ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Utenriksministrene i G7-landene Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA og Den europeiske unions representant, møttes i Hiroshima i Japan den 7. og 8. november. Nedenfor følger felles uttalelser vedrørende konflikten i Israel tilknyttet palestinske Hamas’ angrep den 7. oktober, det refereres til lørdagens redegjørelse fra United States Government.

 

 

G7s utenriksministermøte

 

Ministrene innledet med å presisere «opprettholdelse og styrking av den frie og åpne internasjonale orden basert på rettsstaten, med respekt for FNs Charter. Det opprettholdes «motstand mot ethvert ensidig forsøk på å endre den fredelig etablerte statusen til territorier, med makt eller tvang hvor som helst i verden.» Det ble utrykt «dyp bekymring for utenlandsk innblanding, informasjonsmanipulasjon og andre fiendtlige handlinger designet for å undergrave våre demokratier.» Det vises blant annet til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «How China is reshaping global information» – link: https://www.em24.uk/how-china-is-reshaping-global-information/

 

Situasjonen i Israel, Gaza og Vestbredden

Fra Gazastripen

 

Alle ministrene fordømte terrorangrepene fra Hamas og andre over hele Israel den  7. oktober 2023, samt pågående missilangrep mot Israel.

Israels rett til å forsvare seg selv og sitt folk ble presisert, herunder at landet har rett til å forhindre en gjentakelse. Hamas ble anmodet om straks å løslate alle gisler uten forbehold. Antisemittisme og islamofobi i enhver form ble av G7 avvist.

Israel måtte i Gaza uhindret tillate «humanitær støtte til sivile, inkludert mat, vann, medisinsk behandling, drivstoff og husly, samt tilgang for humanitære arbeidere», sørge for  humanitære pauser og korridorer i sine militære aktiviteter. Videre måtte denne tillate sivil bevegelse og løslatelse av gisler. Utenlandske statsborgere må få reise ut. G7-medlemmene lovet ytterligere 500 millioner dollar i bistand til det palestinske folket, gjennom FN-organisasjonene og andre humanitære aktører. Det vises til artikkelen «A Message from The Elders – Ban-Ki-Moon» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-ban-ki-moon-3/

 

Kritiske til Israels bosetting på Vestbredden

Bosetting på Vestbredden

 

Ministrene var kritiske til Israels økning i bosettingen på Vestbredden, som ble betegnet som ekstremistisk vold mot palestinere. Det henvises til artikkelen «Israel’s perpetual dilemma» – link: https://www.em24.uk/israels-perpetual-dilemma/

Økningen av bosetting på Vestbredden er «uakseptabelt, undergraver sikkerheten på Vestbredden og truer utsiktene for en varig fred». For å hindre ytterligere vil det blant annet benyttes sanksjoner. Alle møtedeltagerne understreket en to-statsløsning som eneste løsning.

Det har imidlertid framkommet fra en rekke hold, negative kommentarer til at de optimistiske Oslo-avtalene faktisk har vært med på å skape den uholdbare situasjonen som i ettertid har oppstått. G-7 ministrene opprettholder likevel to-statsløsningen, dog uten å framsette noen antydninger omfattet plausible forslag om hvordan dette problemet praktisk skal løses.

Ministrene avsluttet saksforholdet med å tilføye at å oppfylle de bestemmelser som disse sammen hadde besluttet, var urokkelig. Beslutningene vil styrkes neste år, under det neste G7-møtet, som arrangeres med Italia som presidentskap.

 

Denne artikkel er nr 1 av 7 artikler tilknyttet G7s utenriksministermøte i Hiroshima.

 

Featured image: Fra den bombede Gaza-stripen

13/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!