ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder nekter å ta avstand fra sin «gode venn» Russlands president Vladimir Putin tilknyttet invasjonen av Ukraina. Regjeringen  i Tyskland planlegger derfor å frata Schröder dennes statsbetalte privilegier, herunder også dennes pensjon.

 

Som tidligere forbundskansler nyter Gerhard Schröder i tillegg til pensjonen, godt av statsbetalte privilegier omfattet kontor, bil med sjåfør, foredragsholdere, sekretær og kontorleder, til hvilket også Tysklands avgåtte presidenter har tilgang. Mange tyskere synes imidlertid det er urimelig å subsidiere disse ekstraordinære privilegiene til denne tidligere sosialdemokratiske kansleren. Denne har fått sterk kritikk for å ha nektet å distansere seg fra sine russiske forretningsforbindelser og president Vladimir Putin, hvilken Schröder fortsatt, til tross for pågående krig i Ukraina, kaller en «nær personlig venn». Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Gerhard Schröder i Gazprom-styret» – link: https://www.em24.uk/gerhard-schroder-i-gazprom-styret/

 

Ikke lenger automatiske privilegier

Tidligere kansler Gerhard Schröder

Tysklands koalisjonsregjering arbeider derfor med et forsett om å frata den tidligere kansleren dennes privilegier. Dette ettersom det skaper sterke kontroverser at Schröder pleier både personlige og forretningsmessige, samt dessuten, tilsynelatende politiske positive relasjoner til Russlands ledelse med et regime som involverer seg i handlinger som resten av verden avskyr på det sterkeste og øyeblikkelig krever avsluttet uten viderverdigheter.

Forslaget om å fjerne Schröders privilegier har blitt presentert som et utkast til budsjettforslag som er blitt behandlet i forbundsdagens budsjettkomité, før budsjettet blir presentert for forbundsdagen til behandling og endelig godkjennelse. I henhold til forslaget vil Schröder bli fratatt kontoret og ansatte, som har kostet tyske skattebetalere opp til over en halv million euro pr. år etter at denne gikk av som kansler.

Det er nå også oppe til debatt om disse privilegiene lenger bør være automatiske for Tysklands avgåtte lederne. Det bør heller generelt knyttes flere betingelser til apanasjen for disses forpliktelser som følger av disses tidligere embeter. Budsjettkomiteen skal ha bemerket at Schröder ikke lenger utfører noen plikter relatert til dennes tidligere embete. De fire som er ansatt ved Schröders kontor er visstnok uten noe reelt å gjøre og skal ha protest mot Schröders holdning til Ukraina-krigen. Det skal derfor således være foreslått at det skal kreves at kontoret nedstenges.

Tysklands finansminister Christian Lindner sa på tysk TV at «det burde være utenkelig at en tidligere kansler som bedriver lobbyarbeid for Vladimir Putins kriminelle ledelse av Russland får et kontor i Tyskland finansiert av skattebetalerne». De konservative i opposisjonen har på sin side ymtet at den tidligere kansleren også burde miste dennes pensjon som omfatter omkring 100.000 euro årlig. Dette selv om dette ville være juridisk umulig undergitt den tyske pensjonsloven.

 

Merkel har samme privilegier

Tidligere kansler Angela Merkel

Dersom automatikken i disse privilegiene skal bortfalle for landets avgåtte ledere dersom disse ikke viderefører eventuelle naturlige forpliktelser i henhold til de tidligere embeter, blir det eksempelvis spørsmål om tidligere kansler Angela Merkels rett til å besitte et sådan ordning. Merkel har en betydelig større stab med ni ansatte og dobbelt så høye kostnader som kollegaen Schröder. Dette også uten at hun utfører noe oppdrag direkte relatert til landets tjeneste. Spørsmålet blir således hvorfor skal Merkel ha et sådannet kontor ettersom hun visstnok har indikert at hun har tatt pause fra «frontlinje-politikk» og ikke har planer om å returnere til noen politisk aktiv virksomhet utover å skrive sine memoarer.

Det bemerkes imidlertid herom at Merkels memoarer vil være et betydelig arbeide å beskrive. Dette vil være viktig og relevant informasjon både for nåtidens samfunnsforskere og historikerne, samt framtidens. Dette omfatter en viktig periode ikke bare i Tysland, men for så vidt i hele EU og verden for øvrig.

Merkels framstilling som en politisk utøver konstant i «ildlinjen» blir ikke mindre av at det sentrale Europa opplever krig, hvilket ikke er sammenlignbart med annet enn hva skjedde under den andre verdenskrig. Uansett hvordan den pågående krigen vil utarte, hvilket ikke vites eller kan plausibelt forutsies, vil denne i alle fall i ettertid, tilsynelatende medføre en politisk situasjon som kan sammenlignes med den «kalde krigen» som vedvarte nær et halvt århundre etter siste verdenskrig. Dette uten at verden kan håpe på at en ny Mikhail Gorbachev vil dukke opp fra intet. Tyskerne anbefales derfor å støtte Angela Merkels prosjekt som har et framtidig uvurderlig aspekt.

 

Schröder personlig

Gerhard Schröder og president Vladimir Putin

I mars, tre uker etter den russiske invasjonen i Ukraina, reiste Schröder privat til Moskva for en «passiar» med sin nære venn Putin. Det vites imidlertid ikke om det foreligger noen uttalelser fra Schröder hvordan denne passiaren utartet.

Schröder har vært gift fem ganger og kalles derfor ofte The Lord of the Rings. Etter det fjerde ekteskapet ble han kalt Audi-mannen ettersom Audi-logoen har fire ringer. Etter det siste ekteskapet spøker man med at han har fått hele OL-settet, altså fem ringer. Schröder har for øvrig to barn adoptert fra Putins hjemby St. Petersburg. Den femte konen kommer fra Syd-Korea hvor utroskap tidligere var kriminelt. I Seoul ble Schröder dømt til å betale vel 20.000 euro i erstatning til konens tidligere ektefelle for angivelig å ha hatt en affære med dennes kone. Schrøder kan ikke akkurat benevnes som en A4-person – altså en ordinær person.

Ifølge Berlin-avisen Der Tagesspiegel krevde CDU-politikeren Michael Brand, som er menneskerettighetspolitisk talsmann for CDU/CSUs parlamentariske gruppe i forbundsdagen, at Schröder, som personlig innkasserer hundretusener av euro årlig for å bli plassert i ledende stillinger i den russiske energisektoren av krigshisseren Putin, også burde sanksjoneres grunnet sin avhengighet til denne russiske lederen. Avhengigheten vil kunne øke dersom Schröders tyske privilegier skulle bortfalle.

I dag ba da også EU-kommisjonen om at Schröder tilknyttet Russlands krig, skal inkluderes på en ny sanksjonsliste rettet mot «europeiske medlemmer av styrene til store russiske selskap og politikere som fortsetter å motta russiske midler». Det ble bemerket at Schröder skal ha blitt «sterkt oppfordret» til å gi opp stillingene sine i de russiske selskapene.

 

 

Featured image: Gerhard Schröder og president Vladimir Putin

19/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!