aldri vil vakle», samtidig som disse land «fortsetter på det sterkeste å fordømme Russlands pågående aggresjon». Dette med forpliktelse, sitat; «Vi forplikter oss til å stå ved Ukraina så lenge det tar, samtidig som vi øker det økonomiske presset og innfører robuste sanksjoner og andre restriksjoner mot Russland». Russlands energiinntekter og dennes framtidige utvinningsevner, vil bli motarbeidet og avhengighet av russisk energi vil opphøre.

 

Målsetning om Ukrainas gjenoppbygging

Ukrainsk fabrikk

 

G7 fremmer en klar målsetning som er identisk med president Volodymyr Zelenskyys fredsformel, «En rettferdig og varig fred kan ikke realiseres uten umiddelbar, fullstendig og betingelsesløs tilbaketrekning av Russlands tropper og militærutstyr fra det internasjonalt anerkjente Ukrainas territorium». Videre lover landene spesifikt å gi bidrag til Ukraina under møte med vintersesongens behov, spesielt energi. Ellers bedyrer G7-landene med samlet 31 underskrivere, at disse vil involvere sine næringsliv ved gjenoppbyggingen av Ukraina og støtte landets interne reformarbeid for å fremme en rettsstat, spesielt nevnt desentralisering, rettssystemet og korrupsjon.

 

Land som støtter Russland vil bli sanksjonert

Presidentene Putin og Xi

 

G7-landene kritiserer Russlands atomretorikk og utplassering av atomvåpen i Hviterussland, det avvises «enhver bruk av kjemiske, biologiske eller atomvåpen». Landene truer faktisk Russland med «alvorlige konsekvenser».

Landene påpeker med beklagelse Russlands beslutning om «å tilbakekalle ratifiseringen av atomtestforbudstraktaten», samt framsetter ønske om at Det internasjonale atomenergibyråets – IAEA, sitat; «fortsatt skal ha tilstedeværelse og uhindret tilgang på Ukrainas alle sivile atomanlegg».

G7-landene bekrefter generelt forpliktelse å forbedre global mat- og energisikkerhet, også alle land som påvirkes av Russlands aggresjon, herunder tilknyttet matsituasjon ved å forhindre Ukrainas eksport av landbruksprodukter over Svartehavs- og Donau-havner.

Sanksjoner mot Russlands vil bli styrket og koordinert «for å begrense tilgang til kritiske varer og teknologi», og det vil bli igangsatt «tiltak for å forhindre omgåelse». Det oppfordres til at tredjelands materielle støtte til Russland opphører, samt handel med denne, med trusler om sanksjoner.

 

Russland må kompensere for alle skader

Kremlin, Moskva

 

G7 gjør oppmerksom på at Russland må kompensere skader som denne påfører Ukraina og denne pålegges å opprettholde folkerettslige forpliktelser og internasjonal lov. Videre orienteres angriperen om at dennes beslaglagte eiendeler vil forbli immobilisert inntil denne har dekket skaden i samsvar med internasjonal lov, også inkludert internasjonale mekanismer, herunder Den internasjonale straffedomstolens omkostninger.

 

Denne artikkel er nr 2 av 7 artikler tilknyttet G7s utenriksministermøte i Hiroshima.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

13/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!